Uw advertentie hier
 

Ongetwijfeld heeft u de verschillende Besluiten noodmaatregelen coronacrisis op de voet gevolgd. In die besluiten zijn verschillende tegemoetkomingen opgenomen, onder meer voor de loonheffingen. Daarbij is de belangrijkste toch wel dat fiscaal voor 2020 is goedgekeurd dat de vaste reiskostenvergoeding en andere vaste kostenvergoedingen onbelast mogen worden doorbetaald, mits op die vergoedingen uiterlijk op 12 maart 2020 een onvoorwaardelijk recht bestond. Op 18 november 2020 heeft de Belastingdienst algemene vragen beantwoord over de loonheffingen in coronatijd. Die vragen en antwoorden zijn gepubliceerd op de site van Forum Fiscaal Dienstverleners.

Uitsluiting van intermediairs zonder Becon-nummer

Met betrekking tot dat Forum geldt dat op hetgeen daar door de Belastingdienst wordt gepubliceerd mag worden vertrouwd.  Dit aldus het nadrukkelijk antwoord van de heer Tony Cohlst, plaatsvervangend directeur MKB Belastingdienst, op een vraag gesteld in een interview van het NOB met deze heer Cohlst.  Letterlijk stelt hij “(…) die informatie (JR: op de site van Forum Fiscale Dienstverleners) is door de Belastingdienst gevalideerd.” Daarbij merk ik wel op dat de website (en ook de intermediairdagen van de Belastingdienst) alleen openstaan voor intermediairs die beschikken over een Becon-nummer. Het is dus niet zo dat de website besloten is en exclusief is voor fiscale dienstverleners, zoals genoemde heer Cohlst in het interview stelt. Dat lijkt mij niet juist. Fiscale intermediairs worden dus niet gelijk behandeld. Immers, fiscale dienstverleners zonder Becon-nummer, en die zijn er genoeg omdat een dienstverlener die zich uitsluitend met advies bezig houdt geen Becon-nummer nodig heeft, worden dus buitengesloten en dat vormt in mijn optiek discriminatie.  Met betrekking tot de intermediairdagen en de beperking tot toegang daartoe door uitsluitend fiscale dienstverleners is desgevraagd het volgende geantwoord: “De Intermediairdagen zijn inderdaad toegankelijk voor intermediairs met een beconnummer. Alle intermediairs, ook zij zonder beconnummer, kunnen kennis nemen van hetgeen op de Intermediairdagen is gedeeld door de opnames van de kennissessies na afloop van het evenement te kunnen bekijken op de vrij toegankelijke website https://intermediairdagen.belastingdienst.nl. Dit jaar is nieuw dat om te kunnen deelnemen aan de Intermediairdagen de intermediair ook lid moet zijn van het Forum Fiscaal Dienstverleners. Deze keer is door corona de interactie van het evenement namelijk volledig digitaal en maken we gebruik van het inmiddels door de meeste fiscaal dienstverleners gebruikte platform Forum Fiscaal Dienstverleners. Om lid te zijn van het Forum geldt hetzelfde als voor de Intermediairdagen. De deelnemer is onder meer al in het bezit van een beconnummer. Daardoor leidt deze werkwijze nauwelijks tot meerwerk.” Hierbij wordt dan natuurlijk wel vergeten dat door het niet aanwezig zijn het niet mogelijk is om vragen te stellen. Kortom: een slechte gang van zaken!

Doorbetaling vaste reiskostenvergoeding coronatijd

Met betrekking tot de vragen en antwoorden geldt met betrekking tot de vaste reiskostenvergoeding dat die onbelast mag worden doorbetaald op basis van het Besluit noodmaatregelen coronacrisis. In dat besluit is gesteld dat die enkel geldt voor de situatie dat de werknemer een onvoorwaardelijk recht kreeg op uiterlijk 12 maart 2020. De vraag laat zich stellen waarom dat niet zou moeten of kunnen gelden voor vergoedingen welke na die datum zijn toegekend. De feiten en situatie zijn toch niet anders? Arbeidsrechtelijk kan de werkgever de vaste reiskostenvergoeding stoppen indien er geen reiskosten meer worden gemaakt. Dus waarom dat verschil? Ik wil er voor pleiten om hier toch een procedure over te starten omdat gelijke gevallen ongelijk worden behandeld. Voor de vraag of een eigen bijdrage voor een voorziening waarvoor de gerichte vrijstelling noodzakelijke voorzieningen geldt mogelijk is, verwijs ik graag naar column van Touria El Quardi, ‘De thuiswerkvergoeding; eerst maar eens een degelijke klaagstoel’, WFR 2020/197.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Jacques Raaijmakers

Raaijmakers belastingadvies

Raaijmakers belastingadvies

Jacques Raaijmakers


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.