Uw advertentie hier
 

Commissaris

Vragen die van belang zijn bij de beoordeling of een commissaris BTW-ondernemer is

zijn:

• Kan de commissaris aan de RvC toegekende bevoegdheden individueel en op

persoonlijke titel uitoefenen? Er wordt dan niet onder mandaat of namens de RvC

gehandeld.

• Kan de commissaris persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor schade toegebracht

aan derden bij de uitoefening van het commissariaat?

• Is de commissariaatsvergoeding gebaseerd op daadwerkelijke deelname aan

vergaderingen of gewerkte uren, dus afhankelijk van aanwezigheid/prestatie?

• Kan taakverwaarlozing een vermindering van de commissariaatsvergoeding tot gevolg

hebben? Ontslag als gevolg van taakverwaarlozing is voor deze vraag niet van belang.

• Worden voor het commissariaat investeringen gedaan zoals de aankoop van een

computer of andere middelen om de functie te kunnen uitoefenen?

Indien alle vragen met ‘nee’ zijn beantwoord dan is de situatie aan de orde waarover het

Europese Hof in 2019 oordeelde (HvJ 13-06-2019 IO C-420/18)

 en is de commissaris geen ondernemer voor de BTW.

Lid bezwarenadviescommissie (vacatiegelden)

De Hoge Raad oordeelt op 26 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1143, dat de werkzaamheden of handelingen als voorzitter en als gewoon lid van een bezwarenadviescommissie geen zelfstandig uitgeoefende economische activiteit voor de BTW vormen.

Daarbij is van belang dat:

• Zowel de voorzitter als de andere leden van de bezwarenadviescommissie geen

individuele taken en/of verantwoordelijkheden hebben.

• De voorzitter en andere leden niet handelen in eigen naam, voor eigen rekening of

onder eigen verantwoordelijkheid.

Geen BTW en geen recht op aftrek van BTW

Indien de commissaris/ het lid van de bezwarenadviescommissie geen BTW-ondernemer

is moet over de ontvangen vergoeding geen BTW in rekening worden gebracht. Daar staat

tegenover dat de BTW op kosten die de commissaris/ het lid van de

bezwarenadviescommissie maakt, niet in aftrek kan worden gebracht.

Als de organisatie waarvoor gewerkt wordt geen (volledig) recht op aftrek van BTW heeft is

dat voor die organisatie een voordeel. De organisatie wordt dan niet met niet aftrekbare

BTW geconfronteerd die een kostenpost vormt.

Gevolgen voor andere functionarissen

Zowel het arrest van het Europese Hof als dat van de Hoge Raad zijn ook van belang voor

andere functionarissen dan commissarissen/ leden van bezwarenadviescommissies

waarbij een persoon enkel optreedt namens en voor rekening van een college/commissie

als geheel, zoals leden van raden van toezicht en raden van advies.

Wij verwachten dat de Staatssecretaris in een besluit meer duidelijkheid geeft over de

reikwijdte van het arrest van het Europese Hof en van de Hoge Raad.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Carola van Vilsteren

Van Vilsteren BTW advies

Van Vilsteren BTW advies

mr. Carola van Vilsteren


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.