Uw advertentie hier
 

Onnodige risico’s door greencard

De vraag rijst, los nog van de doorlopende Amerikaanse belastingaangifte van de CEO, aan welke onnodige risico’s de Volksbank zou zijn blootgesteld. En waarom leidt het feit dat een ceo een greencard heeft tot risico’s bij zijn werkgever? De vervolgvraag is daarbij: wat betekent dit voor andere greencard houders en de ondernemingen waar zij werkzaam zijn?

Internationale Amerikaanse sancties

Americans Overseas sprak met specialist Paul Verloop van Libertas advocaten. Verloop zegt het volgende: “Een belangrijk drukmiddel in de internationale politiek is de mogelijkheid om sancties op te leggen aan personen en bedrijven om hen of de overheid van het land waar zij wonen of gevestigd zijn te bewegen tot een andere (politieke) opstelling.

Sancties kunnen worden opgelegd door nationale overheden, maar ook door internationale organisaties als de EU of de VN. Daartoe worden sanctielijsten aangelegd. Een groot deel van de sancties houdt een algemeen verbod in om zaken te doen met personen of bedrijven die op de sanctielijsten staan. De door de VN opgelegde sancties hebben uiteraard een wereldwijde werking en overtreding daarvan kan in iedere lidstaat van de VN worden bestraft, waaronder dus Nederland.

Overtreding van door een nationale overheid opgelegde sancties kunnen in beginsel alleen worden bestraft door het land dat de sancties heeft opgelegd. In beginsel betekent dat dus dat door de Amerikaanse overheid opgelegde sancties alleen van toepassing zijn op het handelen van ‘U.S. persons’.

U.S. persons

Met het begrip ‘U.S. persons’ worden alle Amerikaanse staatsburgers en permanent ingezeten vreemdelingen bedoeld, dit ongeacht waar ze zich bevinden; daartoe behoren ook alle personen en entiteiten in de Verenigde Staten en alle in de VS gevestigde entiteiten en hun buitenlandse filialen. Dit kunnen ook Nederlanders zijn met een dubbele nationaliteit doordat ze geboren zijn in de VS, een Amerikaanse ouder hebben of in dit geval een greencard.

Voor sommige Amerikaanse sancties geldt dat deze ook gelden voor buitenlandse dochterondernemingen van Amerikaanse bedrijven en zelfs voor niet-Amerikanen die in het bezit zijn van goederen van Amerikaanse origine. 

Met andere woorden: the Office of Foreign Asset Control (OFAC), het onderdeel van het Department of the Treasury dat sancties oplegt, kent een ruime extra-territoriale werking toe aan de Amerikaanse sancties. 

De sancties gelden dus niet alleen voor Amerikanen of op Amerikaans grondgebied, maar kunnen ook gelden voor personen en bedrijven elders op de wereld. Dat voert zelfs zo ver dat OFAC sancties heeft opgelegd in verband met dollar-transacties die werden uitgevoerd voor personen die op de Amerikaanse sanctielijsten zijn geplaatst (“Hoge boete voor ABN Amro in VS”, NRC 20 december 2005).

Sancties gelden voor greencard houders 

Vast staat dus dat de door de Amerikaanse overheid opgelegde sancties gelden voor greencard houders, maar daarnaast bestaat het risico dat de ondernemingen waar zij een leidinggevende functie vervullen in het vizier kunnen komen van OFAC. 

Het is voor Amerikaanse staatsburgers en greencard houders daarom zorg om de wijzigingen in de Amerikaanse sanctielijsten goed in de gaten te houden. Daarbij dient men erop bedacht te zijn dat de Amerikaanse sanctielijsten aanzienlijk kunnen verschillen ten opzichte van Europese sanctielijsten.

Aldus Paul Verloop van Libertas advocaten over de risico's die kunnen voortvloeien uit het aanhouden van de Amerikaanse greencard. Het Amerikaanse recht kent vergaande sancties voor zowel het bedrijf als de betrokken personen die variëren van geldboetes, exportverbod, reisverboden tot in de meeste extreme situaties gevangenisstraf.

Greencard houders en Amerikaanse belastingplicht

Daarnaast zijn greencard houders verplicht om belastingaangifte te doen in de US ongeacht waar ze wonen of werken zolang de greencard niet officieel is opgegeven. 

Het uitsluitend opzeggen van de greencard volstaat absoluut niet om van de verplichtingen aan Amerika af te komen. Ceo Gribnau van de Volksbank zal pas echt van de Amerikaanse verplichtingen verlost zijn als hij zijn Amerikaanse eind belastingopgave correct heeft gedaan.

Tevens moeten individuen, afhankelijk van de duur van het werkend verblijf in Amerika, een exit tax formulier invullen. In voorkomende gevallen dient er dan nog te worden afgerekend met de Amerikaanse fiscus.  


Paul Verloop is advocaat bij Libertas Advocaten. Libertas Advocaten staat bedrijven en particulieren bij die worden geconfronteerd met de handhavende overheid in onderzoeken naar overtreding van financiële wet- en regelgeving, milieuregels en arbeidsongevallen en is onder meer gespecialiseerd in sanctierecht.

Heeft u aanvullende vragen? Daarvoor kunt u ook vrijblijvend met mij contact opnemen.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Michael Littaur


mr. Michael Littaur


Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.