Uw advertentie hier
 

Wat zijn de BTW-gevolgen indien het Verenigd Koninkrijk, per 1 januari 2021, wordt aangemerkt als niet-EU-land voor de BTW?

Business to business

Verrichten van diensten
Nederland - Verenigd Koninkrijk

De dienst, verricht aan een BTW-ondernemer in het Verenigd Koninkrijk, is volgens de hoofdregel na de Brexit belast in het land van de afnemer, het Verenigd Koninkrijk. De BTW-ondernemer vermeldt geen BTW op de factuur maar de woorden ‘VAT Out of Scope’. Deze omzet komt niet in de BTW-aangifte.

Verenigd Koninkrijk - Nederland

Door de Nederlandse BTW-ondernemer van een BTW-ondernemer in het Verenigd Koninkrijk afgenomen diensten zijn na de Brexit belast in Nederland en aan te geven bij vraag 4b en  5b van de BTW-aangifte, tenzij het gaat om een dienst waarvoor een uitzondering geldt.

Levering van goederen
Nederland - Verenigd Koninkrijk

Een levering van goederen aan een afnemer in het Verenigd Koninkrijk is na de Brexit export en met 0% BTW belast. Er moet een aangifte ten uitvoer worden gedaan bij de Nederlandse Douane en deze omzet wordt aangegeven bij vraag 3a in de BTW aangifte. De BTW-ondernemer moet de douanedocumenten bewaren in zijn administratie om het 0% BTW-tarief te onderbouwen.

Tevens moet er een invoeraangifte worden gedaan in het Verenigd Koninkrijk. Er zijn Nederlandse BTW-ondernemers die hun klanten in het Verenigd Koninkrijk niet willen opzadelen met invoerformaliteiten en deze zelf gaan verzorgen. Dit heeft tot gevolg dat deze BTW-ondernemers een Engels BTW-nummer moeten aanvragen, BTW bij invoer moeten betalen en Engelse VAT in rekening moeten brengen.

Het Verenigd Koninkrijk gaat vanaf 2021 een regeling invoer zodat in het Verenigd Koninkrijk de BTW bij invoer niet bij invoer hoeft te worden betaald. De BTW wordt betaald op de BTW-aangifte en in dezelfde aangifte in aftrek gebracht. Deze regeling geldt voor alle in het Verenigd Koninkrijk geregistreerde BTW-ondernemers. Het is raadzaam om als een Nederlandse BTW-ondernemer op deze wijze zaken wilt doen, dat hij zich snel registreert, omdat de doorlooptijd lang is op dit moment.

Verenigd Koninkrijk - Nederland

Een Nederlandse BTW-ondernemer die goederen in het Verenigde Koninkrijk koopt en importeert, moet na de Brexit bij de Nederlandse Douane een aangifte ten invoer indienen, invoerrechten betalen en invoer-BTW bij de Douane betalen en terug vragen op de BTW-aangifte bij vraag 5b, tenzij hij over een artikel 23-vergunning beschikt.

Een BTW-ondernemer die een artikel 23 vergunning aanvraagt mag de BTW bij invoer van goederen aangeven in de BTW-aangifte bij vraag 4a, in plaats van dat de BTW direct bij invoer verschuldigd is. De invoer-BTW kan teruggevraagd worden bij vraag 5b van de BTW-aangifte.  De artikel 23-vergunning kan worden aangevraagd als aan de eisen daarvoor wordt voldaan:

  • De BTW-ondernemer woont in Nederland of is daar gevestigd;
  • De BTW-ondernemer importeert regelmatig goederen uit niet-EU-landen
  • De BTW-ondernemer voert een aparte administratie waaruit blijkt hoeveel BTW bij import verschuldigd is;
  • De BTW-ondernemer doet per maand of per kwartaal BTW-aangifte.

 

Business to consumers

Verrichten van diensten

De dienst verricht aan een consument in het Verenigd Koninkrijk door een BTW-ondernemer in Nederland is, volgens de hoofdregel, belast in Nederland. De Nederlandse BTW-ondernemer moet na de Brexit 21% of 9% BTW in rekening brengen en dit aangeven in zijn BTW-aangifte bij rubriek 1a of 1b.

Levering van goederen

Bij verkoop van goederen door een BTW-ondernemer in Nederland aan consumenten is sprake van export en is 0% BTW in Nederland verschuldigd. De BTW-ondernemer in Nederland geeft dit aan in rubriek 3a van zijn BTW-aangifte.

Voorbereiding op een harde Brexit

BTW-teruggave

Nederlandse BTW-ondernemers die recht hebben op BTW-teruggave van de in 2020 in het Verenigd Koninkrijk betaalde BTW, kunnen dit op de gebruikelijke manier via de portal van de Nederlandse Belastingdienst doen. Het is van belang dat de in 2020 in het Verenigd Koninkrijk betaalde BTW vóór 1 januari 2021 teruggevraagd wordt. 

EORI-nummer

Een Nederlandse BTW-ondernemer heeft een EORI-nummer nodig om zaken te doen met BTW-ondernemers buiten de EU. Een BTW-ondernemer doet er verstandig aan om alvast na te gaan wat zijn EORI-nummer is of, indien nodig, dit aanvraagt zodat er geen handelsproblemen ontstaan na 1 januari 2021.

Artikel 23-vergunning

Vraag als Nederlandse BTW-ondernemer een artikel 23-vergunning aan via de website van de Nederlandse Belastingdienst als deze vergunning nog niet aanwezig is.

Conclusie

De Brexit is en blijft een onzekere aangelegenheid maar een tijdige voorbereiding is van belang nu 1 januari 2021 steeds dichterbij komt.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Carola van Vilsteren

Van Vilsteren BTW advies

Van Vilsteren BTW advies

mr. Carola van Vilsteren


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.