Uw advertentie hier
 

Wat is de uiterste termijn voor deponeren?

Deponeer uw jaarrekening uiterlijk 8 dagen na vaststelling bij de Kamer van Koophandel. Wanneer deze niet op tijd kan worden vastgesteld, deponeert u dan de voorlopige jaarrekening.

De uiterste termijn voor vaststelling verschilt per rechtspersoon, maar de jaarrekening moet in de meeste gevallen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar gedeponeerd zijn. Op deze pagina vindt u de belangrijkste punten op een rij.

Deponeertermijnen

De specifieke termijnen voor deponeren zijn afhankelijk van de soort rechtspersoon. Voor de BV - als de meest voorkomende rechtspersoon - gelden de volgende regels:

  • Binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur de jaarrekening op en legt deze voor aan de aandeelhouders.
  • De aandeelhouders kunnen het bestuur maximaal 5 maanden uitstel verlenen in geval van bijzondere omstandigheden. Dit geschiedt bij een besluit van de aandeelhouders in een Vergadering van Aandeelhouders (AvA).
  • De aandeelhouders hebben vervolgens 2 maanden de tijd voor het vaststellen van de jaarrekening.
  • Is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar, dan is de uiterste deponeerdatum dus 31 juli (5 + 2 maanden). Bij maximaal uitstel is dit 31 december (5 + 5 + 2 maanden).

Corona maatregelen

  • In verband met de coronacrisis mag het bestuur van de BV nu zelf de termijn voor het opstellen van de jaarrekening met maximaal 5 maanden verlengen. De AvA heeft deze bevoegdheid dan niet meer.
  • Bij een faillissement en het niet (tijdig) deponeren van de jaarrekening is het bestuur van de BV niet aansprakelijk als zij kan aantonen dat het niet (tijdig) deponeren is veroorzaakt door het coronacrisis. Deze regeling kan doorlopen tot september 2023, maar probeer een discussie te hierover te voorkomen.

Uitzondering

Let op: Als alle aandeelhouders ook bestuurder of commissaris zijn, leidt ondertekening van de jaarrekening meteen tot vaststelling. In dit geval vervallen de 2 maanden tijd voor vaststelling. Voor een BV betekent dit dat u deponeert binnen 10 maanden en 8 dagen na afloop van het boekjaar. Is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar, dan is de uiterste deponeerdatum dus 8 november (10 maanden + 8 dagen).

Niet tijdig vastgesteld?

Hebben de aandeelhouders de jaarrekening niet op tijd vastgesteld? Dan deponeert u de voorlopige jaarrekening. Voor een BV deponeert u deze binnen 7 maanden na einde van het boekjaar. Heeft u een maximale uitstel van 5 maanden, dan deponeert u de voorlopige jaarrekening dus binnen 12 maanden (7 + 5 maanden) na het einde van het boekjaar.

Deze mogelijkheid heeft naar mijn mening geen wettelijke grondslag, maar wordt door de KvK zelf genoemd op haar website. Dus als alle aandeelhouders ook bestuurder zijn, heb je meer tijd voor het deponeren van een voorlopige jaarrekening dan voor een vastgestelde jaarrekening. Daarnaast is voorlopig deponeren beter dan niets deponeren, in verband met mogelijke boetes en aansprakelijkheid bij een faillissement.

Als het lastig voor u is om tijdig te deponeren of als u aanloopt tegen (mogelijke) bestuurdersaansprakelijkheid, neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op om te sparren over mogelijke oplossingen.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
André van der Velde

MeesterVelde

MeesterVelde

mr. André van der Velde


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.