Uw advertentie hier
 

Premieplicht werknemersverzekeringen

Iedere werkgever is premies werknemersverzekeringen verschuldigd over (maximaal) het premieloon van haar werknemers. In dat kader is het relevant of er sprake is van een dienstbetrekking. Er is sprake van een dienstbetrekking, indien aan drie voorwaarden wordt voldaan: 1) verplichting om (persoonlijk) arbeid te verrichten, 2) een gezagsverhouding en 3) betaling (loon). Deze voorwaarden vormen overigens ook de kern van de vraag of een ZZP-er (onverhoopt) in dienstbetrekking is.

Voor de situatie dat er geen zogenoemde managementstructuur is en de DGA dus zelf in loondienst bij de werkmaatschappij is, geldt het volgende. Een DGA met een meerderheidsbelang zal over het algemeen zijn eigen ontslag kunnen tegenhouden in de vergadering van aandeelhouders van de werkmaatschappij. In dat geval ontbreekt een gezagsverhouding, omdat hij het zelf voor het zeggen heeft. Daardoor valt de premieplicht voor de werknemersverzekeringen weg. Het is goed om te beseffen dat het recht op uitkeringen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid bij het UWV ook vervalt, maar hiervoor is een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Voor een DGA met een minderheidsbelang bestaat bij de werkmaatschappij wel gewoon premieplicht werknemersverzekeringen, tenzij om een andere reden de gezagsverhouding ontbreekt (zie ook hieronder).

Dienstbetrekking DGA’s

In de uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2020:7357) gaat het om een onderneming welke activiteiten verricht op het gebied van de ICT. Bij de betreffende werkmaatschappij zijn circa 11 personen werkzaam. De twee DGA’s  hebben via hun persoonlijke holdings een managementovereenkomst met de werkmaatschappij. Deze DGA’s hebben de dagelijkse leiding over de werkmaatschappij. Er zijn in totaal vier aandeelhouders van de werkmaatschappij, elk met een eigen (persoonlijke) BV. De aandeelhoudersbelangen van betreffende BV’s zijn tweemaal 24% (de DGA’s), 37% en 15%.

Volgens het hof is er in casu sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking aangezien er voldaan wordt aan de drie voorwaarden. Het hof stelt dat er persoonlijk arbeid wordt verricht waarbij de belanghebbenden niet vervangbaar zijn door hun deskundigheid. Het hof kijkt daarbij naar de feitelijke situatie en niet naar de contractuele relatie. Voor de verrichtte arbeid wordt als tegenprestatie loon betaald, waarbij de vergoedingen met instemming van de DGA’s aan hun holdings zijn betaald. Ook de gezagsverhouding is aanwezig: het gezag wordt uitgevoerd door de AVA (algemene vergadering van aandeelhouders), die bevoegd is tot het geven van instructies en benoeming, schorsing en ontslag van directeuren. Kortom, op grond van deze feiten komt het hof tot de conclusie dat er voldaan is aan de privaatrechtelijke dienstbetrekking en dat daarmee belanghebbenden derhalve verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.

Gevolgen voor de praktijk

Op basis van een eerdere uitspraak door het Gerechtshof Den Haag van 15 januari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:98, was nog bepaald dat voor een DGA met een minderheidsbelang de premieplicht kon worden voorkomen. Deze huidige uitspraak gaat hier tegenin. Het Hof Arnhem-Leeuwarden legt echter niet uit waarom het tot een andere conclusie komt. Het zou kunnen liggen aan de specifieke deskundigheid van de DGA’s, maar dat zal in veel situaties het geval zijn. Dit betekent dat er opnieuw onzekerheid is of er premieplicht bestaat in situaties waarbij een DGA een minderheidsbelang heeft (en zijn eigen ontslag niet kan tegenhouden). Hopelijk wordt deze zaak aan de Hoge Raad voorgelegd, zodat er meer duidelijkheid komt. Gewenst is dat de Hoge Raad snel uitsluitsel hierover geeft, aangezien deze tegenstrijdige hofuitspraken momenteel voor veel rechtsonzekerheid zorgt.

Er zijn ook andere mogelijkheden om premieplicht te voorkomen, ondanks dat sprake is van een minderheidsbelang. Het moet dat voor de andere aandeelhouders wel aanvaardbaar zijn, dat u uw eigen ontslag kunt tegenhouden (tenzij er uitzonderlijke situaties zich voordoen).

Zoekt u naar (nieuwe) mogelijkheden om een premieplicht voor de werknemersverzekering te voorkomen, neem dan vooral contact met mij op.

Premieplicht werknemersverzekeringen

Iedere werkgever is premies werknemersverzekeringen verschuldigd over (maximaal) het premieloon van haar werknemers. In dat kader is het relevant of er sprake is van een dienstbetrekking. Er is sprake van een dienstbetrekking, indien aan drie voorwaarden wordt voldaan: 1) verplichting om (persoonlijk) arbeid te verrichten, 2) een gezagsverhouding en 3) betaling (loon). Deze voorwaarden vormen overigens ook de kern van de vraag of een ZZP-er (onverhoopt) in dienstbetrekking is.

Voor de situatie dat er geen zogenoemde managementstructuur is en de DGA dus zelf in loondienst bij de werkmaatschappij is, geldt het volgende. Een DGA met een meerderheidsbelang zal over het algemeen zijn eigen ontslag kunnen tegenhouden in de vergadering van aandeelhouders van de werkmaatschappij. In dat geval ontbreekt een gezagsverhouding, omdat hij het zelf voor het zeggen heeft. Daardoor valt de premieplicht voor de werknemersverzekeringen weg. Het is goed om te beseffen dat het recht op uitkeringen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid bij het UWV ook vervalt, maar hiervoor is een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Voor een DGA met een minderheidsbelang bestaat bij de werkmaatschappij wel gewoon premieplicht werknemersverzekeringen, tenzij om een andere reden de gezagsverhouding ontbreekt (zie ook hieronder).

Dienstbetrekking DGA’s

In de uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2020:7357) gaat het om een onderneming welke activiteiten verricht op het gebied van de ICT. Bij de betreffende werkmaatschappij zijn circa 11 personen werkzaam. De twee DGA’s  hebben via hun persoonlijke holdings een managementovereenkomst met de werkmaatschappij. Deze DGA’s hebben de dagelijkse leiding over de werkmaatschappij. Er zijn in totaal vier aandeelhouders van de werkmaatschappij, elk met een eigen (persoonlijke) BV. De aandeelhoudersbelangen van betreffende BV’s zijn tweemaal 24% (de DGA’s), 37% en 15%.

Volgens het hof is er in casu sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking aangezien er voldaan wordt aan de drie voorwaarden. Het hof stelt dat er persoonlijk arbeid wordt verricht waarbij de belanghebbenden niet vervangbaar zijn door hun deskundigheid. Het hof kijkt daarbij naar de feitelijke situatie en niet naar de contractuele relatie. Voor de verrichtte arbeid wordt als tegenprestatie loon betaald, waarbij de vergoedingen met instemming van de DGA’s aan hun holdings zijn betaald. Ook de gezagsverhouding is aanwezig: het gezag wordt uitgevoerd door de AVA (algemene vergadering van aandeelhouders), die bevoegd is tot het geven van instructies en benoeming, schorsing en ontslag van directeuren. Kortom, op grond van deze feiten komt het hof tot de conclusie dat er voldaan is aan de privaatrechtelijke dienstbetrekking en dat daarmee belanghebbenden derhalve verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.

Gevolgen voor de praktijk

Op basis van een eerdere uitspraak door het Gerechtshof Den Haag van 15 januari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:98, was nog bepaald dat voor een DGA met een minderheidsbelang de premieplicht kon worden voorkomen. Deze huidige uitspraak gaat hier tegenin. Het Hof Arnhem-Leeuwarden legt echter niet uit waarom het tot een andere conclusie komt. Het zou kunnen liggen aan de specifieke deskundigheid van de DGA’s, maar dat zal in veel situaties het geval zijn. Dit betekent dat er opnieuw onzekerheid is of er premieplicht bestaat in situaties waarbij een DGA een minderheidsbelang heeft (en zijn eigen ontslag niet kan tegenhouden). Hopelijk wordt deze zaak aan de Hoge Raad voorgelegd, zodat er meer duidelijkheid komt. Gewenst is dat de Hoge Raad snel uitsluitsel hierover geeft, aangezien deze tegenstrijdige hofuitspraken momenteel voor veel rechtsonzekerheid zorgt.

Er zijn ook andere mogelijkheden om premieplicht te voorkomen, ondanks dat sprake is van een minderheidsbelang. Het moet dat voor de andere aandeelhouders wel aanvaardbaar zijn, dat u uw eigen ontslag kunt tegenhouden (tenzij er uitzonderlijke situaties zich voordoen).

Zoekt u naar (nieuwe) mogelijkheden om een premieplicht voor de werknemersverzekering te voorkomen, neem dan vooral contact met mij op.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Martijn van der Kroon

C&B More

C&B More

mr. drs. Martijn van der Kroon


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.