Uw advertentie hier
 

Wat zijn digitale diensten?

Onder digitale diensten worden de volgende diensten verstaan:

 • elektronische diensten,
 • telecommunicatiediensten; en
 • omroepdiensten.

Elektronische diensten

Op grond van een Europese Verordening is sprake van elektronische diensten als de diensten:

 • over internet of een elektronisch netwerk worden verleend; en
 • wegens hun aard grotendeels geautomatiseerd zijn; en
 • slechts in geringe mate menselijk ingrijpen vergen; en
 • zonder informatietechnologie niet kunnen worden verricht.

Het leveren en de hosting van websites of het verlenen van de toegang tot of downloaden van software zijn voorbeelden van een elektronische dienst.

Telecommunicatiediensten

Telecommunicatiediensten zijn diensten die betrekking hebben op de transmissie, uitzending of ontvangst van signalen, tekst, beelden en geluiden of informatie via draad, radiofrequente straling, optische of andere elektromagnetische systemen. Daarbij horen ook de overdracht en het verlenen van het recht om gebruik te maken van capaciteit voor een dergelijke transmissie, uitzending of ontvangst. Voorbeelden van telecommunicatiediensten zijn vaste en mobiele telefoondiensten of het verlenen van toegang tot internet.

Omroepdiensten

Als omroepdiensten worden aangemerkt diensten die karakteristiek zijn voor radio- en televisiestations. Hiervan is sprake bij diensten met audio- en audiovisuele inhoud, zoals radio- of televisieprogramma’s die door en onder de redactionele verantwoordelijkheid van een aanbieder van mediadiensten op basis van een programmaschema via communicatienetwerken aan het grote publiek worden aangeboden voor het gelijktijdig beluisteren of bekijken.

Btw-heffing digitale diensten

De digitale diensten die een ondernemer verricht voor consumenten in andere EU-landen zijn belast met Nederlandse btw, indien wordt voldaan aan de volgende drie voorwaarden:

 1. de onderneming is gevestigd in één EU-land;
 2. de ondernemer verricht de digitale diensten voor consumenten in een ander EU-land;
 3. de totale omzet die de ondernemer realiseert met de grensoverschrijdende digitale diensten blijft jaarlijks onder de drempel van € 10.000. Vanaf 1 januari 2021 telt de omzet van afstandsverkopen ook mee voor deze omzetgrens van € 10.000. In verband met het coronavirus heeft de Europese Commissie voorgesteld de ingangsdatum voor het btw e-commerce pakket zes maanden op te schorten. Dat zou betekenen dat de nieuwe btw-regels voor afstandsverkopen ingaan per 1 juli 2021, in plaats van 1 januari 2021. De Europese Raad moet dit voorstel nog goedkeuren.

Indien de ondernemer voldoet aan de gestelde drie voorwaarden, is de digitale dienst aan een consument in een ander EU-land belast met 21% Nederlandse btw. Daarbij zijn de Nederlandse factuurvereisten van toepassing.

Vaststelling plaats waar de consument woont

Als het totaal van de vergoedingen die de ondernemer ontvangt voor de grensoverschrijdende digitale diensten jaarlijks niet meer bedraagt dan € 100.000, is voor de vaststelling waar de consument woont één bewijsstuk voldoende. Tot 1 januari 2019 waren twee afzonderlijke, niet tegenstrijdige bewijsstukken vereist.

Voorbeelden van bewijsstukken voor de vaststelling waar de consument woont, zijn:

 • het factuuradres van de afnemer;
 • het internetprotocoladres (IP-adres) van het door de afnemer gebruikte toestel;
 • bankgegevens van de afnemer;
 • gegevens op de door de afnemer gebruikte simkaart;
 • plaats vaste telefoonlijn.

Kiezen voor btw-heffing in EU-land consument

Als de ondernemer voldoet aan de hiervoor vermelde drie voorwaarden, mag de ondernemer er voor kiezen om de btw-regels van het EU-land waar de consument woont toe te passen. Dit kan voordelig zijn als het btw-tarief in het andere EU-land lager is. De keuze voor btw-heffing van de digitale dienst in het EU-land waar de consument woont, meldt u bij de inspecteur door middel van het formulier ‘Keuze plaats van dienst digitale diensten’. De keuze geldt in ieder geval voor twee kalenderjaren. Daarna is de gemaakte keuze op ieder moment opzegbaar.

Ingangsdatum btw-heffing in EU-land consument 
De melding bij de inspecteur leidt er toe dat de btw-heffing in het EU-land van de consument start vanaf de eerste dag van het op de melding volgende btw-aangiftetijdvak. Dit betekent dat als de ondernemer kwartaalaangiften doet en bijvoorbeeld op 20 augustus 2020 een melding doet van de keuze voor btw-heffing in het EU-land van de consument, het btw-tarief uit het EU-land van de consument geldt vanaf 1 oktober 2020. Als de ondernemer maandaangiften doet en de keuze voor btw-heffing in het EU-land van de consument op 20 augustus 2020 meldt, geldt het btw-tarief uit het EU-land van de consument vanaf 1 september 2020.

Verricht de ondernemer de eerste digitale dienst aan de consument uit het andere EU-land eerder dan de eerste dag van het op de melding volgende btw-aangiftetijdvak? Dan geldt als startdatum voor de toepassing van het btw-tarief uit het EU-land van de consument de datum waarop de eerste digitale dienst aan de consument uit het andere EU-land plaatsvindt. Hiervoor geldt als voorwaarde dat de ondernemer de keuze voor btw-heffing in het EU-land van de consument uiterlijk op de 10edag van de maand die volgt op de datum waarop de eerste digitale dienst is verricht, meldt bij de inspecteur. 

Dit betekent dat wanneer de ondernemer bijvoorbeeld op 15 september 2020 voor het eerst een digitale dienst verricht aan een consument in een ander EU-land en daarbij wil kiezen voor btw-heffing in het EU-land van de consument, deze keuze uiterlijk 10 september 2020 moet worden gemeld bij de inspecteur. Als de inspecteur de melding bijvoorbeeld pas op 20 september 2020 ontvangt, geldt het btw-tarief van het EU-land van de consument pas vanaf 1 oktober 2020 (de eerste dag van het op de melding volgende btw-aangiftetijdvak). De digitale dienst van 15 september 2020 is dan belast met Nederlandse btw.

MOSS

Als de ondernemer kiest voor btw-heffing in het EU-land waar de consument woont, kan de ondernemer voor de btw-afdracht gebruik maken van het zogenoemde Mini One-Stop Shop System (hierna: MOSS). Op grond van de MOSS kan de ondernemer de in het andere EU-land verschuldigde btw afdragen aan de Nederlandse belastingdienst die de afgedragen btw vervolgens verrekent met de belastingdienst van het EU-land van de consument. Een ondernemer die niet kiest voor de MOSS, moet zich registreren in elk EU-land waar de consument woont voor wie hij de digitale dienst heeft verricht. Vanaf 1 januari 2021 (of 1 juli 2021 als het voorstel van de Europese Commissie wordt aangenomen) wordt de MOSS-aangifte uitgebreid met afstandsverkopen en alle in het andere EU-land belaste diensten aan consumenten.

Factuurvereisten bij toepassing MOSS

Bij toepassing van de MOSS zijn de Nederlandse factuurvereisten van toepassing, in plaats van de factuurvereisten van het EU-land waar de consument woont.

Niet in de EU gevestigde ondernemers

Sinds 1 januari 2019 kunnen ook niet in de EU-gevestigde ondernemers, die voor de btw zijn geregistreerd in een EU-land, gebruik maken van de MOSS. Per 1 januari 2021 (of 1 juli 2021 als het voorstel van de Europese Commissie wordt aangenomen) wordt de MOSS-aangifte voor niet in de EU gevestigde ondernemers uitgebreid met alle in het andere EU-land belaste diensten aan consumenten.

Wat kan Gerritsen BTW Advies voor u betekenen?

 • Beoordelen of de diensten van een ondernemer kwalificeren als digitale diensten.
 • Beoordelen of de ondernemer voldoet aan de voorwaarden voor toepassing van de vereenvoudigde btw-regels voor digitale diensten aan consumenten in andere EU-landen.
 • Beoordelen of het voordeliger is om te kiezen voor de btw-heffing van het EU-land waar de consument is gevestigd.
 • Checken of de facturen voldoen aan de Nederlandse factuurvereisten.

Vereenvoudiging

Als een ondernemer af en toe digitale diensten verleent aan consumenten in andere EU-landen, is het sinds 2019 eenvoudiger om aan de btw-verplichtingen te voldoen. De ondernemer hoeft de verschuldigde buitenlandse btw niet aan te geven via de MOSS en daarnaast zijn de Nederlandse factuurvereisten van toepassing. Bovendien bestaat de mogelijkheid om de btw-regels van het EU-land waar de consument is gevestigd toe te passen. Dit kan voordelig zijn als het btw-tarief in het andere EU-land lager is.

Contact

Adviseert u ondernemers die digitale diensten verrichten aan consumenten in andere EU-landen? Tijdens een gesprek onderzoek ik graag samen met u welke btw-gevolgen dat voor uw klanten heeft.

Verricht uw klant ook digitale diensten aan ondernemers in andere EU-landen? Dan is de verleggingsregeling btw buitenland van toepassing. Lees meer over de verleggingsregeling btw buitenland in het artikel ‘Verleggingsregeling btw buitenland’.

Heeft u vragen hierover. Neem dan gerust contact met mij op.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Marion Gerritsen

Gerritsen BTW Advies

Gerritsen BTW Advies

mr. Marion Gerritsen


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.