Uw advertentie hier
 

Wanneer is belastingplicht in Amerika aan de orde?

Indien uw cliënt (of mogelijke familieleden van hem of haar) in Amerika is geboren, een Amerikaanse ouder heeft of een (oude) Greencard, is de kans groot dat hij of zij daar (ook) een aangifteplicht heeft. Er is dan sprake van een zgn. US person. Amerika is het enige ontwikkelde land ter wereld dat een belastingplicht heeft voor US persons ongeacht waar ze wonen of werken. 

Ernstige problemen

Banken in Nederland zijn actief cliënten die US person zijn aan het opgeven aan de Amerikaanse belastingdienst vanwege de  FATCA wetgeving. Als er geen SSN (Amerikaanse variant van de BSN)  is opgegeven, worden rekeningen steeds vaker gesloten en dienstverlening geweigerd. Dit heeft al tot ernstige situaties geleid waarbij onder andere ondernemers plots geen geld konden opnemen door een geblokkeerde rekening, hypotheken werden geweigerd of opgezegd, en beleggingen gedwongen zijn verkocht.

Vaststellen of iemand US persons is

U kunt vaststellen of iemand een US person is op basis van verschillende indicatoren. Bijvoorbeeld de geboorteplaats van uw cliënt en/of één van de ouders is Amerikaans(e) of als er in het verleden is gewerkt in Amerika met een Greencard. Heeft u een kopie van het Amerikaanse paspoort ontvangen? Let op: ook als er geen Amerikaans paspoort aanwezig is, betekent dit dat iemand nog steeds een US person kan zijn. Meer informatie kunt u hier vinden: Wanneer bent u US person en belastingplichtig

Ondersteuning door de fiscalist

Alhoewel uiteindelijk een Amerikaanse belastingkundige de aangifte zal invullen dient u verschillende stukken, die u beheert voor uw cliënten, te verzamelen en indien nodig van toelichting te voorzien. Er zijn ook, afhankelijk van de fiscale situatie, aanpassingen nodig in de fiscale structuur om aan te kunnen sluiten op de Amerikaanse belastingwetgeving.

Dit zijn in ieder geval alle aangifte-documenten tot 3 jaar terug met de jaaropgaaf, opgave inkomstenbelasting, jaarverslag, en inkomsten uit beleggingen. Daarnaast tot 6 jaar terug de bankrekeninggegevens met het hoogste saldo gedurende het jaar per rekening per jaar. Voor aanvullende informatie kunt u hier kijken.

De Amerikaanse aangifte

Als de cliënt nog nooit aangifte heeft gedaan kan deze een procedure gebruiken genaamd ‘de streamlined procedure’. Deze procedure is overzichtelijk en houdt in dat er tot 3 jaar terug aangifte wordt gedaan in Amerika en een verklaring wordt bijgesloten dat cliënt niet op de hoogte was. Er volgt dan ook geen boete voor het niet doen van eerdere aangiftes. Als er niet wordt opgezegd, dient er jaarlijks aangifte te worden gedaan.

Opzeggen Amerikaanse nationaliteit

Indien de cliënt zijn of haar nationaliteit wil opzeggen doet client tot 5 jaar terug aangifte.  Er worden tot 6 jaar terug de bankrekeninggegevens met het hoogste saldo gedurende het jaar per rekening per jaar opgegeven. Tevens wordt er een formulier bijgesloten dat bevestigt dat cliënt aan zijn aangifte-verplichting heeft voldaan voor zijn opzegging. Indien men opzegt zonder aangifte, dan blijft de aangifteplicht van kracht tot het moment van opzegging. Het opzeggen is onomkeerbaar. 

Voorlichting voor Nederlandse fiscalisten

Wij hebben een informatiebrief voor u opgesteld die u aan uw cliënt kunt sturen. De informatiebrief is hier te lezen en te downloaden. Het is in Word dus vrij aanpasbaar. Ons advies is om aan de hand van uw cliëntenbestand te inventariseren of uw Nederlandse cliënt (of diens familielid) ook een US person is. Tevens kunt u als financiële of juridische dienstverlener per e-mail een vraag sturen naar ons specialistenloket via: specialist@americansoverseas.org

Heeft u aanvullende vragen? Daarvoor kunt u ook vrijblijvend met mij contact opnemen.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Michael Littaur


mr. Michael Littaur


Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.