Uw advertentie hier
 

BTW en afstandsverkopen

Vanaf 1 juli 2021 wijzigt de regeling afstandsverkopen. De drempel per EU-land wordt afgeschaft, en er zal een algehele drempel van € 10.000 gelden.  Verkoopt een BTW-ondernemer in een jaar voor € 10.000 of meer aan goederen en/of digitale diensten aan particulieren in andere EU-landen, dan is BTW verschuldigd in het EU-land van de afnemer. Tot het moment waarop de drempel wordt bereikt is Nederlandse BTW verschuldigd.
Als de drempel van € 10.000 overschreden wordt dan is BTW verschuldigd in het EU-land van de afnemer. De BTW die in het andere EU-land verschuldigd is, kan worden afgedragen via een éénloketsysteem bij de Nederlandse Belastingdienst. Registratie in het andere EU-land is niet meer nodig. De EU-landen betalen de BTW-bedragen door aan het EU-land dat recht op het bedrag heeft. 

Let op!
De verschillende BTW-tarieven van de EU-landen blijven van toepassing.
 
Door de relatief lage drempel van € 10.000 zal eerder dan voorheen BTW verschuldigd zijn in het land van de afnemer. Het doel hiervan is om tegemoet te komen aan het beginsel van belastingheffing in het land van bestemming.

Afschaffing BTW-invoervrijstelling

De invoervrijstelling bij goederenzendingen met een intrinsieke waarde van niet meer dan € 22 door ondernemers buiten de EU aan consumenten binnen de EU wordt afgeschaft. Heeft de goederenzending een waarde van niet meer dan € 150, dan kan de BTW via het éénloketsysteem bij de Belastingdienst worden aangegeven.

BTW en Platformfictie

Voor platforms wordt via de platformfictie een grote aansprakelijkheid voor de BTW ingevoerd. De regeling voor platformen is van toepassing als sprake is van een van de volgende situaties:

1)    De verkoop aan particulieren in de EU van goederen (met een waarde van maximaal € 150) die nog niet in de EU zijn ingevoerd;
2)    De verkoop van goederen aan particulieren in de EU door niet in de EU-gevestigde ondernemers. 

Is sprake van één van beide situaties, dan wordt het platform geacht het goed aan de particulier te leveren, en is de BTW verschuldigd in het land van de particulier. Deze platformfictie in de BTW is alleen van toepassing is als het platform faciliteert bij de goederenlevering. Van faciliteren is sprake als het platform partijen met elkaar in contact brengt én er bovendien een levering van een goed plaatsvindt via het platform.

Is de platformfictie van toepassing, dan kan de Belastingdienst BTW bij het platform naheffen als te weinig BTW over de levering is betaald. Van belang is dat de platforms tijdig na gaan aan welke verplichtingen zijn precies moet voldoen en hoe zij dit administratief in moeten richten om het BTW-risico waar mogelijk te beperken.

Overdrachtsbelasting

In het Wetsvoorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting is het voorstel bekend gemaakt dat vanaf 1 januari 2021 gewijzigde tarieven in de overdrachtsbelasting van toepassing zijn. De eenmalige vrijstelling van overdrachtsbelasting geldt voor verkrijgers die nog geen 35 jaar oud zijn, en een woning aanschaffen die zij zelf zullen bewonen. De verkrijgers zullen een verklaring moeten tekenen waarin zij aangeven de woning als hoofdverblijf te betrekken. Personen die een woning voor eigen bewoning aanschaffen maar eerder gebruik hebben gemaakt van de vrijstelling overdrachtsbelasting of 35 jaar of ouder zijn, betalen 2% overdrachtsbelasting over de aankoop van de woning. Alle overige verkrijgingen van onroerende zaken zijn belast met 8% overdrachtsbelasting. De definitieve wetswijziging moet nog afgewacht worden, maar gelet op het wetsvoorstel kan het raadzaam zijn om met de planning omtrent de levering van een onroerende zaak nu alvast rekening te houden met de voorgenomen tariefswijzigingen. Het kan bijvoorbeeld verstandiger zijn om de aankoop en levering van een woning uit te stellen tot januari 2020, als de verkrijgers nog geen 35 jaar oud zijn omdat dan naar verwachting de vrijstelling overdrachtsbelasting geldt. Voor bijvoorbeeld beleggers kan het daarentegen voordeliger zijn om nog in 2020 onroerend goed aan te kopen, omdat vanaf 1 januari 2021 het tarief overdrachtsbelasting naar 8% gaat wanneer het gaat om de aankoop van een pand die niet door de verkrijger zelf bewoond zal worden. 

Conclusie 

In 2021 wijzigen de BTW-regels met betrekking tot afstandsverkopen, de invoer van goederen en verkoop van goederen via een platform. Ga na of de BTW-ondernemer ook vanaf het moment dat de BTW-regels wijzigen, naar verwachting 1 juli 2021, aan de gewijzigde regels kan voldoen. Houdt er daarnaast rekening mee dat de tarieven voor de overdrachtsbelasting vanaf 1 januari 2021 wijzigen. Probeer daarom de levering van onroerende zaken te plannen op het meest gunstige moment. 

 

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Carola van Vilsteren

Van Vilsteren BTW advies

Van Vilsteren BTW advies

mr. Carola van Vilsteren


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.