Uw advertentie hier
 

Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 7 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:863, heeft de Belastingdienst in overleg met de VLB en LTO Nederland een praktische regeling uitgewerkt. Deze regeling geldt zowel voor de groep ondernemers voor wie de landbouwregeling verplicht is beëindigd op 1 januari 2018, als voor ondernemers die het gebruik van de landbouwregeling op een eerder moment vrijwillig hebben beëindigd. Op grond van de nu afgesproken regeling, gepubliceerd op 2 april 2020, kunnen de landbouwondernemers een deel van de herzienings-BTW in de opfokkosten van melk- en jongvee alsnog terugvragen.

Herzien met een suppletieaangifte over 2019

Een ondernemer kan op basis van forfaitaire percentages het herzieningsbedrag in één keer terugvragen. In deze percentages zijn alle herzieningsjaren (verdisconteerd) verwerkt. De herziening wordt teruggevraagd door een suppletieaangifte over 2019 in te dienen. De goedkeuring om in 1 keer te herzien op basis van forfaitaire percentages moet weliswaar nog wel in een beleidsbesluit worden opgenomen, maar daar hoeft niet meer op gewacht te worden.

Herzieningsperiode

De Belastingdienst heeft bij het afspreken van de regeling als uitgangspunt genomen, dat aan de gebruiksvee-arresten geen terugwerkende kracht toekomt. De periode waarover een ondernemer kan herzien hangt daardoor af van het antwoord op de vraag of tijdig in bezwaar en/of beroep is gegaan tegen de voldoening op aangifte over het tijdvak, waarin de herzienings-BTW is teruggevraagd. De bezwaartermijn bedraagt 6 weken gerekend van de dag, waarop het op aangifte verschuldigde bedrag is betaald. Ondernemers die op tijd waren met hun bezwaar en/of beroep kunnen over een langere periode herzien en krijgen meer BTW terug dan ondernemers die niet op tijd waren, aangezien die ondernemers alleen over 2019 kunnen herzien. Als gevolg van dit standpunt zijn er twee mogelijke uitgangssituaties, waar wij hierna nader op ingaan. De twee situaties zijn:

  1. Er is tijdig bezwaar gemaakt tegen de aangifte, waarin herziening is geclaimd.
  2. Er is niet tijdig bezwaar gemaakt tegen de aangifte, waarin herziening is geclaimd.

Er is tijdig bezwaar tegen aangifte gemaakt

Als er tijdig bezwaar is gemaakt tegen de voldoening op de aangifte over het tijdvak, waarin de herziening is teruggevraagd, dan wordt door de Belastingdienst teruggaaf verleend van de BTW die op 1-1-2018 voor herziening in aanmerking kwam.

Het bedrag, dat door middel van de suppletie over 2019 kan worden teruggevraagd, bedraagt:

  1. 3,7% van de balanswaarde van de melkkoeien op 31 december 2017, verhoogd met
  2. 7,6% van de balanswaarde van al het jongvee op 31 december 2017.

Bezwaar tegen aangifte was niet tijdig

Voor de ondernemer die niet op tijd in bezwaar en/of beroep is gegaan, kan alleen de BTW teruggevraagd worden die:

  1. Vanaf 1 januari 2019 voor herziening in aanmerking komt, mits
  2. Het betreffende tijdvak, waarover om herziening wordt verzocht nog niet definitief is afgewikkeld.

Het bedrag dat door middel van de suppletie over 2019 kan worden teruggevraagd, bedraagt:

  1. 2,4% van de balanswaarde van de melkkoeien op 31 december 2017, verhoogd met
  2. 7,6% van de balanswaarde van het jongvee dat:

a. Op 31 december 2017 jonger was dan 1 jaar, én

b. Als melkkoe in gebruik genomen is in een tijdvak in 2019, dat op 6 juni 2019 nog niet onherroepelijk vaststond.

Ook in roerige tijden staan wij voor u klaar

In deze bijzondere tijd mag u van ons ook 100% BTW advies verwachten. In het belang van de gezondheid hebben wij onze werkwijze aangepast. Wij beperken het aantal fysieke contacten tot een minimum. Daarom  werken wij  vanuit huis en staan voor u klaar via e-mail en telefoon. Vergaderingen en afspraken laten wij telefonisch of via videocall doorgaan. Wij organiseren dit op uw verzoek graag.

Vergaderingen die live moeten plaats vinden plannen wij in overleg met u afhankelijk van het aantal deelnemers en de gezondheid van de deelnemers.

Neem gerust vrijblijvend contact op voor vragen.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Carola van Vilsteren

Van Vilsteren BTW advies

Van Vilsteren BTW advies

mr. Carola van Vilsteren


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.