Uw advertentie hier
 

Een voucher is bedoeld om korting te krijgen op een goed of dienst en wellicht, indien de waarde van deze voucher voldoende is, zonder bijbetaling het goed of dienst te verkrijgen.
Maar wanneer wordt de BTW geheven over de levering van een voucher? De voucher is in principe een goed of een dienst die een BTW-ondernemer levert aan een consument waar BTW over moet worden betaald. De voucher wordt pas aangewend op het moment dat deze wordt ingewisseld voor een goed of dienst. Is het moment van inwisseling het moment voor BTW-heffing?

Daarnaast kan een voucher ook als een waarde vertegenwoordigen waarmee meerdere goederen of diensten gekocht kunnen worden waarop verschillende BTW-tarieven, dan wel BTW-vrijstellingen, van toepassing kunnen zijn.

Per 1 januari 2019 gelden er nieuwe BTW-regels met betrekking tot vouchers. In dit artikel worden de nieuwe BTW-regels uitgelicht, de relatie naar de praktijk gelegd en wordt er verdere toelichting gegeven over de BTW-heffing bij vouchers.

BTW-heffing bij vouchers tot 1 januari 2019

Onder de regeling tot 1 januari 2019 gold dat cadeaubonnen, boekenbonnen, bioscoopbonnen en dinerbonnen aan te merken waren als vouchers. De BTW werd verschuldigd op het moment dat de voucher door de consument werd ingeleverd ten aanzien van de aankoop van een goed of een dienst.

BTW-heffing bij vouchers vanaf 1 januari 2019

Vanaf 1 januari 2019 gelden er nieuwe BTW-regels. Er wordt vanaf 1 januari 2019 onderscheid gemaakt tussen twee type vouchers: “Single purpose vouchers” (SPV) en “Multiple purpose vouchers”  (MPV)

Let op: waardebonnen, zegels en kortingsbonnen zijn geen vouchers.  

BTW-heffing bij Single Purpose Vouchers (SPV)

SPV zijn vouchers die bedoeld zijn voor enkelvoudig gebruik. Bij SPV zijn de plaats van de prestatie, het BTW-bedrag en dus het toe te passen BTW-tarief of BTW-vrijstelling bij uitgifte van de voucher bekend. Het is tijdens de uitgifte van de vouchers bekend voor welk soort goed of welke soort dienst de voucher bedoeld is. Hierdoor wordt de uitgifte van een SPV aangemerkt als de levering van het goed of de dienst zelf.

Voorbeeld

Een voorbeeld van een SPV is een bioscoopbon. Het is namelijk bekend waar de bon wordt besteed en het is bekend waaraan de bon wordt uitgegeven, namelijk een film waar een 21% BTW-tarief op rust.

Wanneer BTW verschuldigd?

Een BTW-ondernemer die in eigen naam en voor eigen rekening een SPV levert is BTW verschuldigd, behoudens het geval dat er een vrijstelling geldt op het moment dat de voucher wordt uitgereikt. De daadwerkelijke dienst of het goed, waarvoor de voucher geldt, is dan onbelast.

BTW-heffing  bij Multiple Purpose Vouchers (MPV)

In tegenstelling tot SPV zijn MPV bedoeld voor meervoudig gebruik. Op het moment van de uitgifte van een MPV is niet bekend waar de MPV wordt ingeleverd of niet bekend voor welke goederen of diensten de MPV wordt ingewisseld. Een MPV kan ingeleverd worden ten aanzien van verschillende goederen of diensten. Zo kan een MPV bijvoorbeeld ingewisseld worden voor een voedingsmiddel waarop het 9% BTW-tarief geldt en worden ingewisseld voor een goed waarop het 21% BTW-tarief geldt. De exacte BTW-heffing is bij uitgifte van de MPV dus niet bekend.

Voorbeeld

Een voorbeeld van een MPV is een webshopkaart. Een webshopkaart kan ingewisseld worden voor boeken of babyvoeding, waarop het 9%-tarief geldt, maar ook voor goederen en/of diensten waarop het 21%-tarief van toepassing is.

Wanneer BTW verschuldigd?

Indien niet bekend is welk goed of dienst wordt verkregen met de MPV of op welke plaats de MPV wordt aangewend misstaat een directe verschuldigdheid van BTW bij levering van de MPV. Een BTW ondernemer die een MPV levert, is dan pas BTW verschuldigd is op het moment dat de voucher daadwerkelijk wordt aangewend om een goed of een dienst af te nemen. Bij levering van de MPV is er geen BTW verschuldigd. Er kunnen wel belaste prestaties tussen BTW ondernemers voorkomen met betrekking tot de MPV alvorens deze wordt geleverd aan de consument. Voorbeelden van belaste prestaties tussen ondernemers zijn distributie- of reclamediensten.

BTW-heffing bij tussenpersonen betrokken bij een MPV of SPV

Een MP-voucher of een SP-voucher kan worden geleverd door een tussenpersoon.

Er zijn twee verschillende typen tussenhandelaren, een agent en een commissionair:

Agent

Een agent handelt in naam en voor rekening van een ander.

SPV

 De voor de BTW belaste prestatie, tussen de BTW-ondernemer (niet zijnde de tussenpersoon) en de consument, ontstaat op het moment dat de tussenpersoon de voucher levert aan de consument. De BTW-ondernemer en de tussenpersoon leveren onderling belaste diensten aan elkaar zoals distributie.

Voorbeeld:

Een BTW-ondernemer (leverancier) heeft een overeenkomst met een ander BTW-ondernemer (tussenpersoon) wat betreft de levering van fysieke bioscoopbonnen. De levering van de bioscoopbon van de leverancier aan de tussenpersoon is niet met BTW belast. Op het moment dat de tussenpersoon de bioscoop levert aan een consument wordt er BTW in rekening gebracht door de tussenpersoon. De tussenpersoon draagt de BTW af aan de Belastingdienst.

De overige diensten die de tussenpersoon levert aan de leverancier, zoals distributie van de bioscoopbonnen, zijn belast met BTW.

MPV

De voor de BTW belaste prestatie, tussen de BTW ondernemer (niet zijnde de tussenpersoon) en de consument, ontstaat op het moment dat de consument het goed of dienst waarop de voucher geldt, ontvangt. De BTW-ondernemer en de tussenpersoon leveren onderling belaste diensten aan elkaar zoals distributie.

Voorbeeld:

Een BTW-ondernemer (leverancier) heeft een overeenkomst met een andere BTW-ondernemer(tussenpersoon) wat betreft de levering van fysieke webshopkaarten. De levering van de webshopkaarten van de leverancier aan de tussenpersoon is niet met BTW belast. Op het moment dat de tussenpersoon de bioscoop levert aan een consument wordt er BTW in rekening gebracht door de tussenpersoon. De tussenpersoon draagt de BTW af aan de Belastingdienst.

De overige diensten die de tussenpersoon levert aan de leverancier, zoals distributie van de webshopkaarten, zijn belast met BTW.

Commissionair

Een commissionair handelt in eigen naam maar voor rekening van een ander.

Er zijn twee aspecten in het geval dat een tussenpersoon handelt in eigen naam maar voor rekening van een ander:

  • De levering van de voucher van de BTW-ondernemer aan de tussenpersoon;
  • De levering van de voucher van de tussenpersoon aan de consument.

 SPV

Beide leveringen van de voucher zijn belast met BTW.

Voorbeeld:

Een BTW- ondernemer (leverancier) heeft een overeenkomst met een ander BTW-ondernemer (tussenpersoon) die voor rekening handelt van een andere BTW ondernemer, wat betreft de levering van fysieke bioscoopbonnen. De levering van de bioscoopbon van de leverancier aan de tussenpersoon is met BTW belast. De leverancier rekent BTW en draagt de BTW af aan de Belastingdienst. Op het moment dat de tussenpersoon de bioscoop levert aan een consument wordt er BTW in rekening gebracht door de tussenpersoon. De tussenpersoon draagt de BTW af aan de Belastingdienst.

De overige diensten die de tussenpersoon levert aan de leverancier, zoals distributie van de bioscoopbonnen, zijn belast met BTW.

MPV

Afhankelijk van waar de voucher wordt ingeleverd door de consument wordt de BTW verschuldigd over de levering of dienst. Indien De MPV wordt ingewisseld bij de tussenpersoon is de tussenpersoon BTW verschuldigd over de levering van het goed of dienst waarvoor de voucher wordt ingewisseld. Indien de MPV wordt ingewisseld bij de BTW-ondernemer is deze BTW verschuldigd over de levering van het goed waarvoor de voucher wordt ingewisseld.

Voorbeeld:

Een BTW-ondernemer (leverancier) heeft een overeenkomst met een ander BTW-ondernemer (tussenpersoon) wat betreft de levering van fysieke bioscoopbonnen. De levering van de bioscoopbon van de leverancier aan de tussenpersoon is niet met BTW belast. Op het moment dat de tussenpersoon de bioscoop levert aan een consument wordt er BTW in rekening gebracht door de tussenpersoon. De tussenpersoon draagt de BTW af aan de Belastingdienst.

De overige diensten die de tussenpersoon levert aan de leverancier, zoals distributie van de bioscoopbonnen, zijn belast met BTW.

Let op:

Vouchers die afgegeven zijn vóór 1 januari 2019 vallen onder de oude regeling waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen SPV en MPV. De BTW-ondernemers die vouchers hebben afgegeven vóór 1 januari 2019 zijn BTW verschuldigd op het moment dat het goed of de dienst daadwerkelijk wordt geleverd aan degene die de voucher heeft ingewisseld.

BTW-heffing bij waardebonnen

Een waardebon geeft geen recht op geld, zoals een voucher, maar geeft recht op een korting. Indien een goed of een dienst wordt geleverd zal, ingeval het een waardebon betreft, altijd een bijbetaling benodigd zijn om het goed of de dienst aan te kopen.

Bij de inwisseling van de waardebonnen wordt de BTW berekend over de vergoeding die de BTW-ondernemer die de goederen of diensten levert in rekening brengt.

Deze vergoeding bestaat uit twee aspecten:

  • hetgeen bij de inwisseling van de afzonderlijke of gespaarde waardebonnen moet worden bijbetaald, exclusief BTW en
  • hetgeen eventueel is betaald voor de ingewisselde waardebonnen, exclusief BTW.

Voorbeeld

Bij een supermarktketen kunnen klanten met een volle spaarkaart (ter waarde van € 15), korting ontvangen op een boodschappenpakket ter waarde van € 25. Indien de klant een volle spaarkaart heeft, kan de klant, met bijbetaling van € 10, deze inwisselen voor het boodschappenpakket.

De BTW over de waardebon wordt als volgt berekend:

€ 10 (bijbetaling) * 9/109 (9% BTW) = € 0,82 BTW

Deze BTW wordt aangegeven door de supermarkt in rubriek 1b leveringen/diensten, belast met laag tarief.

BTW-heffing bij zegels

Een zegel wordt bij goederen of diensten verstrekt aan de klant van het goed of de dienst. Een zegel geeft, anders dan een waardebon, geen recht op korting maar op uitbetaling van geld.

Gratis zegels inwisselbaar tegen geld

De BTW ondernemer, tot wiens last het verstrekken van de gratis zegels komt, kan de BTW over de waarde van de gratis zegels in mindering brengen op de verschuldigde BTW.

Geld-terug-acties

Een BTW-ondernemer, waarbij de waarde van zegels ten laste komt bij inwisseling ervan, mag de BTW over de waarde van de ingewisselde zegels in mindering brengen op de door hem verschuldigde BTW.

BTW-heffing bij kortingskaarten

Indien vooraf vaststaat dat een kaart hoofdzakelijk recht geeft op korting en niet verstrekt zijn bij een goed of een dienst, dan kwalificeert het als een kortingskaart.

Het bepalen van de BTW-gevolgen bij inwisseling van kortingskaarten is afhankelijk van de vraag op welke ondernemer de korting drukt. Dit kan de ondernemer zijn bij wie de consument de kortingskaart inwisselt, maar het kan ook de fabrikant of een centrale instantie zijn bij wie de korting ten laste komt.

Korting drukt op ondernemer

De kortingskaart wordt behandeld als een direct verrekenbare korting waardoor er geen BTW afgedragen hoeft worden over de verleende korting.

Korting drukt op fabrikant

Het bedrag dat door de fabrikant wordt betaald als korting komt bij de fabrikant in mindering op zijn belaste omzet. De BTW-ondernemer die het goed heeft verkocht aan de consument is BTW verschuldigd over het bedrag dat de consument hem heeft betaald.

Conclusie

Middels de wetgeving die vanaf 1 januari 2019 geldt wordt er beoogd meer zekerheid te creëren voor BTW-ondernemers. Het is van groot belang dat een BTW-ondernemer die vouchers, waardebonnen, kortingskaarten of zegels levert het verschil kent tussen deze verschillende categorieën.

Twijfelt u in een specifieke case over de BTW-gevolgen, neem dan contact met mij op.

Zo kunnen naheffingsaanslagen en/of boetes voorkomen worden.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Carola van Vilsteren

Van Vilsteren BTW advies

Van Vilsteren BTW advies

mr. Carola van Vilsteren


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.