Uw advertentie hier
 

Alternatieve bewijsmiddelen

Maar er zijn, naast het verstrekken van een btw-verklaring, ook andere middelen om aan te tonen dat het jacht reeds in de btw-heffing is betrokken. Zo zullen bijvoorbeeld ook een aankoopfactuur met btw en/of de (oorspronkelijke) koopovereenkomst vaak afdoende bewijs opleveren.

Btw-navordering bij terugkeer jacht in Nederland na 3 jaar

Het komt helaas toch geregeld voor dat particuliere eigenaren/gebruikers hun btw-documentatie niet op orde hebben en alsnog met een naheffing van btw worden geconfronteerd.

Als een eigenaar/gebruiker die in Nederland woont met een jacht Nederland binnenvaart en de boot in het verleden bij een werf in Nederland met btw heeft aangeschaft, is vanuit btw-perspectief sprake van een zogeheten terugkerend goed. Is het jacht langer dan drie jaar buiten Nederland geweest, bijvoorbeeld in verband met een wereldreis, dan is de regeling terugkerende goederen – op grond van de geldende douanebepalingen – formeel beschouwd niet meer van toepassing en is nogmaals btw over het jacht verschuldigd bij terugkeer. Dubbele heffing dus. Het is ons bekend dat hierover soms afspraken kunnen worden gemaakt met de douane.

Wie is btw verschuldigd bij invoer jacht?

Bij de invoer van het jacht gaat het bij de vraag of btw is verschuldigd niet zozeer om de vraag wie de eigenaar van het jacht is, maar om de vraag wie het jacht ‘gebruikt’.

Is de gebruiker in Nederland woonachtig, dan kan niet met het jacht in de Nederlandse wateren worden gevaren zonder dat het jacht in de btw-heffing is betrokken. Voor buiten de EU woonachtige particulieren geldt dat zij met gebruikmaking van de tijdelijke vrijstelling bij invoer gedurende maximaal 18 maanden in Nederland mogen varen zonder dat btw-heffing is verschuldigd. Ook hier wordt aangesloten bij de Europese douanebepalingen.

Net als voor inwoners van Nederland geldt voor inwoners van andere EU-landen dat zij niet met een jacht in Nederland mogen varen die niet in de btw-heffing in de EU is betrokken. Let wel, een gepensioneerde Nederlander die in Frankrijk woont kan dus niet btw-vrij varen met de boot op de Friese meren. Een pensionado die in Zwitserland woont kan wel gebruikmaken van de vrijstelling. Zwitserland behoort immers niet tot de EU en is dus fiscaal gezien een ‘derdeland’ van waaruit invoer plaatsvindt.

Woonplaats(discussie)

Hoewel de douaneregelgeving haar eigen regels kent, gelden voor het vaststellen van de woonplaats voor het douanerecht, vaak dezelfde regels als voor de inkomstenbelasting. Ook de fiscale woonplaats kan derhalve een discussiepunt zijn in de praktijk.

Btw-verklaring

Er is een levendige handel in (tweedehands) jachten. Het komt regelmatig voor dat een jacht na een aantal jaren wordt ingeruild voor een nieuwere (grotere) versie. Bij inruil zal de verkoper door de koper (aankopend makelaar of werf) worden gevraagd naar de btw documentatie. En meer in het bijzonder of verkoper beschikt over een zogeheten btw-verklaring. Met een btw-verklaring voor een pleziervaartuig kan bij invoer worden aangetoond dat het plezierjacht (eerder) uit het vrije verkeer van het douanegebied is uitgevoerd en geen belasting bij uitvoer is teruggekregen.

Voorwaarden Btw-verklaring

Voorwaarden voor afgifte van de btw-verklaring zijn onder meer:

• Aanvrager is een particulier;

• De btw bij invoer is eerder betaald en niet terugbetaald;

• Het gaat niet om een nieuw jacht.

Is het jacht eigendom van een rechtspersoon, dan kan ter zake van het jacht geen btw-verklaring worden verkregen. Ander punt bij een jacht dat eigendom is van eenrechtspersoon, kan zijn dat mogelijk destijds btw bij de aanschaf is betaald, maar dat deze als voorbelasting in aftrek is gebracht. De douane stelt zich dan op het standpunt dat er dan geen btw is betaald omdat deze niet op het jacht ‘drukt’. In onze optiek zou het recht op aftrek van voorbelasting geen grond mogen opleveren om de invoer van een jacht wederom in de heffing te betrekken.

Voor een nieuw jacht wordt geen btw-verklaring afgegeven. De EU btw-regelgeving kent namelijk een bijzondere regeling voor nieuwe vervoermiddelen zoals jachten die door een particulier in een andere lidstaat worden gekocht. Hierdoor is de aankoop van onder meer een nieuw zeiljacht door een particulier in beginsel daar belast waar het jacht in het kader van de levering naartoe wordt vervoerd. Een jacht wordt als een nieuw vervoermiddel gekwalificeerd als het een lengte heeft van meer dan 7,5 meter en 3 maanden of minder in gebruik is of niet meer dan 100 uur heeft gevaren.

Aankoop jacht met een cross-border-btw-vrije-lease-historie

Het komt regelmatig voor dat particulieren een jacht aanschaffen waarbij de btw-status van het jacht niet geheel duidelijk is, omdat het jacht door een van de vorige eigenaren is aangeschaft via een zogeheten btw-vriendelijke cross-border lease structuur. Als gevolg van een verschil in interpretatie tussen de diverse EU-landen over de btw-kwalificatie van financial lease is niet of nauwelijks btw betaald over de gehele ‘aanschafprijs’ van het jacht. 

De douane neemt als standpunt in dat bij binnenkomst in Nederland van een dergelijk jacht alsnog btw is verschuldigd over de waarde van het jacht bij (weder-)invoer. Zowel voor de koper van een jacht met een dergelijke voorgeschiedenis kan dat een issue zijn als voor degene die het jacht zelf door middel van een dergelijke lease heeft aangeschaft. De douane stelt zich op het standpunt dat elke keer dat met een dergelijk jacht van buiten de territoriale wateren Nederland wordt binnengevaren, sprake is van een belastbaar feit. En de navorderingstermijn bedraagt daarbij mogelijk zelfs vijf jaar.

Conclusie

Het is oppassen geblazen voor eigenaren van plezierjachten die ofwel hun btw-documentatie niet op orde hebben, dan wel waarbij onduidelijkheid bestaat of in het verleden btw is betaald terzake van het jacht. Het risico van dubbele heffing en ook boete is daarbij aanwezig. Zaak is om bij aankoop goed op te letten en zo mogelijk het btw-risico op verkoper af te wentelen.
 

Hertoghs advocaten procedeert veel ook op btw- en douanegebied. Ook geschillen over de hoogte van de te betalen btw op jachten maken daarvan deel uit. Heeft u zelf een geschil met de Belastingdienst of de Douane? Neem dan gerust contact met mij op.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Roelof Vos

Hertoghs advocaten

Hertoghs advocaten

mr. Roelof Vos


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.