Uw advertentie hier
 

Wat is een ketentransactie?

Schematisch kan een ketentransactie als volgt worden weergegeven:

Bij een ketentransactie is fysiek sprake van één goederenlevering, terwijl voor de btw sprake is van meerdere leveringen, namelijk één levering in iedere schakel. Vanaf 1 januari 2020 bepaalt u op grond van de nieuwe btw-regeling voor ketentransacties eenvoudiger in welke schakel de zogenoemde intracommunautaire levering plaatsvindt. Op deze intracommunautaire levering is dan het btw-nultarief van toepassing. 

Wijze van toerekenen intracommunautaire vervoer

Als de eerste leverancier in de keten (A) het vervoer van de goederen zelf regelt, wordt het vervoer toegerekend aan de eerste schakel A-B. Dit betekent dat de intracommunautaire levering in schakel A-B plaatsvindt en op deze levering het btw-nultarief van toepassing is. De leveringen in de daaropvolgende schakels B-C en C-D vinden plaats in het EU-land van aankomst van de goederen. In het bovenstaande voorbeeld verricht A dus een intracommunautaire levering in Duitsland met 0% Mehrwertsteuer. De leveringen in de schakels B-C en C-D zijn belast met Belgische btw.

In de situatie waarin niet de eerste leverancier in de keten het vervoer van de goederen regelt, is het lastig om vast te stellen aan welke schakel het vervoer van de goederen moet worden toegerekend, omdat de eerste leverancier vaak niet weet welke andere ondernemers deel uit maken van de keten. Voor deze situatie geldt vanaf 2020 in alle EU-landen de btw-regeling voor ketentransacties. Op grond van de btw-regeling voor ketentransacties stelt u vast aan welke levering in de keten het intracommunautaire vervoer moet worden toegerekend. Daarbij is van belang wie de tussenhandelaar in de keten is (zie hierna). Vervolgens kunt u bepalen of en hoeveel btw er is verschuldigd.

Wie is de tussenhandelaar in de keten?

Voor de toepassing van de btw-regeling voor ketentransacties moet u allereerst vaststellen welke ondernemer in de ketentransactie de zogenoemde tussenhandelaar is. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende twee situaties:

  1. Regelt één van de ondernemers in de keten het vervoer van de goederen zelf? Dan is die ondernemer de tussenhandelaar.
  2. Wordt een derde partij, zoals een transportbedrijf, ingeschakeld om de goederen te vervoeren of te verzenden? Dan is de ondernemer in de keten die zich contractueel verbindt met het transportbedrijf de tussenhandelaar.

Nieuwe btw-regeling voor ketentransacties

Hoofdregel

De hoofdregel van de nieuwe btw-regeling voor ketentransacties houdt in dat het vervoer van de goederen wordt toegerekend aan de levering aan de tussenhandelaar. Dit houdt in dat de ondernemer in de keten die de goederen levert aan de tussenhandelaar een intracommunautaire levering verricht in het EU-land waar het vervoer van de goederen begint.

Btw-gevolgen als C het vervoer van de goederen regelt

Stel dat ondernemer C in bovenstaand voorbeeld het vervoer van de goederen van Duitsland naar België regelt, dan is ondernemer C de tussenhandelaar. Dit betekent dat de ondernemer in de keten die de goederen levert aan tussenhandelaar C, een intracommunautaire levering verricht in het EU-land waar het vervoer van de goederen begint, dus in Duitsland. Op de intracommunautaire levering in schakel B-C is dan het btw-nultarief van toepassing. B verricht dus een intracommunautaire levering in Duitsland die belast is met 0% Mehrwertsteuer. Tussenhandelaar C verricht vervolgens een intracommunautaire verwerving in het EU-land waar het vervoer van de goederen eindigt, dus in België.

De levering in schakel A-B is dan een binnenlands belastbare levering in Duitsland, omdat het goed niet wordt vervoerd in verband met de levering in schakel A-B en het goed zich ten tijde van de levering in Duitsland bevindt. De levering door A is belast met Duitse Mehrwertsteuer.

De levering in schakel C-D is eveneens een binnenlands belastbare levering, maar dan in België, omdat het goed niet wordt vervoerd in verband met de levering in schakel C-D en zich ten tijde van de levering in België bevindt. De levering door C is belast met Belgische btw.

Uitzondering

Als de tussenhandelaar beschikt over een btw-identificatienummer van het EU-land waar het vervoer van de goederen begint en de tussenhandelaar dit btw-identificatienummer verstrekt aan zijn leverancier, wordt het vervoer van de goederen toegerekend aan de levering door de tussenhandelaar.

Btw-gevolgen als C het vervoer van de goederen regelt en zijn Duitse btw-identificatienummer communiceert met B

Daarvan is in bovenstaand voorbeeld sprake als C het vervoer regelt en zijn Belgische btw-identificatienummer verstrekt aan B. In deze situatie wordt het intracommunautaire goederenvervoer toegerekend aan de levering door C, dus de levering in schakel C-D. Dit houdt in dat de levering C-D de intracommunautaire levering is waarop het btw-nultarief van toepassing is. De plaats waar de intracommunautaire levering plaatsvindt, is het EU-land waar het vervoer van de goederen begint, dus in Duitsland. C verricht dus een intracommunautaire levering in Duitsland die belast is met 0% Mehrwertsteuer. Vervolgens verwerft partij D de goederen intracommunautair in het EU-land van aankomst van de goederen, dus in België.

De leveringen A-B en B-C zijn binnenlands belastbare leveringen in Duitsland, omdat deze leveringen niet gepaard gaan met het vervoer in verband met die leveringen en de goederen zich ten tijde van de levering in Duitsland bevinden. De leveringen door A en B zijn belast met Duitse Mehrwertsteuer.

Vereenvoudigde abc-regeling

De btw-regeling voor ketentransacties staat los van de zogenoemde vereenvoudigde abc-regeling. De nieuwe btw-regeling voor ketentransacties ziet uitsluitend op de toerekening van het intracommunautaire goederenvervoer, terwijl de vereenvoudigde abc-regeling betrekking heeft op de vaststelling van de verschuldigde btw. Lees het artikel ‘Vereenvoudigde abc-regeling’ voor meer informatie over de vereenvoudigde abc-regeling.

Wat kan Gerritsen BTW Advies voor u betekenen?

Gerritsen BTW Advies kan de volgende werkzaamheden voor u verrichten:

  • aan de hand van de gemaakte afspraken tussen partijen, de btw-gevolgen van uw specifieke situatie in kaart brengen;
  • vaststellen wie de tussenhandelaar is;
  • vaststellen aan welke schakel van de transactie het intracommunautaire vervoer van de goederen moet worden toegerekend;
  • beoordelen of de vereenvoudigde abc-regeling van toepassing is.

Risico

Als u het btw-nultarief in de verkeerde schakel toepast, bestaat een groot risico op meestal hoge naheffingsaanslagen. Als u in Nederland ten onrechte het btw-nultarief toepast, houdt dat in dat de Nederlandse factuur, btw-aangifte en Opgaaf ICP onjuist zijn. Daarvoor kan de Nederlandse Belastingdienst een boete opleggen van maximaal € 5.278 voor zowel de onjuiste factuur, de onjuiste btw-aangifte als de onjuiste Opgaaf ICP.

Contact

Heeft uw bedrijf te maken met ketentransacties? Tijdens een gesprek onderzoek ik graag samen met u of de btw-regeling voor ketentransacties (in 2020) juist wordt toegepast. Of laat een btw-scan uitvoeren om de huidige btw-positie van uw bedrijf in kaart te brengen en, indien nodig, te optimaliseren.

Wilt u eerst vrijblijvend een vraag stellen, neem dan ook gerust contact op.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Marion Gerritsen

Gerritsen BTW Advies

Gerritsen BTW Advies

mr. Marion Gerritsen


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.