Uw advertentie hier
 

In het besluit van 9 augustus 2019, nr. 2019-6225 (gepubliceerd op 4 september 2019) heeft de staatssecretaris van Financiën zijn uitleg gegeven over de toepassing van het zogenaamde Vavo-arrest buiten de onderwijssector. Het betreffende arrest van 22 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:83, heeft betrekking op twee onderwijsinstellingen die samen volwassenenonderwijs aanbieden. De Hoge Raad oordeelde (kort gezegd) dat naast het onderwijs ook de voor het onderwijs benodigde ondersteunende diensten waren vrijgesteld van btw-heffing.

Uitbreiding btw-vrije samenwerking naar andere sectoren

In dit besluit geeft de staatssecretaris aan onder welke voorwaarden volgens hem een beroep op het arrest kan worden gedaan bij onderlinge samenwerkingen. Btw-heffing op bepaalde ondersteunende werkzaamheden in de samenwerking kan dan achterwege blijven. Dit besluit borduurt voort op eerder beleid bij onderwijsinstellingen maar kan ook voor andere sectoren worden toegepast. Wij vinden het een goede ontwikkeling dat de Belastingdienst dit beleid nu ook uitbreidt naar andere sectoren.

Wat zijn de voorwaarden voor btw-vrije samenwerking?

Om een btw-vrije samenwerking is het zaak om goed op de gestelde voorwaarden te letten. Vooral de volgende voorwaarden zijn opvallend en relevant voor de praktijk:

  • De samenwerking moet onder een gemeenschappelijke naam, verantwoordelijkheid en rekening worden uitgevoerd.
  • Beide instellingen moeten in dezelfde sector werkzaam zijn. Een samenwerking tussen een zorg- en onderwijsinstelling voldoet niet volgens het besluit.
  • Niet alle ondersteuning in het kader van de samenwerking zonder btw-heffing kan worden verricht. Met name is van belang of deze nodig zijn om de hoofdprestatie zo aantrekkelijk mogelijk te maken.
  • Het uitlenen van personeel kan niet op grond van dit besluit btw-vrijplaatsvinden.

Het besluit geeft lang niet altijd duidelijkheid

Hoewel wij deze extra uitleg toejuichen, is het nog wel de vraag in welke praktijksituatie deze uitleg een uitkomst biedt. Uit de uitleg blijkt bijvoorbeeld niet eenduidig of de staatssecretaris van mening is dat een samenwerking tussen een ziekenhuis en MSB (Medisch Specialistisch Bedrijf) ook van deze mogelijkheid gebruik zou kunnen maken. Ook vragen wij ons af of de uitsluiting voor het uitlenen van personeel in alle gevallen terecht is.   

Vooralsnog lijkt het erop dat samenwerkingen waarbij partijen onder gezamenlijke naam, verantwoordelijkheid en risico een activiteit ontplooien onder strikte voorwaarden gebruik kunnen maken van dit besluit. Hierbij valt te denken aan onderwijsinstellingen die gezamenlijk onderwijs aanbieden of twee ziekenhuizen met een gezamenlijke polikliniek of zorgafdeling.

Mocht u hier vragen over hebben, neem dan vrijblijvend contact met mij op.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Volken Holtrop

Caraad Belastingadviseurs

Caraad Belastingadviseurs

drs. Volken Holtrop


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.