Uw advertentie hier
 

Wat is het UBO-register en welk doel dient het?

In ons artikel van 23 april 2019 berichtten wij u al over de aanstaande invoering van het UBO-register. Op basis van een Europese richtlijn is Nederland verplicht een zogenoemd UBO-register in te voeren. UBO staat voor ultimate beneficial owner oftewel de uiteindelijk gerechtigde. In het register dienen van alle entiteiten de uiteindelijke gerechtigden opgenomen te worden. Het doel van het UBO-register is het bestrijden van witwaspraktijken, terrorismefinanciering en fraude.

Wie is de UBO?

De UBO is de natuurlijke persoon die voor ten minste 25% eigenaar is of voor ten minste 25% zeggenschapsrechten heeft over de betreffende entiteit. Mocht op basis van deze criteria geen enkele UBO aan te wijzen zijn, dan moet een zogenoemde pseudo-UBO worden aangewezen: een persoon die deel uitmaakt van het hogere management van de entiteit. 

Welke gegevens?

De gegevens die openbaar worden van de UBO zijn:

  • naam
  • geboortemaand en -jaar
  • nationaliteit
  • woonstaat
  • de aard en omvang van het economische belang van de UBO.

De overige gegevens die in het UBO-register worden opgenomen zijn enkel voor bevoegde autoriteiten zichtbaar:

  • BSN/buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN)
  • geboortedag
  • geboorteland en -plaats

Toegankelijkheid openbaar register

Zoals gezegd, zal het register grotendeels openbaar toegankelijk zijn; hieraan blijft de wetgever dus vasthouden. De wetgeving wordt nu wel aangevuld om te zorgen dat personen die het register inzien zich moeten registreren en een vergoeding verschuldigd zijn. Daarnaast is het openbare deel alleen te doorzoeken op naam van de entiteit en niet op naam van de UBO.

In bepaalde gevallen is het mogelijk om gegevens af te schermen, zoals bij minderjarigheid, wilsonbekwaamheid (curatele) en risico’s op fraude, ontvoering, chantage e.d.. Om de gegevens af te schermen moet een verzoek bij de Kamer van Koophandel worden gedaan. Gedurende de behandeling van een dergelijk verzoek, zullen de gegevens niet zichtbaar zijn in het UBO-register.

Implementatie UBO-register

Met de invoering van het UBO-register (uiterlijke invoering per 10 januari 2020) zijn de in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten verplicht om bij te houden wie hun uiteindelijke belanghebbenden zijn. Tot het moment van invoeren heeft de minister van Financiën aangekondigd de communicatie te intensiveren, om zo de huidige onrust binnen het bedrijfsleven enigszins weg te nemen. Ook is bekend geworden dat met de invoering 18 maanden gemoeid zal zijn, gedurende welke periode het UBO-register nog niet volledig gevuld zal zijn.

Het wetsvoorstel ligt op dit moment nog bij de Tweede Kamer. Dit betekent dat beide Kamers van de Staten-Generaal nog hun goedkeuring moeten geven. Niettemin is de verwachting dat zij tijdig het wetsvoorstel zullen aannemen, zodat invoering op 10 januari 2020 mogelijk is.

Uw privacy waarborgen?

Ondanks de verregaande impact van het UBO-register, blijft het mogelijk om een groot deel van uw financiële privacy te blijven beschermen. Wij zetten zowel nationale als internationale structuren op om te voorkomen dat te veel informatie in het UBO-register wordt opgenomen. De mogelijkheden hiervoor zijn mede afhankelijk van uw situatie.

Neemt u vooral contact met mij op om de gevolgen en mogelijkheden in uw situatie te bespreken.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Martijn van der Kroon

C&B More

C&B More

mr. drs. Martijn van der Kroon


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.