Uw advertentie hier
 

Meer OZB als gevolg van hogere WOZ-waarden én hogere OZB-tarieven

Door de ontwikkelingen op de woningmarkt zullen de WOZ-waarden in 2020 (berekend naar de waardepeildatum 1 januari 2019) zo’n 8% tot 10% hoger zijn dan de WOZ-waarden 2019. Dat is de verwachting van de Waarderingskamer, de toezichthouder op de Wet WOZ. Tel daarbij op de door de Vereniging Eigen Huis berekende stijging van de OZB-tarieven. Eigenaren van woningen gaan – op basis van deze aannames – in 2020 dus fors meer OZB betalen. 

De reden waarom gemeenten de OZB-tarieven verhogen is erg verschillend: er zijn gemeenten die met hogere OZB-tarieven het vervallen van de precariobelasting op gas- en elektriciteitsleidingen willen compenseren; de precariobelasting op nutsnetwerken vervalt immers op 1 januari 2022. Andere gemeenten willen de grote kostenstijgingen van WMO en jeugdzorg met een hogere OZB-opbrengst dekken. 

Ook bedrijven zullen in 2020 tegen hogere OZB-tarieven aanlopen t.o.v. 2019. Ook hier spelen de hiervoor genoemde compensatie voor het vervallen van de precariobelasting op leidingen in 2022 en de hogere kosten voor WMO en jeugdzorg een rol.

Lagere aftrek hypotheekrente

Het was al bekend dat hypotheekrente in 2020 nog maar aftrekbaar is tegen maximaal 46% (dat was in 2019 49%). Doordat het tarief voor het eigenwoningforfait in 2020 iets lager is dan in 2019, zal de bijtelling voor de eigen woning in 2020 nauwelijks afwijken van 2019; het verschil in lasten zal dan ook worden gevoeld door de eigenaren die de hypotheekrente tegen de hoogste IB-schijf kunnen aftrekken. Voor de overige eigenaren zal het verschil in lasten op dit punt beperkt zijn. 

Afvalstoffenheffing stijgt 8%

Ook het in 2020 te betalen bedrag aan afvalstoffenheffing zal in 2020 beduidend hoger zijn dan in 2019. Vereniging Eigen Huis heeft op basis van voornoemde steekproef becijferd dat de stijging gemiddeld 8% is. Ook hier dus een stijging die ver uitgaat boven de inflatiecorrectie.
Hogere kosten zijn ook hier de oorzaak van de tariefstijging. Eén van die kostenposten betreft overigens de door gemeenten aan het Rijk te betalen afvalstoffenbelasting. Het tarief van deze Rijksbelasting is in 2019 aanmerkelijk verhoogd.

Belastingverlichting

Het kabinet heeft beloofd dat nagenoeg iedereen er in 2020 netto op vooruit zal gaan. Bij die berekeningen is geen rekening gehouden met lokale belastingen, dus ook niet met de hiervoor genoemde tariefstijgingen. Het is dus nog maar afwachten wat er uiteindelijk van de beloofde netto lastenverlichting terecht komt als ook de lokale belastingen in aanmerking worden genomen. Ook bedrijven moeten afwachten of gewijzigde belastingtarieven tot lastenverlichting zullen leiden in 2020. Maar wat de uitkomst daarvan ook is, belastingverlichting is bereikbaar: dat is immers de drijfveer van onze adviespraktijk.

Neem gerust contact met mij op om te bespreken wat voor uw bedrijf de mogelijkheden zijn. 

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Sjoerd Bosma

Bureau Bosma

Bureau Bosma

mr. Sjoerd Bosma


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.