Uw advertentie hier
 

Welke btw-ondernemers komen in aanmerking voor de nieuwe KOR?

Als de omzet van een btw-ondernemer op jaarbasis minder dan € 20.000 bedraagt, kan de btw-ondernemer ervoor kiezen om de nieuwe KOR toe te passen. Hierbij gaat het om de omzet exclusief btw. De nieuwe KOR geldt voor alle in Nederland gevestigde btw-ondernemers. Dit betekent dat naast natuurlijke personen en samenwerkingsverbanden met uitsluitend natuurlijke personen, ook rechtspersonen, stichtingen en verenigingen gebruik kunnen maken van de nieuwe KOR. De btw-ondernemer kan de nieuwe KOR niet toepassen:

 • voor de levering van nieuwe vervoermiddelen; en/of
 • bij de levering van onroerende zaken en rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen die de ondernemer in zijn bedrijf heeft gebruikt.

Toelichting:
In de oorspronkelijke publicatie is per abuis vermeld dat de nieuwe KOR niet kan worden toegepast bij de verhuur van een onroerende zaak met optie voor belaste verhuur. Een verhuurder van een onroerende zaak met een huuromzet van maximaal € 20.000 kan wel kiezen voor de nieuwe KOR, maar als de verhuurder daarvoor kiest kan hij niet langer opteren voor btw-belaste verhuur van die onroerende zaak. Omdat daarnaast ook het recht op aftrek van voorbelasting met betrekking tot kosten en investeringen in de onroerende zaak vervalt, is het in de meeste situaties niet interessant om te kiezen voor de nieuwe KOR.

Berekening omzetgrens voor nieuwe KOR

De volgende omzet telt mee voor de omzetgrens voor toepassing van de nieuwe KOR:

 • de regulier in Nederland met btw belaste omzet;
 • de omzet waarop de verleggingsregeling van toepassing is, op grond waarvan de verschuldigde btw wordt verlegd naar de Nederlandse btw-ondernemer;
 • de omzet waarop het nultarief wegens intracommunautaire levering van goederen of de uitvoer van goederen van toepassing is;
 • de btw-vrijgestelde omzet wegens de verhuur van onroerende zaken;
 • de btw-vrijgestelde omzet wegens bancaire diensten, handel in effecten, krediet- en verzekeringsdiensten;
 • de omzet waarop de margeregeling of reisbureauregeling van toepassing is. Hierbij telt de ontvangen omzet mee voor de omzetgrens, dus niet alleen de marge.

De volgende omzet telt niet mee voor de omzet voor toepassing van de nieuwe KOR:

 • vrijgestelde omzet, met uitzondering van de hierboven vermelde vrijgestelde omzet;
 • de omzet die niet in Nederland is belast met btw, zoals:

- de omzet van diensten aan btw-ondernemers die in andere EU-landen zijn gevestigd en waarop de btw-verleggingsregeling van toepassing is. Vanwege de toepassing van de btw-verleggingsregeling moet de in het andere EU-land gevestigde btw-ondernemer de verschuldigde btw op aangifte voldoen;

- de omzet van elektronische diensten aan buitenlandse particulieren die buiten de EU wonen;

- de omzet van elektronische diensten aan particulieren die in een ander EU-land wonen, mits de omzet van deze elektronische diensten meer dan € 10.000 bedraagt;

- de omzet van installatieleveringen in het buitenland;

- de omzet van afstandsverkopen, waarvoor Nederland niet heffingsbevoegd is.

 • de omzet wegens het afstoten van roerende of onroerende bedrijfsmiddelen.

Gevolgen nieuwe KOR

Btw-vrijgestelde positie

Door toepassing van de nieuwe KOR wijzigt de btw-positie van de btw-ondernemer van een btw-belaste positie, met vermindering van btw onder de huidige KOR, naar een btw-vrijgestelde positie onder de nieuwe KOR. Dit heeft tot gevolg dat de btw-ondernemer die kiest voor de nieuwe KOR niet langer recht heeft op aftrek van btw op investeringen en kosten. Bovendien krijgt de btw-ondernemer te maken met de zogenoemde btw-herzieningsregeling voor onroerende zaken die in 2011 of later in gebruik zijn genomen en investeringen in roerende zaken die in 2016 of later in gebruik zijn genomen. Als de btw-ondernemer vanwege deze investeringen btw in aftrek heeft gebracht, wordt deze btw-aftrek op grond van de herzieningsregeling pas negen of vier jaar na het jaar van ingebruikname van de investering definitief. De jaarlijkse herziening bedraagt 1/10e van de btw op de aanschafkosten voor onroerende zaken en 1/5e van de btw op de aanschafkosten voor roerende zaken. Op grond van een overgangsregeling hoeft de btw-ondernemer geen herzienings-btw te betalen als de herziening op jaarbasis niet meer bedraagt dan € 500. Dit geldt ook voor particulieren die de afgelopen jaren zonnepanelen op hun woning hebben laten plaatsen en de btw op de zonnepanelen hebben teruggevraagd.

Administratieve verplichtingen

De btw-ondernemer die ervoor kiest om de nieuwe KOR toe te passen, wordt ontheven van het doen van btw-aangifte en de daarbij behorende administratieve verplichtingen voor de in Nederland te verrichten goederenleveringen en diensten. Dit geldt ook voor intracommunautaire leveringen van de btw-ondernemer, waarbij de goederen worden vervoerd vanuit Nederland.

Voor de btw-ondernemer die de nieuwe KOR toepast, gelden de volgende administratieve verplichtingen:

 • De btw-ondernemer mag geen btw vermelden op de verkoopfacturen;
 • De btw-ondernemer hoeft voor de btw alleen nog kopieën van inkoop- en verkoopfacturen bij te houden;
 • De btw-ondernemer hoeft voor de btw geen inkoop- en verkoopboek meer bij te houden;
 • De btw-ondernemer hoeft meestal geen btw-aangifte meer te doen.

Wel is van belang dat de btw-ondernemer de hoogte van de omzet bijhoudt, in verband met de omzetgrens van € 20.000. Als de omzetgrens in de loop van het jaar wordt overschreden, moet de btw-ondernemer vanaf de transactie waarmee de drempel wordt overschreden weer btw berekenen en gelden de normale administratieve verplichtingen weer.

De volgende btw-regelingen gelden niet

Een btw-ondernemer die kiest voor de nieuwe KOR, kan niet:

 • (langer) opteren voor btw-belaste verhuur van onroerende zaken;
 • de btw-verleggingsregeling bij invoer (artikel 23-vergunning) toepassen.

Toch btw-aangifte in de volgende situaties

Een btw-ondernemer die de nieuwe KOR toepast, moet in de volgende situaties toch btw-aangifte doen:

 • de btw-ondernemer koopt goederen of diensten in, waarbij de verschuldigde btw is verlegd naar de btw-ondernemer als afnemer van de prestatie; of
 • de btw-ondernemer is btw verschuldigd wegens een intracommunautaire verwerving van goederen.

Aanmelden voor de nieuwe KOR

De btw-ondernemer die de nieuwe KOR per 1 januari 2020 wil toepassen, moet dat uiterlijk op 20 november 2019 melden bij de Belastingdienst met het daarvoor bestemde aanmeldformulier op de website van de Belastingdienst.

De btw-ondernemer die op grond van de huidige KOR is ontheven van de administratieve verplichtingen, hoeft geen melding te doen bij de Belastingdienst. Voor deze btw-ondernemer is de nieuwe KOR automatisch van toepassing.

De btw-ondernemer die onder de huidige KOR valt, maar niet onder de nieuwe KOR wil vallen of niet aan de voorwaarden van de nieuwe KOR voldoet, moet zich afmelden bij de Belastingdienst met het daarvoor bestemde afmeldformulier op de website van de Belastingdienst.

De keuze voor toepassing van de nieuwe KOR, geldt voor tenminste drie jaar, tenzij de omzetgrens tussentijds wordt overschreden.

Wat kan Gerritsen BTW Advies voor u betekenen?

 1. Beoordelen of uw bedrijf of stichting in aanmerking komt voor de nieuwe KOR
 2. Beoordelen of het voordelig is om te kiezen voor de nieuwe KOR
 3. In kaart brengen wat voor uw bedrijf of stichting de voor- en nadelen zijn van de keuze voor de nieuwe KOR
 4. Begeleiden bij de aan- of afmelding van de nieuwe KOR

Is opteren voor nieuwe KOR wel voordelig?

Door toepassing van de nieuwe KOR wijzigt de btw-positie van de btw-ondernemer van een btw-belaste positie in een btw-vrijgestelde positie. De keuze voor de nieuwe KOR kan ertoe leiden dat de btw-ondernemer zogenoemde herzienings-btw moet betalen of geen gebruik meer kan maken van bepaalde regelingen. Beoordeel daarom of het voor uw bedrijf of stichting voordelig is om te kiezen voor de nieuwe KOR. Houd hierbij ook rekening met toekomstige ontwikkelingen en investeringen.

Contact

Bent u betroken bij een bedrijf of stichting die op jaarbasis een omzet heeft van maximaal € 20.000? En wilt u meer weten over welke btw-gevolgen de nieuwe KOR voor het bedrijf of de stichting heeft? Tijdens een gesprek onderzoek ik graag samen met u of het voordelig is om voor de nieuwe KOR te kiezen. Wilt u eerst vrijblijvend een vraag stellen, neem dan ook gerust contact op.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Marion Gerritsen

Gerritsen BTW Advies

Gerritsen BTW Advies

mr. Marion Gerritsen


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.