Uw advertentie hier
 

Btw-vrijstelling vereniging en stichting

De activiteiten van uw vereniging of stichting zijn mogelijk vrijgesteld van btw op grond van de sociaal-culturele btw-vrijstelling of de fondswervende btw-vrijstelling. Voor beide btw-vrijstellingen gelden strikte voorwaarden. Uit antwoorden op Kamervragen d.d. 29 oktober 2018 over amateurmuziekverenigingen en verbonden steunverenigingen blijkt dat deze verenigingen niet altijd recht hebben op een btw-vrijstelling.

Sociaal-culturele btw-vrijstelling

De sociaal-culturele activiteiten van verenigingen en stichtingen zijn vrijgesteld van btw op grond van de sociaal-culturele btw-vrijstelling als:

 1. de vereniging of stichting is aangewezen als een sociaal-culturele instelling; en
 2. geen winst beoogt; en
 3. niet in concurrentie treedt met ondernemers die winst beogen.

De btw-vrijstelling geldt uitsluitend voor de prestaties van de vereniging of stichting die karakteristiek zijn voor sociale of culturele activiteiten. Als de vereniging of stichting activiteiten verricht waarmee zij winst beoogt of in concurrentie treedt met ondernemers die winst beogen, zijn die activiteiten van de vereniging of stichting belast met btw. Het feit dat een vereniging of stichting een algemeen nut beogende instelling (hierna: ANBI) is, is niet van belang voor de toepassing van een btw-vrijstelling. Fondswervende activiteiten om financiële steun te verkrijgen voor de eigen vereniging of stichting, vallen niet onder de sociaal-culturele btw-vrijstelling van de hoofdactiviteiten van de vereniging of stichting. Voor deze nevenactiviteiten geldt de fondswervende btw-vrijstelling.

Fondswervende btw-vrijstelling

De fondswervende activiteiten van een vereniging of stichting zijn vrijgesteld van btw op grond van de fondswervende btw-vrijstelling, mits de hoofdactiviteiten van de vereniging of stichting zijn vrijgesteld van btw op grond van een van de volgende btw-vrijstellingen:

 • de btw-verpleeg- en verzorgvrijstelling;
 • de btw-vrijstelling voor jeugdwerk;
 • de btw-sportvrijstelling;
 • de sociaal-culturele btw-vrijstelling;
 • de btw-onderwijsvrijstelling;
 • de btw-vrijstelling voor werkgeversorganisaties.

Fondswervende activiteiten zijn bijkomende activiteiten ter verkrijging van financiële steun, zoals bijvoorbeeld:

 • de exploitatie van een kantine;
 • entreegelden voor uitvoeringen, wedstrijden, toertochten of fancy fairs;
 • het maken van reclame voor ondernemers, vaak als tegenprestatie voor sponsoring; of
 • de verkoop van goederen om de vereniging-/stichtingskas te versterken.

Drempelbedragen
De fondswervende btw-vrijstelling is alleen van toepassing als de omzet van de fondswervende activiteiten beneden een bepaald drempelbedrag blijft. Voor de drempelbedragen is onderscheid gemaakt tussen leveringen en diensten. Voor de levering van goederen geldt een drempelbedrag van € 68.067. Voor het verrichten van diensten geldt een drempelbedrag van € 22.689, waarbij voor sportorganisaties een drempelbedrag van € 50.000 geldt. De drempelbedragen gelden onafhankelijk van elkaar. Dit houdt in dat als bijvoorbeeld het drempelbedrag voor het verrichten van diensten wordt overschreden, alleen de ontvangen vergoedingen voor de diensten zijn belast met btw. De omzet van de levering van goederen is dan vrijgesteld van btw. Verder geldt dat de btw-heffing achterwege blijft als:

 • de overschrijding van één of beide drempels het gevolg is van bijzondere eenmalige omstandigheden; of
 • een overschrijding van één of beide drempels voor een bepaald jaar redelijkerwijs niet was te voorzien.

Bijzonder evenement of actie voor het goede doel

Voor een bijzonder evenement of een actie voor het goede doel, geldt een speciale goedkeuring. Op grond van deze goedkeuring kan het giftelement dat in de prijs voor de aangeboden prestaties is te onderkennen, buiten de btw-heffing blijven. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

 • de afnemer is kenbaar gemaakt dat de opbrengst van het evenement bestemd is voor een specifiek goed doel. Daarvan is in ieder geval sprake als het giftelement wordt afgedragen aan een ANBI;
 • de afnemer is er nadrukkelijk op gewezen dat hij bij wijze van gift voor de aangeboden prestatie boven de normale prijs een extra bedrag betaalt;
 • de hoogte van de gift is voor de afnemer bepaalbaar;
 • de opbrengst van het bijzondere evenement komt volledig ten goede aan het goede doel. Als opbrengst wordt hier aangemerkt de behaalde omzet verminderd met de directe, marktconforme, externe  kosten, die worden gemaakt om het evenement te organiseren, zoals de eventuele zaalhuur en catering.

De goedkeuring geldt zowel voor bijzondere evenementen tot het verwerven van financiële steun voor andere organisaties als voor evenementen georganiseerd ten bate van de eigen organisatie.

Verbonden supportersverenigingen en steunstichtingen bij amateurverenigingen

Een supportersvereniging of steunstichting die verbonden is aan een sociaal-culturele vereniging of stichting kan geen gebruik maken van de sociaal-culturele btw-vrijstelling. Daarom zijn de activiteiten van een dergelijke vereniging of stichting belast met btw.

Tot 1 januari 2012 konden bepaalde fondswervende organisaties, waaronder steunstichtingen, stichtingen ‘vrienden van…’, op grond van een goedkeuring gebruik maken van de fondswervende btw-vrijstelling. Per 1 januari 2012 is deze goedkeuring ingetrokken, omdat de goedkeuring in strijd was met de Europese btw-richtlijn. Daarom zijn de activiteiten van verbonden supportersverenigingen en steunstichtingen per 1 januari 2012 belast met btw.

Recht op aftrek van voorbelasting

Voor verbonden supportersverenigingen en steunstichtingen bij amateurverenigingen die btw-belaste activiteiten verrichten, bestaat recht op aftrek van voorbelasting. Dit betekent dat de supportersvereniging of steunstichting de btw op kosten en investeringen met betrekking tot de btw-belaste activiteiten in aftrek kan brengen op de verschuldigde btw.

Wat kan Gerritsen BTW Advies voor u betekenen?

 1. In kaart brengen welke verschillende activiteiten de vereniging of stichting voor de btw verricht en voor welke activiteit een btw-vrijstelling van toepassing is. U kunt hiervoor ook een BtwCheck Non-Profit laten uitvoeren!
 2. Begeleiden bij het verzoek om uitreiking van een btw-aangifte en het berekenen van de verschuldigde btw.

Risico’s wanneer vrijstelling ten onrechte toegepast

Als de vereniging of stichting ten onrechte een btw-vrijstelling toepast, bestaat het risico dat de Belastingdienst een naheffingsaanslag oplegt wegens de ten onrechte niet op aangifte voldane btw. Een naheffingsaanslag gaat gepaard met een boete die kan variëren van 25% tot 100% van het btw-bedrag dat wordt nageheven. In verband met de naheffingstermijn van vijf jaren, kan de Belastingdienst in 2019 nog naheffingsaanslagen opleggen over de periode vanaf het jaar 2014 tot en met heden.

Contact

Bent u betrokken bij een amateurvereniging, supportersvereniging of steunstichting? En wilt u meer weten over de btw-verplichtingen van uw vereniging of stichting of een BtwCheck Non-Profit laten uitvoeren? Graag maak ik met u een afspraak hiervoor. Wilt u eerst even vrijblijvend sparren over uw situatie, neem dan gerust contact op.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Marion Gerritsen

Gerritsen BTW Advies

Gerritsen BTW Advies

mr. Marion Gerritsen


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.