Uw advertentie hier
 

Huidige wetgeving tonnageregeling en vereiste aanpassingen

De drie elementen van de tonnageregeling waar het omgaat zijn:

  1. de verlaagde tarieven voor zeeschepen onder de 50.000 netto ton;
  2. toepassing van de tonnageregeling op scheepsmanagement;
  3. toepassing van de tonnageregeling op kabelleggers, pijpenleggers, onderzoeksschepen en kraanschepen.

De Europese Commissie heeft aan Nederland goedkeuring verleend om deze elementen tot 31 december 2028 toe te passen binnen de tonnageregeling. Echter, de toestemming geldt omdat de Nederlandse autoriteiten hebben toegezegd om de tonnageregeling op de volgende drietal punten aan te passen:

  1. Het vlagvereiste gaat ook gelden voor scheepsmanagement;
  2. Bij aanvang van de tonnageregeling ten minste één schip onder een EU/EER-vlag vaart;
  3. Invoering van een maximum van 50% van inkomsten uit nevenactiviteiten die onder de tonnageregeling kunnen worden belast.

Deze wijzigingen zullen per 1 januari 2020 ingaan. Wij verwachten dat met Prinsjesdag (17 september 2019) het wetsvoorstel gepubliceerd zal worden.

Aandachtspunten voor scheepvaartondernemingen

Als uw scheepvaartonderneming ook nevenactiviteiten onder de toepassing van de tonnageregeling brengt, vormt de invoering van het 50%-maximum een aandachtspunt. Het is aan te raden om de verhouding van uw scheepvaartactiviteiten en nevenactiviteiten te bezien om de impact van deze maatregel te berekenen. Aandachtspunten daarbij zullen zijn op welke wijze de inkomsten van beide activiteiten moeten worden bepaald en wanneer sprake is van een nevenactiviteit. De verkoopopbrengst van een bedrijfspand is bijvoorbeeld ook een nevenactiviteit.

Aandachtspunten voor scheepsmanagement

Voor scheepsmanagers is het van belang om na te gaan of op dit moment aan het vlagvereiste wordt voldaan. Het is mogelijk (afhankelijk van het wetsvoorstel) dat daarvoor ook het verleden relevant is. Daarnaast willen wij aanraden om met de scheepseigenaren in gesprek te gaan over de vraag of zij vlagwisselingen voorzien. Deze vlagwisselingen zullen namelijk impact hebben op de toepassing van de tonnageregeling. Hopelijk voorziet de wetgeving in een overgangsregeling voor de lopende termijnen voor de toepassing van de tonnageregeling.

Tot slot

Wij kunnen u helpen om een impactanalyse voor uw scheepvaartonderneming te maken van deze wijzigingen.

Mocht u hierover vragen hebben, neem dan vooral contact met mij op.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Martijn van der Kroon

C&B More

C&B More

mr. drs. Martijn van der Kroon


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.