Uw advertentie hier
 

Stand van zaken invoering UBO-register

Op basis van een Europese richtlijn dient Nederland het zogenoemde UBO-register in te voeren. UBO staat voor ultimate beneficial owner, oftewel de uiteindelijk gerechtigde. In het register dienen van alle in het betreffende land opgerichte entiteiten de uiteindelijk gerechtigden opgenomen te worden. Het doel van het UBO-register is het bestrijden van witwaspraktijken, terrorismefinanciering en fraude.

Het huidige wetsvoorstel is 4 april 2019 bij de Tweede Kamer ingediend en regelt invoering van het UBO-register in Nederland. De invoering staat gepland voor begin 2020 en de Kamer van Koophandel zal het UBO-register beheren.

Welke entiteiten worden in het UBO-register opgenomen?

Het huidige wetsvoorstel regelt dat naar Nederlands recht opgerichte entiteiten worden opgenomen, te weten: de NV, de BV, stichtingen, verenigingen, rederijen, maatschappen, vof’s, commanditaire vennootschappen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en hun Europese varianten (zoals de Europese naamloze vennootschap).

Onder het eerdere concept wetsvoorstel zou het fonds voor gemene rekening niet onder het UBO-register vallen, maar dat is nu gewijzigd. Nederland zal ook een register voor trusts invoeren, waarin het fonds voor gemene rekening wordt opgenomen.

Wie is de UBO?

De UBO is de natuurlijke persoon die voor ten minste 25% eigenaar is of voor ten minste 25% zeggenschapsrechten heeft over de betreffende entiteit. Mocht op basis van deze criteria geen enkele UBO aan te wijzen zijn, dan moet een zogenoemde pseudo-UBO worden aangewezen: een persoon die deel uitmaakt van het hogere management van de entiteit.

Welke gegevens?

De gegevens die openbaar worden van de UBO zijn:

  • naam
  • geboortemaand en -jaar
  • nationaliteit
  • woonstaat
  • de aard en omvang van het economische belang van de UBO.

De overige gegevens die in het UBO-register worden opgenomen zijn enkel voor bevoegde autoriteiten zichtbaar:

  • BSN/buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN)
  • geboortedag
  • geboorteland en -plaats.

Toegankelijkheid openbaar register

Zoals gezegd, zal het register grotendeels openbaar toegankelijk zijn. Wel moeten gebruikers zich registreren en een vergoeding betalen om gegevens in te zien.  Daarnaast is het openbare deel alleen te doorzoeken op naam van de entiteit en niet op naam van de UBO.

Afschermen gegevens beperkt mogelijk

In specifieke gevallen kan een UBO zijn gegevens laten afschermen in het UBO-register. In ieder geval kunnen de gegevens van minderjarige UBO’s en UBO’s die handelingsonbekwaam zijn worden afgeschermd. Daarnaast is afscherming op verzoek mogelijk indien een risico op fraude, ontvoering, chantage, geweld of intimidatie bestaat als de gegevens openbaar zouden zijn. De wetgever laat het aan de praktijk en rechters over om concrete invulling te geven wanneer van deze uitzondering sprake is.

Ook uw gegevens openbaar? Functie STAK vervalt!

Als u de UBO bent van een Nederlandse entiteit zullen ook uw gegevens in het UBO-register worden opgenomen. Tegenwoordig wordt nog in veel gevallen gebruik gemaakt van een STAK (stichting administratiekantoor) om bij een enkele aandeelhouder te voorkomen dat dit in het register van de KvK wordt opgenomen. Na introductie van het UBO-register vervalt deze functie van de STAK!

Ook bij entiteiten met meerdere aandeelhouders is niet in de KvK zichtbaar wie de aandeelhouders zijn. In het UBO-register zal wel worden opgenomen wie UBO is van die entiteit.

Uw privacy beter waarborgen?

Ondanks de verregaande impact van het UBO-register, blijft het mogelijk om een groot deel van uw financiële privacy te blijven beschermen. Wij zetten zowel nationale als internationale structuren op om te voorkomen dat te veel informatie in het UBO-register wordt opgenomen. De mogelijkheden hiervoor zijn mede afhankelijk van uw situatie. Neemt u vooral contact met mij op om de gevolgen en mogelijkheden in uw situatie te bespreken.

 Mocht u hierover vragen hebben, dan verneem ik die graag.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Martijn van der Kroon

C&B More

C&B More

mr. drs. Martijn van der Kroon


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.