Uw advertentie hier
 

Wanneer premieplicht werknemersverzekeringen?

Iedere werkgever is premies werknemersverzekeringen verschuldigd over (maximaal) het premieloon van haar werknemers. In dat kader is het relevant of er sprake is van een dienstbetrekking. Er is sprake van een dienstbetrekking, indien aan drie voorwaarden wordt voldaan:

1) verplichting om (persoonlijk) arbeid te verrichten;
2) een gezagsverhouding; en
3) tegen betaling (loon).

Deze voorwaarden vormen overigens ook de kern van de vraag of een ZZP-er (onverhoopt) in dienstbetrekking is.

Voor de situatie dat er geen zogenoemde managementstructuur is en de DGA dus zelf in loondienst bij de werkmaatschappij is, geldt het volgende. Een DGA met een meerderheidsbelang zal over het algemeen zijn eigen ontslag kunnen tegenhouden in de vergadering van aandeelhouders van de werkmaatschappij. In dat geval ontbreekt een gezagsverhouding, omdat hij het zelf voor het zeggen heeft. Daardoor ontbreekt één van de voorwaarden voor een dienstbetrekking en valt de premieplicht voor de werknemersverzekeringen weg. Het is goed om te beseffen dat het recht op uitkeringen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid bij het UWV ook vervalt, maar hiervoor is een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Voor een DGA met een minderheidsbelang bestaat bij de werkmaatschappij wel gewoon premieplicht werknemersverzekeringen (tenzij om een andere reden de gezagsverhouding ontbreekt; zie hieronder).

Geen premieplicht bij managementstructuur volgens Hof Den Haag

De casus uit de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 15 januari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:98, was als volgt. Er speelde in casu een managementstructuur. De DGA’s waren in loondienst bij hun eigen holding en de holding was bestuurder van de onderliggende vennootschap, waarbij de werkzaamheden feitelijk door de DGA werden uitgevoerd. Voor deze situatie is het de vraag of de relatie tussen de onderliggende vennootschap en de DGA als dienstbetrekking moet worden gezien. Voor de loonbelasting en premies volksverzekeringen wordt vaak gebruik gemaakt van de zogenoemde doorbetaaldloonregeling, waardoor de inhoudingsplicht voor die heffingen wel bij de holding van de DGA komt te liggen. Echter, voor de premies werknemersverzekeringen bestaat een dergelijke regeling niet. Voor de DGA met een meerderheidsbelang in de onderliggende vennootschap, geldt ook in deze situatie dat de gezagsverhouding ontbreekt; dus geen premieplicht.

In de uitspraak voor het hof heeft de DGA echter (indirect) een minderheidsbelang in de onderliggende vennootschap. Het hof begint bij de vraag of er wel een dienstbetrekking is tussen de DGA en de onderliggende vennootschap. Op basis van de specifieke feiten en omstandigheden (zowel de contractuele vormgeving als de feitelijke uitvoering daarvan) komt het hof tot het oordeel dat geen sprake is van een dienstbetrekking in dit geval. Én zonder dienstbetrekking geen premieplicht, zo oordeelt het hof. Het Hof Den Haag oordeelt verder dat de managementstructuur fiscaal ook niet kan worden genegeerd: de structuur heeft daarvoor voldoende realiteitsgehalte.

De onderliggende vennootschap heeft daardoor geen premieplicht werknemersverzekeringen voor de managementvergoeding aan de holdings van de DGA’s met het (indirecte) minderheidsbelang. Een mooie belastingbesparing.

De staatssecretaris heeft aangegeven niet tegen de uitspraak van het hof in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. Uit zijn uitlatingen valt daarentegen wel op te maken dat de staatssecretaris van mening blijft dat in veel gevallen bij een minderheidsbelang een premieplicht zal blijven bestaan.

Standpunt dat geen sprake is van premieplicht is eerder verdedigbaar

De uitspraak van het hof biedt de mogelijkheid voor DGA’s om in bepaalde situaties het standpunt in te nemen dat geen premieplicht werknemersverzekeringen bestaat. Dat kan een aanzienlijke belastingbesparing tot gevolg hebben. Omdat bij deze casus de feitelijke situatie sterk van belang is geweest, kan de Belastingdienst nog het standpunt innemen dat er wel premieplicht bestaat. Dat is erg afhankelijk van uw situatie. Wij kunnen deze situatie uiteraard voor u beoordelen.

Er bestaan ook andere mogelijkheden om de premieplicht werknemersverzekeringen bij een minderheidsbelang te voorkomen door te zorgen dat geen gezagsverhouding bestaat. Wij kunnen ook beoordelen of dit in uw situatie mogelijk is.

Mocht u hierover vragen hebben, neem gerust contact met ons op.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Martijn van der Kroon

C&B More

C&B More

mr. drs. Martijn van der Kroon


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.