Uw advertentie hier
 

Hoe ontstaat een verlies in box 2?

Als DGA heeft u vast wel eens van box 2 gehoord. In de aangifte inkomstenbelasting staan de aandelen van uw BV vermeld in box 2. En als u dividend opneemt, dan wordt  dit als inkomen uit aanmerkelijk belang vermeld in box 2.

In de jaren dat uw BV bestaat kan het zijn dat uw BV extra geld nodig heeft. Bijvoorbeeld om investeringen in bedrijfsmiddelen of zelfs een bedrijfsovername te financieren. Niet zelden moet u privé geld storten om een financiering te krijgen. Veelal moet u privé een borgstelling aan de bank afgeven.

Stel dat u uiteindelijk de stortingen in uw BV niet meer terugkrijgt of dat u privé als borg wordt aangesproken door de bank. U kunt dan mogelijk twee jaar daarna profiteren van een belastingkorting vanwege een verlies uit aanmerkelijk belang. Vaak wordt deze mogelijkheid in de praktijk echter onbenut gelaten.

In welke situaties kan de belastingkorting worden geclaimd?

Belangrijke voorwaarde is in de eerste plaats dat er géén sprake meer is van een aanmerkelijk belang. Die situatie kan onvrijwillig ontstaan als gevolg van een faillissement, maar valt ook te plannen. Bijvoorbeeld door liquidatie van de BV die geen activiteiten meer heeft, door terugkeer naar een eenmanszaak of een samenwerking middels een ‘personenvennootschap’ en soms in het kader van een bedrijfsopvolgingstraject.

Stel dat het moment is aangebroken dat u (en uw fiscale partner) helemaal zijn  gestopt als ondernemer met een BV. Indien de investeringen en stortingen in de loop der jaren in de BV (de ‘verkrijgingsprijs’) hoger waren dan de verkoopopbrengst (‘de vervreemdingsprijs’), dan ontstaat er in zoverre een verlies uit aanmerkelijk belang.

Waarmee kan het verlies worden verrekend?

Een verlies uit aanmerkelijk belang kan worden verrekend met inkomen uit aanmerkelijk belang van het voorgaande jaar en de negen volgende jaren. Die verrekeningsmogelijkheid kan helaas lang niet altijd worden benut. Het ligt immers niet voor de hand dat een ondernemer die zijn oude en lege BV opdoekt om kosten te besparen in de komende jaren nog dividendinkomsten zal krijgen. 

Een gedeelte van het verlies uit aanmerkelijk belang (2019: 25% van het verlies) kan op verzoek worden omgezet in een belastingkorting. Die belastingkorting kan worden verrekend met de belasting die maximaal zeven jaar na het claimen van de belastingkorting is verschuldigd over winst uit een eenmanszaak, loon, pensioen, lijfrenten etc.  Deze belastingkorting in box 1 is vaak veel waardevoller dan het instand houden van het verlies uit aanmerkelijk belang in box 2.

Waarom wordt deze belastingkorting vaak niet benut?

Het komt zelden voor dat na jaren van ondernemen nog precies bekend is welke investeringen er precies zijn gedaan in de BV, zeker niet als er in de loop van de jaren een aantal keer is gewisseld van accountant/adviseur.

In het fiscale jargon wordt dan wel gezegd dat ‘de verkrijgingsprijs lastig is te reconstrueren’. Het bedrag van de verkrijgingsprijs is dus vaak onduidelijk, en daarmee ook het verlies uit aanmerkelijk belang.

De onduidelijkheid over de verkrijgingsprijs komt onder meer doordat:

  • veel investeringen vaak niet via een notaris zijn vastgelegd, maar eenvoudig in rekening-courant zijn geboekt.

Na vele jaren is dit lastig te achterhalen zonder uitgebreid onderzoek.

  • leningen door de DGA in de praktijk vaak zijn verstrekt zonder schriftelijke vastlegging of behoorlijke zekerheden.

Op basis van de zogeheten ‘onzakelijke lening jurisprudentie’ zal de accountant of fiscalist niet snel meer kiezen voor een afwaardering (fiscaal aftrekbare afboeking) terwijl de BV blijft voortbestaan. Dergelijke ‘leningen’ kunnen bij het eindigen van het aanmerkelijk belang nog wel een belastingkorting opleveren.

  • ondernemingen in het verleden zijn ingebracht in de BV.

Als een eenmanszaak of aandeel in een samenwerkingsverband ooit is ingebracht in de BV, dan kan dit effect hebben op de verkrijgingsprijs.

  • na een faillissement vaak geen verzoek meer wordt ingediend.

Het verlies uit aanmerkelijk belang en de juiste verkrijgingsprijs worden alleen op verzoek vastgesteld door de Belastingdienst.

Tot slot

Bij het optimaal benutten van de belastingkorting is goed advies van toegevoegde waarde. Ook als u alleen nog maar overweegt om een of enkele van uw BV’s  te liquideren of verkopen is het raadzaam advies in te winnen.  

In een gratis telefonisch consult kunnen we uw situatie bespreken.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Hubert de Jong

Tax-4 Business

Tax-4 Business

mr. Hubert de Jong


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.