Uw advertentie hier
 

Belangrijkste voorwaarden bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten omvatten in feite een tweetal regelingen: één voor de inkomstenbelasting en één voor de schenk- en erfbelasting. Deze twee regelingen maken een fiscaal gunstige overdracht van een onderneming naar een volgende generatie mogelijk. Bij een dergelijke overdracht kan in veel gevallen een heffing van circa 40% worden verlaagd naar maximaal 3,4%. Deze twee regelingen kennen verschillende voorwaarden, waaraan moet worden voldaan. De belangrijkste voorwaarden voor de beide regelingen zijn de volgende:

  1. Materiële onderneming: er moet sprake zijn van een ‘werkelijke’ onderneming, een rokende schoorsteen als het ware. Deze voorwaarde geldt voor zowel de inkomstenbelasting als voor de schenk- en erfbelasting;
  2. Dienstbetrekkingseis: de bedrijfsopvolger moet reeds 36 maanden werkzaam zijn binnen de onderneming. Deze voorwaarde geldt alleen bij schenking voor de faciliteit in de inkomstenbelasting;
  3. Bezitseis: de onderneming moet ten minste 5 jaar in bezit zijn. Deze voorwaarde geldt alleen voor de faciliteit in de schenk- en erfbelasting;
  4. Voortzettingseis: de onderneming moet ten minste 5 jaar worden voortgezet door de bedrijfsopvolger. Deze voorwaarde geldt alleen voor de faciliteit in de schenk- en erfbelasting.

Als aan al deze voorwaarden wordt voldaan, bestaat recht op de volledige bedrijfsopvolgingsfaciliteiten.

Uitspraak rechtbank

In de uitspraak van Rechtbank Zeeland van 30 november 2018, ECLI:NLRBZWB:2018:6631, draaide het om een schenking van ouders aan hun zoon. De schenking bestond uit een 100%-belang in een holdingmaatschappij. De holding bezat op haar beurt een 100%-belang in een dochtermaatschappij en middels een vennootschap onder firma (vof) een 50%-belang in een andere dochtermaatschappij. De andere 50% van de aandelen waren al in het bezit van de zoon, middels een vof. In het geschil is of de bedrijfsopvolgingsfaciliteit ook van toepassing is op deze belangen die worden gehouden door de holding. Daarbij was de specifieke vraag of de bezitseis van vijf jaar alleen van toepassing is op de aandelen in de holding of dat ook moet worden doorgekeken naar de periode dat de onderliggende belangen in bezit zijn.

Rechtbank Zeeland oordeelde dat de bezitseis voor elke objectieve onderneming dient te worden bekeken. Dit betekent dat de indirecte belangen zelfstandig dienen te voldoen aan de bezitseis van vijf jaar. Volgens de rechtbank is dit namelijk expliciet de bedoeling van de wetgever geweest. Wij onderschrijven dit oordeel van de rechtbank. Ook volgens ons is het van belang om niet naar vennootschappen te kijken, maar geldt voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten dat naar de materiële ondernemingen zelf moet worden gekeken en de voorwaarden van de faciliteiten op die ondernemingen moet worden toegepast. Dit betekent dus dat voor de toetsing van de bezitseis een ‘doorkijk’-benadering moet worden gevolgd.

Afsluitend

Denkt u na over een bedrijfsopvolging, maar wilt u eerst de mogelijkheden eens verkennen? Wij denken mee om een oplossing te vinden die precies aansluit bij uw specifieke wensen voor een bedrijfsopvolging. Er zijn namelijk tal van mogelijkheden om fiscaal vriendelijk een bedrijfsopvolging te realiseren.

Neemt u voor vragen gerust contact met mij op.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Martijn van der Kroon

C&B More

C&B More

mr. drs. Martijn van der Kroon


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.