Uw advertentie hier
 

Casus Rechtbank februari 2019

In de uitspraak van de Rechtbank op 11 februari 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:927, speelde het volgende. De piloot in deze zaak heeft een arbeidsovereenkomst met een internationale luchtvaartmaatschappij gevestigd te Londen. Hij is gedurende het jaar 2014 echter gestationeerd op luchthaven Charles de Gaulle in Parijs (Frankrijk). Naast de internationale vluchten buiten Frankrijk verzorgt hij enkele binnenlandse vluchten in Frankrijk, heeft hij een aantal stand-bye dagen op luchthaven Charles de Gaulle, volgde hij een training in Parijs en nam deel aan een focusgroep in Parijs. In 2014 werkte hij 105 dagen in het kader van genoemde dienstbetrekking waarvan 72 dagen buiten Frankrijk.

Voor het betreffende belastingjaar claimt de piloot een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting in zijn (Nederlandse) aangifte inkomstenbelasting omdat de piloot de mening is toegedaan dat zijn inkomen uit dienstbetrekking al in Frankrijk onderworpen is geweest én de binnenlandse vluchten niet onder de definitie van ‘internationaal verkeer’ zouden vallen.

Het oordeel van de rechtbank

De kernvraag is of de feitelijke werkzaamheden van de piloot onder de definitie “luchtvaart in het internationale verkeer valt”, waardoor het “piloten-artikel” uit het belastingverdrag Nederland-Frankrijk (al of niet) van toepassing is.

Definities in belastingverdragen worden in beginsel uitgelegd aan de hand van het OESO-modelverdrag. Dit is anders indien, zoals in het onderhevige geval met Frankrijk, het toepasselijke belastingverdrag een afwijkende bepaling bevat. Uitleg van de definitie moet dan uit de nationale wetgeving komen, in dit geval de wet Inkomstenbelasting 2001. De werkzaamheden van de Nederlandse piloot vallen naar mening van de Rechtbank onder de nationale definitie van vervoer in het internationale verkeer: “vervoer [..] door de lucht van personen [..] tussen plaatsen buiten Nederland onderling”. De bijkomende activiteiten van de piloot vormden in het kader van “luchtvaart in het internationale verkeer ” geen afzonderlijke categorie inkomsten.

De Rechtbank beslist derhalve terecht dat het piloten-artikel uit het belastingverdrag tussen Nederland en Frankrijk van toepassing is, waardoor de woonstaat, in casu Nederland, inkomstenbelasting mag heffen over het genoten Franse inkomen. De piloot heeft dus geen recht op enige aftrek ter voorkoming van dubbele belastingheffing.

Over de premies sociale verzekeringen wordt in de uitspraak van de Rechtbank met geen woord gerept. 

Opmerkingen Innovative Tax

Werking toewijzingsregels in belastingverdragen
Een piloot die fiscaal inwoner is van Nederland is over zijn wereldinkomen inkomstenbelasting verschuldigd in Nederland. De piloot kan in het werkland waar hij (zij) gestationeerd is en van waar uit de vluchten in het (inter)nationale verkeer worden uitgevoerd ook met de inhouding van loonbelasting te maken krijgen. Dan zal moeten worden beoordeeld of en zo ja welk belastingverdrag van Nederland met de werkstaat van toepassing is zodat dubbele belastingheffing wordt voorkomen. Een belastingverdrag wijst ofwel het land aan waar de feitelijke leiding van de luchtvaartonderneming zich bevindt of, zoals in het geval van het belastingverdrag van Nederland met Frankrijk; het land van inwonerschap van de werknemer.

Welk sociaal zekerheidsrecht geldt?
Wat betreft de sociale verzekeringen zal op grond van EU verordening 883/2004 in de onderhavige situatie in beginsel de Franse sociale zekerheidswetgeving van toepassing zijn. De “thuisbasis” van de piloot is namelijk de luchthaven Charles de Gaulle (Parijs). Een piloot is dan onderworpen aan het Franse sociale verzekeringsrecht wat overigens niet als een voordeel zal worden ervaren omdat de premies in Frankrijk (nog) hoger zijn dan in Nederland.

Innovative Tax B.V. begeleidt regelmatig piloten bij hun fiscale en sociaal verzekeringsrechtelijke zaken. Ook publiceren wij over dit onderwerp in de fiscale vakliteratuur zie bijvoorbeeld: http://www.innovativetax.nl/in-de-media/fiscale-actualiteiten-piloten.html. Heeft u vragen over uw eigen situatie? Neem dan gerust contact met ons op.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Erik Jansen

Innovative Tax BV

Innovative Tax BV

drs. Erik Jansen

024 7600136

NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.