Uw advertentie hier
 

Corrigeren factuur met te hoog BTW-bedrag

De situatie kan zich voordoen dat BV A een factuur aan BV B uitreikt waarbij een te hoog BTW-bedrag op de factuur is vermeld, omdat bijvoorbeeld een onjuist en te hoog BTW-tarief is toegepast, een BTW-vrijstelling van toepassing was of omdat de BTW naar de afnemer had moeten worden verlegd. BV A is verplicht om de BTW aan te geven en af te dragen bij de Belastingdienst, ook al is een te hoog BTW-bedrag berekend en op de factuur vermeld. BV A wil het BTW-bedrag dat te hoog is vastgesteld terugvorderen van de Belastingdienst. In dat geval is het uitreiken van een creditnota met daarop een negatief BTW-bedrag echter niet voldoende om de BTW terug te kunnen ontvangen, zo blijkt uit een recente uitspraak van het Hof. De reden hiervan is dat BV B de BTW mogelijk in aftrek heeft gebracht en de Belastingdienst in dat geval een dubbele teruggaaf doet, namelijk een teruggaaf aan BV A en de teruggave van voorbelasting aan BV B.

Voorwaarden corrigeren factuur met te hoog BTW-bedrag

Onder de volgende voorwaarden kan ten onrechte gefactureerde BTW door de leverancier worden herzien.

Te nemen stappen indien de BTW in de BTW-aangifte is aangegeven:

1)   Er moet een correctie plaatsvinden van de factuur

De leverancier kan deze corrigeren door de factuur in zijn geheel te crediteren en een nieuwe factuur uit te reiken, of aan de afnemer een creditfactuur uit te reiken met een daarop een negatief BTW-bedrag, zodat beide facturen samen een juiste factuur vormen. Let op dat een creditfactuur moet verwijzen naar de originele factuur door het factuurnummer te noemen.

2)   Uitschakelen van het gevaar voor verlies van belastinginkomsten

De leverancier moet aantonen dat de afnemer de ten onrechte gefactureerde BTW niet in aftrek brengt. Als de afnemer de BTW inmiddels in aftrek heeft gebracht dan moet de leverancier aantonen dat de afnemer deze BTW aangeeft en afdraagt. Dit kan bijvoorbeeld door de afnemer een verklaring op de factuur te laten tekenen waarin hij verklaart dat hij de onjuist in rekening gebrachte BTW niet in aftrek brengt of als de BTW al in aftrek is gebracht dat hij de BTW aangeeft bij de Belastingdienst.

3)   Termijn van de herziening

Is de BTW die ten onrechte is berekend in een eerder tijdvak afgedragen, dan moet per brief om een teruggave worden verzocht. De brief wordt als bezwaarschrift aangemerkt.

Het verzoek om teruggave moet worden ingediend binnen vijf jaar na het jaar waarin te veel BTW op de factuur is vermeld.

Te nemen stappen indien de BTW nog niet is aangegeven:

De zoals hierboven beschreven stap 1 en 2 moeten worden genomen. De BTW wordt vervolgens niet in de BTW-aangifte aangegeven.

Vereisten creditfactuur

Duidelijk moet zijn dat het een creditfactuur betreft, door dit op te nemen op het document. Een creditfactuur moet verwijzen naar de oorspronkelijke factuur met factuurnummer. Wanneer de creditfactuur een BTW-bedrag corrigeert dan zal de creditfactuur een negatief BTW-bedrag vermelden. Voor het overige moet de creditfactuur aan de gebruikelijke factuurvereisten voldoen, zoals opgenomen in het schema factuurvereisten.

Conclusie

Let op dat wanneer te veel BTW in rekening is gebracht op een verkoopfactuur dit niet met een enkele uitreiking van een creditfactuur wordt hersteld. Van belang is dat de afnemer de BTW niet in aftrek brengt en dat de leverancier dit aan kan tonen. Is het tijdvak waarin de BTW ten onrechte is berekend verlopen en de BTW-aangifte ingediend, dan moet de BTW die eerder ten onrechte in rekening is gebracht per brief worden teruggevraagd. Doe dit binnen vijf jaar na het jaar waarin de BTW ten onrechte is berekend.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Carola van Vilsteren

Van Vilsteren BTW advies

Van Vilsteren BTW advies

mr. Carola van Vilsteren


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.