Uw advertentie hier
 

Risico van btw-belast uitlenen van personeel, ook al zou de onderliggende prestatie vrijgesteld zijn

De btw-regelgeving kent diverse vrijstellingen. Denk aan de vrijstelling voor zorgprestaties, sport, prestaties van ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen, diverse sociaal culturele activiteiten, jeugdzorg, maatschappelijk werk, etc.. Vrijstellingsbepalingen moeten eng worden uitgelegd. Daarbij dient te worden gekeken naar het geheel van feiten en omstandigheden waaronder de prestatie wordt verricht. De overeenkomst kan daarbij een belangrijke aanwijzing zijn, maar is zeker niet allesbepalend. Indien de prestatie wordt verricht door het personeel van een ondernemer, bestaat het risico dat de prestatie wordt aangemerkt als uitlenen van personeel. Dit risico wordt groter naarmate de feiten en omstandigheden meer wijzen in de richting van uitlenen van personeel dan van de onderliggende vrijgestelde prestatie.

Uitlenen van personeel kan ook het uitlenen van ZZP’ers omvatten

Indien een ondernemer prestaties verricht aan een andere ondernemer door het inschakelen van ZZP’ers die niet bij hem in loondienst zijn, kan toch sprake zijn van het belast uitlenen van personeel. Ook in die gevallen bestaat dus het risico dat de prestatie onbedoeld gekwalificeerd moet worden als uitlenen van personeel in plaats van bijvoorbeeld een zorgprestatie.

Hoe voorkomt u een btw-belaste prestatie wegens uitlenen van personeel?

Wat kunt u er aan doen om het risico dat uw prestatie onbedoeld als btw-belast uitlenen van personeel wordt aangemerkt, te beperken? Uiteraard is het daarbij van belang om in eerste instantie uit te sluiten dat feitelijk sprake zou kunnen zijn van het uitlenen van personeel en dat het partijen daar in hoofdzaak ook niet om te doen is. Vervolgens is het van belang om zowel uit de overeenkomst als uit de overige feiten en omstandigheden te laten blijken dat de betreffende prestatie vrijgesteld is.

Beschrijf in overeenkomst  duidelijk de zorgdiensten en voorkom arbeidsovereenkomst of uitzendovereenkomst

Van belang is dat het onderwerp van de overeenkomst de betreffende vrijgestelde prestatie is. Het gaat dan bijvoorbeeld om een overeenkomst van opdracht tot het verrichten van zorgdiensten. De aard van de werkzaamheden dienen duidelijk te worden beschreven terwijl uit de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer geen arbeidsovereenkomst of uitzendovereenkomst bestaat of enige andere juridische band waaruit een verhouding van ondergeschiktheid bestaat (zie Besluit van 14 december 2018, nr. 2018-22809). Termen als ‘detachering’ en ‘uitlenen van personeel’ dienen daarin vermeden te worden.

In de uitspraak van Hof Den Haag van 5 maart 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:548, vond het Hof daarbij van belang dat volgens de overeenkomst de opdrachtnemer:

 • de volledige verantwoordelijkheid draagt voor het verrichten van de (vrijgestelde) diensten;
 • tijdens de uitvoering van de werkzaamheden geheel zelfstandig opereert;
 • haar werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van de opdrachtgever verricht; voor zover de opdrachtgever aanwijzingen en instructies geeft aan de opdrachtnemer is dit enkel met betrekking tot het te behalen resultaat.

Hierbij zij opgemerkt dat de Hoge Raad reeds in 2014 oordeelde dat ter zake van in een maatschap werkende anesthesieverpleegkundigen en operatieassistenten de omstandigheden:

 • dat een operatieassistent of  anesthesieverpleegkundige onder leiding staat van de chirurg dan wel de anesthesioloog van het desbetreffende ziekenhuis,
 • dat de eindverantwoordelijkheid voor de medische behandeling berust bij genoemde specialisten,
 • dat alle in de operatiekamer aanwezige personen zich hebben te gedragen naar de instructies van deze specialisten,
 • dat de verpleegkundigen zich dienen te houden aan de in het ziekenhuis geldende regels,

niet van belang zijn als het gaat om het kwalificeren van een prestatie met het oog op de toepassing van een vrijstelling. (HR 13 juni 2014, ECLI:HR:2014:1375).

Overige feiten en omstandigheden

Hetgeen in de overeenkomst staat vermeld over de prestatie moet worden bevestigd door alle andere relevante feiten en omstandigheden die op de prestatie betrekking hebben. Zo dient de opdrachtnemer ook naar buiten toe kenbaar te maken dat ze zich bezig houdt met de betreffende activiteiten. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de website of informatiefolders.

Het Hof Den Haag hecht in haar uitspraak van 5 maart 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:548 tevens waarde aan de feitelijke uitvoering van de overeenkomst. Deze dient te hebben plaatsgevonden conform hetgeen daarin is overeengekomen. Dit blijkt in de betreffende casus volgens het Hof uit de onweersproken stellingen van belanghebbende dat:

 • opdrachtgever de onafhankelijkheid van de bedrijfsmaatschappelijke hulp wil waarborgen door het inhuren van zelfstandige professionele hulpverleners;
 • degenen die de hulp uiteindelijk ontvangen rechtstreeks een afspraak kunnen maken met de opdrachtnemer;
 • opdrachtnemer uitdrukkelijk geen overleg heeft met de opdrachtgever over de wijze waarop uitvoering aan de opdracht wordt gegeven;
 • het aantal uren dat opdrachtnemer in rekening kan brengen slechts indicatief is, als zij kan verantwoorden dat zij meer tijd nodig heeft, kan zij extra uren declareren;
 • opdrachtnemer een rechtsbijstandsverzekering heeft voor o.a. klachten die ontstaan naar aanleiding van handelingen tijdens de uitvoering van haar werkzaamheden.

Iedere situatie is weer anders

Omdat iedere situatie weer anders in elkaar steekt, zal het uiteindelijk steeds om maatwerk gaan. Heeft u vragen over hoe u een belaste uitlening van personeel in uw situatie kunt voorkomen? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact op.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Geert Beuker

Beuker btw-advies

Beuker btw-advies

mr. drs. Geert Beuker


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.