Uw advertentie hier
 

Per-elementbenadering volgens de Hoge Raad

De Hoge Raad volgt in haar arrest van 19 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1968, de opvattingen van het HvJ van de EU: Nederland mag specifieke voordelen binnen het fiscale eenheidsregime niet weigeren enkel vanwege het feit dat de buitenlandse dochter geen fiscale eenheid kan aangaan in Nederland. De ongelijke behandeling binnen het fiscale eenheidsregime dient alsnog te worden hersteld.

Het ministerie van Financiën kondigde al op 25 oktober 2017 spoedmaatregelen fiscale eenheid aan om de budgettaire gevolgen van de uitspraak te beperken.  Met deze oordelen van de Hoge Raad komt nu een einde aan dit juridische traject.

Indien een belastingplichtige in een grensoverschrijdende situatie tegen een fiscale beperking aanloopt, die er niet zou zijn als een fiscale eenheid gevormd kan worden, dan kan die beperking geen stand houden. Een uitzondering bestaat voor valutaverliezen, vanwege de specifieke aard van deze resultaten.

Reparatiewetgeving met terugwerkende kracht

Direct op de dag van de conclusie van de Advocaat-Generaal voor het HvJ van de EU zijn de spoedmaatregelen aangekondigd. Deze maatregelen bestaan er kort gezegd uit, dat ook in nationale situatie de fiscale eenheid moet worden weggedacht voor de beperkende maatregelen, zoals verschillende renteaftrekbeperkingen. Zie ook ons eerdere nieuwsbericht over deze spoedmaatregelen.

In beginsel zouden de aangekondigde spoedmaatregelen fiscale eenheid met terugwerkende kracht in werking treden tot 25 oktober 2017 om 11.00 uur. Middels de laatste berichtgeving vanuit het kabinet is dit aangepast naar een terugwerkende kracht naar 1 januari 2018. Zie hiervoor de Tweede nota van wijziging Wet spoedreparatie fiscale eenheid, 8 november 2018.

De reparatiewetgeving zal hoogstwaarschijnlijk doorgang vinden door het eindoordeel van de Hoge Raad. Dit heeft gevolgen voor de scheepvaartsector, zoals reeds beschreven in ons artikel van 7 juni 2018. Wij voorzien ter zake van de toepassing van de deelnemingsvrijstelling binnen deze sector problemen. Vanwege de toepassing van het tonnageregime op het niveau van de fiscale eenheid. Er zal per situatie moeten worden beoordeeld of de structuur dient te worden aangepast. Om te voorkomen dat de belaste winst te hoog wordt vastgesteld.

Conclusie

De reparatiewetgeving zal hoogstwaarschijnlijk per 2018 in werking treden en heeft dus nu al impact! Heeft u te maken met een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en bent u benieuwd of u te maken heeft met de per-element benadering? Uiteraard kan ik dit voor u beoordelen en u hiermee van dienst zijn.

Neem gerust eerst vrijblijvend contact met mij op.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Martijn van der Kroon

C&B More

C&B More

mr. drs. Martijn van der Kroon


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.