Uw advertentie hier
 

Opnieuw massaal bezwaar

Voor de afgelopen jaren hebben veel mensen bezwaar gemaakt tegen de heffing in box 3. Dat waren er zelfs zoveel dat de staatssecretaris deze bezwaren als ‘massaal bezwaar’ heeft aangewezen. Dit betekent dat niet ieder bezwaarschrift afzonderlijk wordt behandeld, maar deze bezwaren collectief worden afgehandeld. De massaal bezwaarprocedures over de jaren 2012 t/m 2016 zijn al in een vergevorderd stadium: de eerste procedures zijn bij de Hoge Raad beland. Echter, de uitspraken in deze zaken kunnen niet worden toegepast op 2017 en 2018, omdat de heffingssystematiek in 2017 is gewijzigd. Dit betekent dat ook voor deze jaren de rechterlijke procedures moeten worden afgewacht.

De staatssecretaris verwacht echter opnieuw grote aantallen bezwaarschriften, waardoor de massaal bezwaarprocedure ook voor 2018 is afgekondigd. Zie hiervoor de Kamerbrief aanwijzingsbesluit massaal box 3, d.d. 18 april 2019.

Box 3-heffing vanaf 2017 strijdig met vrije genot van eigendom

Door deze massaal bezwaarprocedure zal aan de rechter de vraag worden voorgelegd of de heffing over 2018 wel aanvaardbaar is. De maatstaf die de rechter moet aanleggen is of de heffing leidt tot een onaanvaardbare inbreuk op het zogenoemde recht van het vrije genot van eigendom. Over het algemeen is daar slechts in uitzonderingssituaties sprake van. Het is moeilijk te voorspellen of deze box 3-heffing die norm overschrijdt. Niettemin is de heffing in 2017 en 2018 voor vermogens boven € 1 miljoen zelfs hoger dan deze eerder was. Daarentegen is de systematiek in 2017 aangepast om beter aan te sluiten bij historische rendementen, maar dan wel weer van specifieke vermogensbestanddelen. Het is daarom de vraag tot welk oordeel de rechter zal komen.

Actie nodig: bezwaar maken!

Hoewel de kans op succes lastig in te schatten is, geven wij in overweging om bezwaar te maken. Om mee te doen aan de massaal bezwaarprocedure is het noodzakelijk dat u individueel bezwaar maakt. Dat bezwaar dient u binnen 6 weken na ontvangst van de definitieve aanslag 2018 te versturen. Inmiddels heeft de Belastingdienst al de nodige definitieve aanslagen opgelegd, dus houd de termijn goed in de gaten.

Zoals gezegd, is het voordeel van de massaal bezwaarprocedure dat u niet zelf de inhoudelijke discussie met de Belastingdienst hoeft te voeren. Er worden enkele bezwaarschriften centraal geselecteerd om aan de rechter voor te leggen. De uitspraak van de rechter wordt daarna op alle bezwaarschriften toegepast.

Mocht u advies willen over het wel of niet indienen van een bezwaarschrift of nadere informatie willen over de box 3-heffing? Neemt u dan vooral contact met mij op.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Martijn van der Kroon

C&B More

C&B More

mr. drs. Martijn van der Kroon


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.