Uw advertentie hier
 

Belastingverhoging in plaats van -verlaging

Het belastingplan wordt gepresenteerd als een belastingverlaging, omdat het toptarief van 52% daalt tot 49,5% in 2021. Echter, doordat de aftrekposten tegen een lager belastingtarief worden verrekend, kan dit totaal anders uitpakken. Zeker bij staking van de onderneming, moet je je afvragen of het verstandig is om al eerder te stoppen. De zaak tijdig (ruisend) onderbrengen in een BV-structuur, kan ook een oplossing zijn.

Belastingberekening wordt ingewikkelder

Een aantal jaar geleden zijn deze maatregelen (inkomen hoog tarief, aftrek laag tarief) al ingevoerd voor de hypotheekaftrek van de eigen woning. Nu krijgen ondernemers hier ook mee te maken. De aangekondigde aftrekbeperking gaat onder andere gelden voor de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, stakingsaftrek,  de MKB-winstvrijstelling en de terbeschikkingstellingsvrijstelling. Maar ook de persoonlijke verplichtingen, zoals alimentatie en giften, blijven niet gespaard. De MKB-vrijstelling speelt vooral een grote rol bij staking. De belastingberekening wordt ingewikkelder, want de winst wordt vanaf 2020 belast tegen het hoge tarief, terwijl genoemde aftrekposten slechts tegen het lagere tarief verrekenbaar zijn.

Rekenvoorbeeld stakende ondernemer

Gesteld dat een ondernemer een reguliere winst heeft van € 40.000. Door de nieuwe belastingplannen wordt deze ondernemer nauwelijks geraakt. Maar wat als hij de onderneming staakt en er een stille reserve is op het bedrijfspand (verschil werkelijke waarde en boekwaarde op de balans) of een grote fiscale oudedagsreserve opgebouwd is, waarover afgerekend moet worden? Stel dat de stakingswinst € 250.000 bedraagt, wat zijn dan de fiscale verschillen bij staking in 2019 of in 2023?

 

inkomen 2019

Max. Tarief

inkomen 2023

Max. Tarief

Winst

40.000

51,75%

40.000

49,5%

Stakingswinst

250.000

51,75%

250.000

49,5%

Af: zelfstandigenaftrek

-7.000

51,75%

-7.000

37%

Af: MKB-winstvrijstelling

-40.000

51,75%

-40.000

37%

Af: stakingsaftrek

-3.500

51,75%

-3.500

37%

Af: alimentatie (stel)

-30.000

51,75%

-30.000

37%

Inkomen in box 1

209.500

 

209.500

 

 

 

 

 

 

Verschuldigde belasting

100.000

 

104.000

 

Op het oog misschien niet zo schokkend, maar toch een stijging van 4%. Dit terwijl het kabinet zegt dat arbeid minder zwaar belast wordt. Als ondernemer kun je beter voorbereid zijn op de gevolgen van staking. Het kabinet beseft waarschijnlijk niet dat ondernemers zo worden gestimuleerd om eerder te stoppen met hun onderneming.

Woning zwaarder belast

Buiten de Miljoenennota om is er per 20 juni 2018 een maatregel genomen die per direct in werking is getreden voor ondernemers met een bedrijfswoning. In een apart blog zal ik hier nog aandacht aan besteden. Maar dat dit impact heeft op de stakingswinst is wel duidelijk.

Tot slot

Bij de presentatie van de Miljoenennota wordt er altijd gewerkt met koopkrachtplaatjes. Deze gaan uit van een statisch gegeven. Mijn ervaring is dat belastingplichtigen, en dan met name ondernemers, een dynamisch inkomen hebben. Dus in dat geval zijn de koopkrachtplaatjes niet van toepassing. Ook de gevolgen van echtscheiding, overlijden, kinderen, verlies aan werk worden nooit voorgerekend door de overheid. Dat dit impact heeft op het besteedbaar inkomen moge duidelijk zijn. Laat je niet verrassen en neem contact met mij op om een mogelijk toekomstige situatie door te rekenen. Nu voorgestelde wijzigingen vanaf 2019 bekend zijn, kunnen er plannen gemaakt worden.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Barbara Rijskamp

Helder in Belastingen

Helder in Belastingen

mr. Barbara Rijskamp


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.