Uw advertentie hier
 

De situatie bij de Hoge Raad

De casus uit de uitspraak van de Hoge Raad van 30 november 2018, ECLI:NL:2018:2110, was als volgt. Een moeder schenkt de aandelen in een onroerendezaakrechtspersoon (OZR) aan haar zoon. Een OZR is (onder meer) een rechtspersoon waarvan (i) de activa voor 50% of meer bestaan uit onroerende zaken, (ii) ten minste 30% van de activa bestaan uit in Nederland gelegen onroerende zaken en (iii) de onroerende zaken als zodanig worden geëxploiteerd (inclusief verkrijgen of vervreemden van dat vastgoed). Deze derde eis betekent bijvoorbeeld dat het bedrijfspand van de groenteboer niet kwalificeert, maar verhuur van vastgoed, bijvoorbeeld appartementen, wel.

Bij de overdracht van aandelen in een OZR is overdrachtsbelasting verschuldigd over de waarde van het onderliggende vastgoed. De zoon doet echter een beroep op de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) in de overdrachtsbelasting. In geschil is of deze vrijstelling voor de overdrachtsbelasting van toepassing is. De tekst van de vrijstelling gaat uit van een directe overdracht van een vastgoedonderneming en niet van de overdracht van aandelen in een vastgoedonderneming.

Hoge Raad past vrijstelling toe

De Hoge Raad past niettemin de vrijstelling in de overdrachtsbelasting toe. In de uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 15 augustus 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:6787, werd eerder ook tot die conclusie gekomen. In eerdere arresten heeft de Hoge Raad de zogenoemde ‘doorkijk-doctrine’ ontwikkeld. Hoewel die arresten over andere situaties gingen, oordeelde de Hoge Raad daarin dat indien een directe overdracht van vastgoed voor een vrijstelling kwalificeert, een indirecte overdracht niet anders zou moeten worden behandeld. Ook in deze situatie past de Hoge Raad dus deze ‘doorkijkdoctrine’ toe.

De Hoge Raad oordeelt dat de zoon de vrijstelling kan toepassen, nu hij de vastgoedonderneming overneemt en voortzet. De Hoge Raad merkt daarbij op dat in dit geval toekenning van de vrijstelling niet in strijd is met de bedoeling van de wetgever.

Gevolgen voor de praktijk

Wij kunnen ons vinden in de uitspraak van de Hoge Raad. Het is logisch dat een bedrijfsopvolging met een vastgoed-BV, net zoals bij een direct gehouden vastgoedonderneming, ook voor deze bedrijfsopvolgingsfaciliteit in aanmerking komt.

Als u uw vastgoedonderneming wilt overdragen, kan op basis van dit arrest een beroep worden gedaan op de vrijstelling in de overdrachtsbelasting. Het is daarbij van belang dat de onderneming ook door de verkrijgers wordt voortgezet. Wij raden aan om deze gevolgen vooraf met de Belastingdienst af te stemmen, zodat u later niet voor verrassingen komt te staan. Wij kunnen u hierbij uiteraard van dienst zijn.

Bedrijfsopvolging? Bespreek de mogelijkheden

Er komen veel aspecten kijken bij een bedrijfsopvolging binnen de familie. Naast deze vrijstelling voor de overdrachtsbelasting, is ook van belang om te kijken in hoeverre de faciliteiten in de inkomstenbelasting en de schenkbelasting kunnen worden benut. En dan hebben wij het nog enkel over de fiscale aandachtspunten. Wij zijn ook vaak gesprekspartner om ook de financiële en bedrijfsmatige kanten van een bedrijfsopvolging te bespreken.

Neemt u vooral contact met mij op, als u vragen heeft.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Martijn van der Kroon

C&B More

C&B More

mr. drs. Martijn van der Kroon


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.