Uw advertentie hier
 

Cryptocurrency: wat is het ook alweer?

Cryptocurrency, zoals de Bitcoin, Ethereum en Ripple, zijn digitale decentrale munteenheden, die gebruik maken van blockchain-technologie. Ze kennen geen centrale bank en deze munteenheden hebben ook geen intrinsieke waarde (zoals een link aan de goudprijs). De waarde is volledig afhankelijk van wat de markt ervoor geeft.

Bij cryptocurrencies zijn alle transacties openbaar en worden geverifieerd door het hele netwerk (alle eigenaren van de cryptocurrency), waardoor de markt volledig transparant is. Anderzijds bestaan de ‘rekeninghouders’ enkel uit een code, waardoor de persoon erachter in principe anoniem blijft.

Wat wij in dit artikel schrijven over bitcoins geldt ook voor de andere cryptocurrencies.

Aangifte eigendom van bitcoins in IB en Vpb

Voor de inkomstenbelasting (en vennootschapsbelasting) vormen bitcoins een bezitting, net zoals cash, (geld op) bankrekeningen, aandelen, obligaties en dergelijke. Bij individuen is over deze bezitting belasting verschuldigd in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). Voor 2017 geldt dat er belasting verschuldigd is als het totale vermogen op 1 januari 2017 in box 3 hoger is dan € 25.000 (bij fiscaal partners € 50.000). Voor 2018 geldt een grens van € 30.000 (€ 60.000 bij fiscaal partners).

Dit vermogen wordt vervolgens belast op basis van vastgestelde (fictieve) rendementen. De heffing is afhankelijk van het totale vermogen en loopt van circa 0,86% - 1,62% voor 2017; en 0,6% - 1,61% voor 2018. Het werkelijke behaalde rendement is niet van belang. Zijn uw cryptocurrency sterk in waarde gestegen, dan is deze stijging belastingvrij (meer hierover in de volgende paragraaf). Een waardedaling is ook niet aftrekbaar voor de belastingheffing.

Om de waarde op 1 januari van de bitcoins te bepalen, moet worden uitgegaan van de koers op 00.00 uur op nieuwjaarsdag. De Belastingdienst neemt daarbij het standpunt in dat het de koers moet zijn van het platform waarvan u de bitcoins bezit. Hoewel dat waarschijnlijk geen grote verschillen in waarde zal opleveren, is het de vraag of dat niet iedere genoteerde koers mag zijn, zolang het maar op nieuwjaar is. Dit maakt het in sommige gevallen ook eenvoudiger om deze waarde te bepalen.

Bij ondernemers en resultaatgenieters waarbij de bitcoins toerekenbaar zijn aan hun onderneming c.q. activiteiten moeten de bitcoins op de balans worden opgenomen. Ook vennootschappen moeten de bitcoins op de balans opnemen. De vraag is daarbij of dat tegen de aankoopprijs of tegen de dagkoers zou moeten. Vanuit het oogpunt van voorzichtigheid denken wij dat een waardering tegen aankoopprijs of lagere dagkoers aanvaardbaar is. De koerswinst (of -verlies) wordt dan uitgesteld tot het moment van verkoop van de bitcoins.

Handel in bitcoins

Als u actief in bitcoins handelt, komt de vraag op of de bitcoins nog wel in box 3 mogen worden belast of dat de handelsresultaten in box 1 vallen. Dit laatste betekent een heffing oplopend tot 52% voor 2017 en 51,95% voor 2018 over de behaalde resultaten. Dat is een groot verschil in heffing ten opzichte van box 3 en kan bijvoorbeeld voor 2017 tot aanzienlijke heffingen leiden door de sterk opgelopen koersen eind 2017. Naar onze mening zal daar slechts in uitzonderingssituaties (bijv. voorkennis of marktmanipulatie) sprake van kunnen zijn. Wij raden u daarom aan om contact met ons op te nemen, mocht u hierover twijfelen of in een discussie met de Belastingdienst raken.

Bitcoins als betaalmiddel

Steeds meer ondernemers accepteren de bitcoin als betaalmiddel. Hoewel het Hof Arnhem-Leeuwarden in 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:4219, heeft geoordeeld dat de bitcoin geen wettig betaalmiddel is, is daartegen fiscaal gezien geen bezwaar. Zolang u de bitcoins in uw administratie opneemt, kunt u gewoon bitcoins (of andere crypto’s) als betaalmiddel accepteren.

Bij een IB-onderneming is het dan nog de vraag hoelang de bitcoins onderdeel uitmaken van het ondernemingsvermogen, omdat ‘overtollige liquiditeiten’ niet tot het ondernemingsvermogen behoren. Wanneer dit moment daar is, is soms lastig vast te stellen; nadien ‘verhuizen’ de bitcoins naar uw box 3-vermogen. Dit betekent een ander fiscaal regime: bij de onderneming worden de waardestijgingen en -dalingen belast, terwijl dat bij box 3-vermogen niet het geval is. Een goede timing en documentatie kan een belastingvoordeel opleveren.

Cryptocurrency en btw

Voor de btw geldt voorde handel van bitcoins een vrijstelling. Dit is door het Hof van Justitie van de EU bepaald, omdat volgens het hof bij bitcoins sprake is van een financiële transactie. Het is theoretisch nog wel de vraag of dat voor andere cryptocurrencies ook geldt, maar wij vinden van wel. Dit betekent dat onderlinge transacties zonder de heffing van btw kunnen plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor het omwisselen van cryptocurrencies in euro’s, dollars of andere valuta. Voor de volledigheid: bij de verkoop van goederen met betaling in bitcoins is over deze goederen wel btw verschuldigd, zoals ook bij de betaling in normale valuta het geval is.

Minen van cryptocurrency

Hoewel dit in Nederland steeds minder voorkomt, is het minen van cryptocurrency fiscaal ook van belang. Als u cryptocurrencies aan het minen bent, zijn de (positieve) netto-opbrengsten van deze activiteit vaak belast als zogenoemd ‘resultaat uit overige werkzaamheden’ of als winst uit onderneming. Dit betekent een heffing tot maximaal 52% over de nettoresultaten. Het is erg afhankelijk van de feitelijke situatie of een dergelijke fiscale kwalificatie terecht is en op welke wijze de nettoresultaten berekend moeten worden. Vooral de vraag op welke manier de latere waardestijgingen (of -dalingen) moeten worden behandeld kan cruciaal zijn voor de hoogte van de belastingheffing. Wij raden u aan om in dergelijke situaties vooral contact met ons op te nemen om de situatie te bespreken.

Bitcoins als loon

Als u als werknemer (deels) wordt uitbetaald in bitcoins, is de fiscale behandeling hetzelfde als bij loon in geld. De waarde ervan is gewoon belast als looninkomsten. Uw werkgever moet er tevens loonheffingen en dergelijke over inhouden en afdragen. U neemt dit deel van uw inkomen in uw aangifte inkomstenbelasting op.

Cryptocurrency niet in aangifte opgenomen

Het kan natuurlijk gebeuren dat u uw cryptocurrencies (nog) niet in uw aangifte heeft opgenomen (als box 3-vermogen, loon of op een andere manier). Vooral gezien de hoge koers op 1 januari 2018,  kan dat voor de toekomst een belangrijke vraag worden, maar speelt ook de situatie in het verleden mee. Mocht u alsnog het bezit van cryptocurrency bij de Belastingdienst willen aangeven, dan bestaat daarvoor de zogenoemde inkeerregeling. Onder toepassing van de inkeerregeling betaalt u nog wel de over het verleden verschuldigde belasting, maar voorkomt u een boete of wordt deze gematigd. Wij raden u aan dit onder begeleiding van een fiscaal adviseur te doen en wij zijn u hierbij uiteraard graag van dienst. Indien de Belastingdienst u namelijk uit eigen beweging ‘op het spoor’ komt, kan de boete oplopen tot 300% van de verschuldigde belasting! U dient hierbij te bedenken dat navordering over een periode van 12 jaar mogelijk is en alle transacties in cryptocurrency eeuwig openbaar blijven.

Tot slot

De fiscale gevolgen van bitcoins zijn voor een groot deel duidelijk, maar er zijn ook nog verschillende open vragen. De fiscale gevolgen daarvan zullen in de toekomst wel duidelijker worden, door rechtspraak dan wel door wettelijke vastleggingen.  Thans is het van belang om fiscaal gezien zo goed en zo voordelig mogelijk uw rechtspositie te bepalen en te verdedigen.

Als u vragen heeft over een van de bovenstaande situaties, in een discussie met de Belastingdienst verwikkeld bent, fiscaal advies wilt over uw situatie of als u een andere vraag heeft over cryptocurrencies, neem dan vrijblijvend contact met mij op.

 

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Martijn van der Kroon

C&B More

C&B More

mr. drs. Martijn van der Kroon


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.