Uw advertentie hier
 

Eerste melding van grensoverschrijdende constructies uiterlijk 31 augustus 2020

Uiterlijk 31 augustus 2020 dient de eerste informatie inzake relevante constructies over de periode vanaf 25 juni 2018 te worden gemeld. De aldus aangeleverde informatie wordt vervolgens tussen de belastingdiensten van de EU lidstaten uitgewisseld. Deze uitwisseling gaat 31 oktober 2020 van start. Op deze wijze trachten belastingdiensten meer grip te krijgen op oneigelijk gebruik van belastingwetgeving.

Welke ‘intermediairs’ moeten melden?

Onder ‘intermediairs’ worden naast belastingadviseurs ook o.a. notarissen-, advocaten- en trustkantoren verstaan. Indien genoemde beroepsgroepen geheimhouding verschuldigd zijn en/of de belastingconstructies door de belastingplichtige zelf zijn ontworpen, rust de informatieplicht op de betrokkene zelf. Informatieverstreking moet binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de dag nadat de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie voor implementatie beschikbaar is gesteld dan wel voor implementatie gereed is of het ogenblik waarop de eerste stap in de implementatie van de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie daadwerkelijk is ondernomen, naargelang wat het eerste plaatsvindt.

Wat moet precies worden gemeld?

Teneinde een zekere begrenzing aan te brengen in de aard van de te melden constructies zijn in de betreffende regelgeving zogeheten wezenskenmerken en categorieën geformuleerd. Tot slot kunnen forse boetes wegens niet-naleving van de voorschriften worden opgelegd.

Tot slot

Deze nieuwe regeling zal nog in de Nederlandse wet- en regelgeving worden uitgewerkt en in 2019 als wetsvoorstel worden ingediend bij de Tweede Kamer. Nederland is daartoe verplicht op basis een Europese richtlijn die begin 2018 is aangenomen, ook wel de Mandatory Disclosure-richtlijn genoemd. Meer informatie daarover vindt u hier.

Indien u vragen heeft over de implementatie van de Mandatory Disclosure-richtlijn in uw organisatie, neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Steef Huibregtse


drs. Steef Huibregtse


Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.