Uw advertentie hier
 

Inkeerregeling en vrijwillige verbetering

Zoals wij eerder al hebben beschreven, is het mogelijk om abusievelijk in uw aangifte vergeten buitenlands of binnenlands vermogen (‘zwartsparen’) en/of inkomen alsnog middels de inkeerregeling op te geven.  U kunt alleen gebruik maken van de inkeerregeling als de Belastingdienst nog niet bekend is met deze inkomsten of dit vermogen.

Bij het gebruiken van de inkeerregeling neemt u (of uw adviseur) contact op met de Belastingdienst om aan te geven dat er vermogen in uw aangifte ontbreekt. De Belastingdienst stuurt hierop een vragenbrief waarin zij meer informatie vraagt over de aard en omvang van het vermogen. Vervolgens zal in een vaststellingsovereenkomst worden vastgesteld welk bedrag aan belasting, belastingrente (en/of heffingsrente) en boete u verschuldigd bent.

Het voordeel van de inkeerregeling is dat de verschuldigde boete zal worden gematigd. U bent geen boete verschuldigd over de laatste twee jaar en een gematigde boete over de periode daarvoor. Waar wij eerder zagen dat de inkeerregeling veel voor buitenlands vermogen werd gebruikt, merken wij de laatste tijd dat personen met bitcoins / cryptocurrency deze alsnog bij de Belastingdienst willen melden.

Wijziging inkeerregeling per juli 2014 in strijd met internationale verdragen?

In juli 2014 is de inkeerregeling gewijzigd: vóór die datum was bij inkeer geen boete verschuldigd, terwijl vanaf die datum alleen de inkeer over de laatste twee jaar boetevrij blijven. Wel wordt bij de inkeerregeling de boete over de periode daarvoor gematigd.

Op dit moment ligt bij de rechter de vraag voor of deze wijziging niet in strijd is met internationale verdragen. Feitelijk heeft het beboetbare feit zich voorgedaan op het moment dat de onvolledige aangifte is ingediend. Als dat vóór 1 juli 2014 was, zou destijds bij inkeer geen boete zijn verschuldigd. Doordat nu wel een boete wordt opgelegd, wordt een zwaardere straf opgelegd dan ten tijde van het beboetbare feit. Hierdoor is het de vraag of de nieuwe inkeerregeling wel verenigbaar is met art. 7 EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) en art. 15 IVBPR (Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten van de Mens). Volgens deze artikelen mag er geen zwaardere straf worden opgelegd dan ten tijde van het plegen van het strafbaar feit van toepassing zou zijn geweest.

In de casus voor de rechter, heeft Advocaat-Generaal IJzerman de Hoge Raad geadviseerd om prejudicieel advies te vragen aan het EHRM over de verenigbaarheid van de nieuwe inkeerregeling met zowel het EVRM als het IVBPR. Het zal daarmee nog even duren voordat zekerheid over deze vraag zal bestaan.

Gevolgen voor u?

Als u van plan bent om niet eerder aangegeven inkomen of vermogen bij de Belastingdienst te melden, raden wij u aan om een adviseur te raadplegen. Wij kunnen u daarbij van dienst zijn om de inkeer richting de Belastingdienst succesvol af te ronden.

Als bij u een inkeertraject loopt of recent is afgerond, is het de vraag of een boete over verleden jaren wordt opgelegd. Gezien het feit dat de rechter zich gaat uitlaten over de rechtmatigheid van een dergelijke boete, raden wij u aan om uw situatie te laten beoordelen. Ik kan u in dat geval adviseren op welke wijze de boete kan worden bestreden.

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, aarzel dan niet om vrijblijvend contact met mij op te nemen.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Martijn van der Kroon

C&B More

C&B More

mr. drs. Martijn van der Kroon


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.