Uw advertentie hier
 

Stakingsstamrechten van vóór 1992

De periodieke uitkeringen uit hoofde van stakingsstamrechten die vóór 1992 tot stand zijn gekomen dienen in beginsel levenslang te zijn. Onder voorwaarden kan het stamrecht worden omgezet in bijvoorbeeld een tijdelijke oudedagslijfrente. Die omzetting moet wel worden voorgelegd aan de Belastingdienst (zie onderdeel 9.3 van het besluit van 11 juni 2018).

Voor deze stamrechten gelden specifieke sanctiebepalingen die inhouden dat de inkomsten- of vennootschapsbelasting wordt vermeerderd met 50% van de waarde van het stamrecht, indien niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden of wanneer het stamrecht wordt beleend, verpand, vervreemd of afgekocht door iemand die niet als binnenlands belastingplichtige aan de inkomstenbelasting is onderworpen. Deze sanctie kan bijvoorbeeld optreden indien de bv c.q. verzekeraar zijn zetel naar het buitenland verplaatst, omdat dan niet meer aan de voorwaarde wordt voldaan dat de verzekeraar een binnenlands belastingplichtige moet zijn.

Een overdracht van een stamrechtverplichting aan een andere vennootschap kan na goedkeuring van de inspecteur plaatsvinden in het kader van de overdracht van de gehele onderneming. Hierbij gelden nadere voorwaarden (zie onderdeel 9.3 van het besluit van 11 juni 2018).Van belang is dat zonder sancties kan worden afgezien van de genoemde stamrechten. Dit is niet mogelijk voor stamrechten die vanaf 1992 zijn bedongen. De oude wetgeving kende geen sancties bij het afzien van stamrechten. Kortom, afzien van oude stamrechten bij de bv kan plaatsvinden zonder dat dit tot heffing van inkomstenbelasting leidt. Wel kan er dan een belaste vrijval in de winst plaatsvinden, tenzij een beroep mogelijk is  op de kwijtscheldingswinstvrijstelling.

Goudenhanddrukstamrecht

Met ingang van 2014 is de stamrechtvrijstelling in de loonbelasting (goudenhanddrukstamrecht) vervallen. Bestaande stamrechten mogen geheel of gedeeltelijk (sanctievrij) worden afgekocht. De afgekochte waarde wordt voor 100% in de loonheffing betrokken (NB. in 2014 gold een 80%-regeling bij gehele afkoop). Geen sancties betekent dat gedeeltelijke afkoop niet leidt tot (de fictie van) gehele afkoop en dat de heffing niet wordt vermeerderd met 20% revisierente. Door de mogelijkheid van gedeeltelijke afkoop kan het stamrechtkapitaal geheel flexibel worden opgenomen. Afkoop in de uitkeringsfase is alleen wel wat ingewikkelder dan in de opbouwfase.

Saldolijfrente

Af en toe tref je nog wel eens een saldolijfrente in een bv aan. De saldolijfrente was een lijfrente waarvoor de premies of de éénmalige koopsom fiscaal niet aftrekbaar waren. Zodra het bedrag aan verrichte uitkeringen de gestorte bedragen bereikte, werd het overschot aan uitkeringen volgens de Wet IB 1964 volledig in de belastingheffing betrokken. Met de invoering van de Wet IB 2001 bestaat deze systematiek niet meer. Bij verzekeraars ondergebrachte saldolijfrenten verhuisden naar box 3, en de saldolijfrente in eigen beheer naar box 1 (tbs-regeling). Voor saldolijfrentes die vóór 14 september 1999 bij de eigen bv zijn afgesloten gold een keuze voor het overgangsrecht: afrekenen of op de oude voet doorgaan tot uiterlijk 2021.

Optie afrekenen saldolijfrente ultimo 2000

Deze optie hield in dat men kon afrekenen over het per ultimo 2000 in de saldolijfrente aanwezige rendement tegen een tarief van 45% waarna vanaf 2001 de saldolijfrente onder de tbs-regeling viel.

Optie op de oude voet doorgaan tot uiterlijk 2021

Het was ook mogelijk om de saldolijfrente op de oude voet door te laten lopen o.b.v. de saldomethode. Deze mogelijkheid bestaat tot uiterlijk 1 januari 2021, waarna afrekening plaatsvindt over het dan aanwezige rendement. Vanaf 2021 valt de saldolijfrente onder de tbs-regeling in box 1. Het is mogelijk om zonder sancties de hoogte van de lijfrente-uitkering bij de eigen bv te verlagen. Dit is bijvoorbeeld aan te raden wanneer de bv compensabele verliezen heeft.

Meer weten?

Wilt u weten wat in uw geval de beste oplossing is, neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
David Bakker

David Bakker Pensioen Consultancy

David Bakker Pensioen Consultancy

drs. David Bakker


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.