Uw advertentie hier
 

De wijziging van de fiscale eenheid

Zoals wij reeds eerder berichten, worden de regels voor de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting met terugwerkende kracht tot 25 oktober 2017 gewijzigd. Wij merkten daar al op dat de wijzigingen aanzienlijke negatieve fiscale gevolgen kunnen hebben, zelfs in binnenlandse situaties. Gezien de vergaande gevolgen voor deze belastingplichtigen, komt de staatsecretaris nu met een overgangsmaatregel gericht op het MKB. Terzijde merken wij op dat de wijziging ook grote gevolgen voor scheepvaartondernemingen kan hebben, zoals wij tevens eerder schreven.

De overgangsmaatregel

Voor het MKB is de inschatting dat vooral de toepassing van de renteaftrekbeperking voor anti-winstdrainage (art. 10a VPB) aanzienlijke gevolgen kan hebben. Een overgangsregel moet het MKB de tijd geven om die gevolgen te beperken. Tot en met 31 december 2018 wordt een drempel ingesteld voor het toepassen van de beperking van de renteaftrek van onderlinge schulden (binnen de fiscale eenheid) als bedoeld in art. 10a Wet VPB 1969, die verband houden met een ‘besmette rechtshandeling’. Vereist is dat de schuld op 25 oktober 2017 om 11:00 uur reeds bestond. De verschuldigde rente van alle schulden tezamen, waarop de regeling van toepassing is, mag niet meer bedragen dan € 100.000 per twaalf maanden. Indien de verschuldigde rente dit bedrag te boven gaat, wordt de renteaftrekbeperking enkel voor het meerdere toegepast.

Deze overgangsmaatregel betekent ook dat de MKB-ondernemer actie moet ondernemen, zodat de betreffende schuld vóór 2019 is verdwenen of ‘ontsmet’. Daarna is de overgangsmaatregel immers sowieso niet meer van toepassing.

Op langere termijn verdwijnt de fiscale eenheid

De aangekondigde spoedmaatregelen die wijzigingen aanbrengen in de fiscale eenheid vennootschapsbelasting zijn een tijdelijke oplossing. Hoogstwaarschijnlijk zal er op termijn een nieuwe regeling komen die de fiscale eenheid vervangt. Zodra duidelijk is hoe die regeling eruit komt te zien, zullen wij u hierover informeren.

Check uw fiscale eenheid!

Indien u gebruik maakt van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting, raden wij u met klem aan deze te laten beoordelen op de mogelijke nadelige gevolgen. Wij zijn graag bereid om over uw situatie vrijblijvend het gesprek aan te gaan. Als u een vraag heeft, neem dan gerust contact met mij op.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Martijn van der Kroon

C&B More

C&B More

mr. drs. Martijn van der Kroon


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.