Uw advertentie hier
 

Wanneer een compagnonsverzekering?

In een aandeelhoudersovereenkomst komt vaak de zogenaamde compagnonsverzekering aan de orde. In de situatie dat je met meerdere personen eigenaar bent van een onderneming, al dan niet via een besloten vennootschap, kan een dergelijke verzekering heel zinvol zijn.

Wat gebeurt er namelijk als één van de compagnons komt te overlijden? Afhankelijk van wat je hebt afgesproken in de aandeelhoudersovereenkomst wil je op dat moment vermoedelijk de erfgenamen uitkopen. Er kan dan gebruik worden gemaakt van een overnamebeding.

De continuïteit van de onderneming is dan gewaarborgd; je wordt niet ineens geconfronteerd met de erfgenamen in de onderneming en de erfgenamen kunnen ook financieel verder met hun leven zonder de last van de onderneming. Het verkrijgen van deze aandelen kan echter een kostbare aangelegenheid zijn. De nabestaanden moeten immers contant worden betaald. Wat als de middelen van de onderneming voornamelijk bestaan uit gebouwen en bedrijfsmiddelen?

Dan kan een compagnonsverzekering uitkomst bieden.

Wat is een compagnonsverzekering?

De compagnonsverzekering is een overlijdensrisicoverzekering die bij overlijden van een compagnon, vennoot of maat een verzekerd bedrag uitkeert aan de achterblijvende compagnon(s). Met deze uitkering kan bijvoorbeeld het aandeel van de overleden compagnon worden overgenomen.

De compagnons verzekeren elkaar kruislings. Dat wil zeggen dat compagnon A de premie betaalt voor de verzekering op het leven van compagnon B en vice versa. Als de compagnons een relatief groot leeftijdsverschil hebben, zal degene die het oudst is de premie voor de jongste betalen en andersom. Omdat de jongere daarom een hogere premie voor zijn collega betaalt, kan het gewenst zijn om hierover nadere afspraken te maken.

Per situatie zal bekeken moeten worden wie de verzekering afsluit: privé dan wel via de B.V.. De keuze  maakt verschil voor de hoogte van het te verzekeren bedrag en daarmee ook de hoogte van de premie, het al dan niet aftrekbaar zijn van de premie en het wel of niet belastbaar zijn van de daaruit voortvloeiende uitkering.

Dit is maatwerk, maar zeker de moeite waard om een keer over na te denken en over van gedachten te wisselen voor de rust op financieel vlak van zowel de mogelijk toekomstige achterblijvers in de onderneming als de mogelijk toekomstige erfgenamen.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
drs. Nicolle Marks REP

Fiscuraat B.V.

Fiscuraat B.V.

drs. Nicolle Marks REP

06 51106443

Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.