Uw advertentie hier
 

Koop van beleggings- of recreatiewoning? Bij levering uiterlijk op 31-12-2020 wordt  6% overdrachtsbelasting bespaard!

Omdat woningen vanaf 1 januari a.s. alleen nog onder het 2%-tarief vallen indien een woning wordt verkregen die voor een natuurlijk persoon als hoofdverblijf gaat kwalificeren, dienen woningen die aan deze voorwaarde niet voldoen, zoals woningen die ter belegging of voor bewoning door eigen kinderen worden gekocht en tweede woningen voor eigen recreatief gebruik, uiterlijk op 31 december 2020 notarieel geleverd te zijn om nog een beroep op het huidige 2%-tarief te kunnen doen.  Vanaf 1 januari zal de aankoop van een vakantie- of beleggingswoning aanzienlijk zwaarder worden belast, namelijk tegen 8% overdrachtsbelasting.

Koper is nog geen 35 jaar? Wacht met de levering tot het nieuwe jaar!

Vanaf 1 januari 2021 wordt in de overdrachtsbelasting een startersvrijstelling geïntroduceerd. Deze vrijstelling geldt voor iedere meerderjarige die niet ouder is dan 34 jaar en die een woning koopt, mits de koper verklaart de woning te gaan gebruiken als hoofdverblijf.
Is onlangs al een koopovereenkomst tot stand gekomen? Dan is het zaak de levering pas na 1 januari 2021 bij de notaris te laten plaatsvinden.
De startersvrijstelling geldt niet alleen voor echte starters op de woningmarkt; waar het om gaat is dat de verkrijger niet eerder een beroep op de vrijstelling mag hebben gedaan en dat is voor alle verkrijgingen direct na 1 januari 2021 het geval.  

Vanaf 1 april 2021 kan de startersvrijstelling uitsluitend nog worden ingeroepen voor verkrijgingen van woningen met een maximale waarde van € 400.000. Hoofdverblijfwoningen met een hogere waarde worden derhalve vanaf die datum volledig belast met 2%. Omdat de levering van de woning het toetsmoment is of aan deze woningwaardegrens wordt voldaan, dienen kopers die van de vrijstelling gebruik willen gaan maken woningen met een waarde boven deze grens tijdig aan te kopen zodat de levering nog voor 1 april 2021 kan plaatsvinden.
Of een koper meerderjarig en niet ouder is dan 34 jaar toetst de notaris op de dag van de levering om 0.00 uur en dus niet aan de hand van het feitelijke geboortetijdstip.
De vrijstelling geldt niet ingeval alleen de economische eigendom van de woning wordt verkregen.
Bij een gezamenlijke verkrijging van een woning wordt per koper beoordeeld of aan de voorwaarden van de vrijstelling wordt voldaan. Is slechts een van beide kopers jonger dan 35, dan geldt de vrijstelling dus alleen voor de jongere koper en wordt ter zake van  de ouder dan 34 jaar zijnde koper 2% overdrachtsbelasting geheven over diens eigendomsdeel.

Tuin of garage bij een (eigen) woning kopen? Doe dit nog vóór 1 januari!

Indien bij een al dan niet eigen woning een aanhorigheid bijvoorbeeld een tuin of garage reeds is of nog wordt gekocht, dan kan alleen dan nog van het 2%-tarief gebruik worden gemaakt indien de levering voor 1 januari aanstaande plaatsvindt. Vanaf 1 januari 2021 geldt het 2%-tarief voor de verkrijging van een aanhorigheid indien deze gelijktijdig met woning is verkregen en voor de woning het 2%-tarief geldt (hoofdverblijfcriterium). In alle andere gevallen wordt over de verkrijging van een aanhorigheid 8% overdrachtsbelasting geheven.

Tenslotte wijzen wij op  de nieuwe uitgave Tekst & Toelichting Wet differentiatie overdrachtsbelasting met een uitgebreid overzicht van de nieuwe wet inclusief twee stroomschema’s.  De kosten daarvan bedragen € 24,95, excl. btw, en daarvoor ontvangt u in eerste instantie de digitale versie.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Carola van Vilsteren

Van Vilsteren BTW advies

Van Vilsteren BTW advies

mr. Carola van Vilsteren


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.