Uw advertentie hier
 

Casus Gerechtshof Arnhem

De belastingplichtige geniet tot 2007 uitkeringen uit een door de belastingplichtige opgerichte stamrecht-bv. De uitkeringen merkt de belastingplichtige in zijn aangifte aan als loon uit dienstbetrekking. De stamrecht-bv brengt de uitkeringen ten laste van haar winst. In 2007 wordt belastingplichtige 65 jaar en laat een pensioenkapitaal van € 630.000 van een pensioenverzekeraar overdragen aan zijn stamrecht-bv. Dit bedrag brengt de BV ten laste van haar pensioenvoorziening. Er worden in dat jaar geen stamrechtuitkeringen ten laste van de voorziening gebracht. In 2012 legt de inspecteur een navorderingsaanslag inkomstenbelasting over het belastingjaar 2007 op. Hij verhoogt het inkomen van de belastingplichtige met de totale waarde van de stamrechtaanspraak. Volgens de inspecteur is er namelijk sprake van een afkoop en dient de gehele aanspraak tot het loon worden gerekend. Belastingplichtige is het niet eens met het ingenomen standpunt van de inspecteur en gaat in bezwaar.

Uitspraak Hof Amsterdam

Hof Amsterdam oordeelt dat de inspecteur de gehele stamrechtaanspraak terecht tot het loon heeft gerekend. De belastingplichtige maakt volgens het hof niet aannemelijk dat de stamrechtuitkeringen voor 2007 zijn uitgekeerd. Ook vanaf 2007 hebben er geen stamrechtuitkeringen plaatsgevonden, afgezien van een beperkte uitkering van € 5.950. Volgens het Hof heeft belastingplichtige daardoor zijn aanspraak prijsgegeven, waardoor de aanspraak tot het loon uit vroegere dienstbetrekking dient te worden gerekend op het moment onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van prijsgeven. Kortom: de inspecteur krijgt gelijk, de gehele aanspraak is belast in 2007.

Lege stamrecht-BV

In de praktijk zien wij ook geregeld het tegenovergestelde: er bestaat nog wel een stamrechtaanspraak (of pensioenvoorziening), maar de vennootschap heeft geen vermogen meer om uitkeringen te doen. Ook in dat geval kan de Belastingdienst stellen dat de aanspraak is prijsgegeven, met name als in het recente verleden dividenduitkeringen zijn gedaan. Als u een stamrecht-BV of pensioen-BV heeft die leeg is geraakt, raden wij aan om afstemming met de Belastingdienst te zoeken. Zo kan worden voorkomen dat de Belastingdienst achteraf stelt dat er sprake is van afkoop. Wij kunnen u hiermee van dienst zijn en bespreken graag de mogelijkheden met u.

Voorkom vervelende fiscale gevolgen!

Uit deze uitspraak van het Hof Amsterdam blijkt dat van prijsgeven van een stamrechtaanspraak sprake kan zijn als de uitkeringen niet of te laat worden gedaan. In dat geval wordt de hele aanspraak tot het belastbare loon gerekend én is revisierente verschuldigd. Hierdoor kan de heffing oplopen tot 72%! Mocht u zich zorgen maken over uw situatie of van een cliënt van u, neem dan vooral contact met mij op.

Ook zien wij geregeld dat er nog wel een stamrechtaanspraak of pensioenvoorziening is, maar de vennootschap geen vermogen meer heeft. In dat geval kan de fiscale schade worden beperkt, mits op tijd maatregelen worden genomen.

Mocht u hierover vragen hebben, neem gerust contact met mij op.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Martijn van der Kroon

C&B More

C&B More

mr. drs. Martijn van der Kroon


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.