Uw advertentie hier
 

Voorwaarden voor gebruikers van Publishare

 1. U kunt als gebruiker/ cliënt contact opnemen met een specialist als u financiële of juridische dienstverlener bent of als u controller bent bij een onderneming.
 2. U heeft alleen recht op een gratis consult als u een aanvraag heeft verstuurd met het daarvoor bedoelde vragenformulier. Dit gratis consult duurt maximaal een kwartier en verplicht u tot niets.
 3. Publishare faciliteert de totstandkoming van adviesdiensten tussen de specialist en de (potentiële) cliënt en treedt daarbij zelf nooit op als adviseur.
 4. De verantwoordelijkheid voor de advisering aan de cliënt berust uitsluitend bij de betreffende specialist.
 5. De verantwoordelijkheid voor de juiste facturering van de verrichte diensten en de incasso van de betalingen berust uitsluitend bij de betreffende specialist.
 6. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor een veilig gebruik en opslag van zijn/haar account- en inloggegevens met bijbehorend wachtwoord in het geval die door Publishare zijn verstrekt.
 7. Publishare behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.

Voorwaarden voor deelname aan cursussen en webinars van Publishare Academy

 1. Aanmelden voor een cursus kan via het formulier op onze website of per e-mail (contact@publishare.nl). Bij aanmelding per e-mail, vermeldt u uw naam, organisatie, de naam en datum van de cursus en het aantal deelnemers. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij een bevestiging daarvan per e-mail met bijbehorende factuur.
 2. Inschrijving voor cursussen geschiedt op volgorde van aanmelding. Publishare behoudt zich het recht voor een cursus niet door te laten gaan vanwege onvoldoende deelname. In dat geval wordt u hierover tijdig geïnformeerd per e-mail. Reeds betaalde bedragen worden in dat geval uiteraard gerestitueerd.
 3. In de prijs van de cursus zijn begrepen het cursusmateriaal en de verstrekte consumpties. Voor de betaling daarvan hanteren wij een betalingstermijn van veertien dagen na ontvangst van de factuur. De inschrijving voor een cursus is pas definitief na betaling van de factuur.
 4. Indien u bent verhinderd om de cursus bij te wonen, is het mogelijk een collega in uw plaats in te laten nemen. De studiepunten voor deze bijeenkomst voor de verplichte permanente educatieve doeleinden tellen mee voor de persoon die de cursus bijwoont. Wij verzoeken u bij vervangende deelname Publishare op de hoogte te stellen.
 5. Voor de cursussen van Publishare wordt accreditatie aangevraagd bij het Register Belastingadviseurs (RB), waarbij de leden na deelname automatisch PE-punten krijgen bijgeschreven. Wij zijn van oordeel dat de cursussen van Publishare voldoen aan de kwaliteitsnormen die andere brancheorganisaties (NBA, NOB, NOAB, KNB, etc.) daarvoor stellen, waardoor de vermelde aantal uren van een cursus kunnen worden ingebracht voor de PE-verplichting.
 6. Voor deelname aan webinars gelden dezelfde voorwaarden als voor deelname aan cursussen.
bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.