Uw advertentie hier
 

Sponsoring in geld

Voor de BTW-gevolgen moet onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds het geven van sponsorgelden en anderzijds de sponsoring in natura. Wanneer de ondernemer geld aan een organisatie geeft, zal het sponsorbedrag een vergoeding voor een prestatie vormen als de gesponsorde vereniging of stichting tegenover de sponsor verplicht is bepaalde (reclame) werkzaamheden te verrichten. Er is dan sprake van een reclamedienst die verricht wordt door de vereniging aan de ondernemer. De ondernemer betaalt in dat geval voor de reclamedienst verricht door de vereniging. Voor deze dienst stuurt de vereniging de ondernemer die haar sponsort een factuur, met daarop de reclamedienst voor de prijs van het door de ondernemer betaalde sponsorbedrag. Afhankelijk van de vraag of in het betreffende kalenderjaar de drempel van de fondswervingsvrijstelling door de vereniging wordt overschreden, wordt over het bedrag BTW berekend.

Drempel fondswervingsvrijstelling

Voor een BTW vrijgestelde maatschappelijke organisatie is het van belang om de jaarlijkse drempel voor vrijstelling van de fondswerving van € 68.067 bij goederenleveringen en € 22.689 bij diensten in de gaten te houden. Voor sportverenigingen is deze drempel voor diensten € 50.000 per jaar. Wanneer de vrijstelling bij de organisatie kan worden toegepast en de omzet voor fondswerving (inclusief sponsorgelden) in het betreffende jaar van de organisatie niet boven de drempel voor diensten uitkomt, hoeft de organisatie geen BTW over de omzet te berekenen. De vereniging stuurt dan wel een factuur voor de verrichte sponsordiensten, maar vermeldt op deze factuur geen BTW. Komt men boven de drempel uit, dan moet wel BTW over de sponsoromzet worden gerekend. Op de factuur die de vereniging aan de sponsor stuurt moet dan BTW staan en de vereniging moet deze BTW ook afdragen.

Sponsoring in natura

Een ondernemer kan ook in natura sponsoren, bijvoorbeeld in de vorm van kleding of andere goederen. Voor de BTW is de levering van de (sport)kleding een BTW belaste levering. Wanneer een vereniging of organisatie reclame maakt door middel van een reclamebord is ook sprake van een BTW-belaste prestatie. Over de waarde van de vergoeding moet BTW worden afgedragen door de sponsor. De waarde van de vergoeding wordt meestal gesteld op de inkoopprijs van het geleverde of ter beschikking gestelde goed. Daarnaast is sprake van een dienst aan de sponsor, want er reclame wordt gemaakt voor de ondernemer die sponsort. De waarde van de reclamedienst wordt daarom gesteld op de waarde of de inkoopprijs van de geleverde goederen. Hierover wordt BTW in rekening gebracht aan de ondernemer die haar sponsort, tenzij de drempel van de fondswervingsvrijstelling voor diensten niet wordt overschreden.

Tot slot

Bij sponsoring van een sportvereniging is het belangrijk om de fondswervingsvrijstelling voor diensten ad € 50.000 goed in de gaten te houden. Komen de inkomsten uit diensten uit boven dit bedrag, dan is over het volledige bedrag (21%) BTW verschuldigd. Om beneden dit bedrag uit te komen, kan het in voorkomende gevallen zinvol zijn dat geen sponsorgelden wordt ontvangen, maar een gift of donatie waar geen tegenprestatie tegenover staat. Deze  bijdragen blijven immers buiten de BTW-heffing.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Carola van Vilsteren

Van Vilsteren BTW advies

Van Vilsteren BTW advies

mr. Carola van Vilsteren


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.