Uw advertentie hier
 

Voorspellingen Centraal Planbureau

Het Centraal Plan Bureau (CPB) voorspelt dat de BV onaantrekkelijker wordt en dat dit de schatkist veel geld gaat kosten. Op korte termijn is dit laatste wel waar, immers het wordt aantrekkelijk om geplande winstuitkeringen verder uit te stellen naar de toekomst. Maar het totale plaatje bekijkend blijft de BV fiscaal aantrekkelijk. Hoe komt dat?

Kern van de stelling van het planbureau is dat verwacht wordt dat kleinere fiscale veranderingen geen grote invloed zullen hebben op de keuze voor een rechtsvorm. In de meeste gevallen gaat het dan om een keuze tussen eenmanszaak of BV.

Het CPB stelt dat drie jaar na de start van een bedrijf nog geen procent van de ondernemers voor een andere rechtsvorm kiest. Eens gekozen, blijft gekozen zou het devies zijn. Veel politici zitten momenteel in hun maag met de in het regeerakkoord overeengekomen verhoging van de inkomstenbelasting op aanmerkelijk belang. Die AB-heffing is nu nog 25%, maar moet naar 28,5% in 2021.

Verhoging AB-tarief versus verlaging vennootschapsbelasting

Tegenover de verhoging van het AB-tarief in de inkomstenbelasting staat een verlaging van de vennootschapsbelasting (Vpb) in dezelfde periode van 20% naar 16%.
Een DGA heeft te maken met twee heffingen over in de BV behaalde winsten: de vennootschapsbelasting en over de netto winst de AB-heffing in de inkomstenbelasting. Cumulatief is deze thans in de eerste schijf 20% Vpb + 25% AB, waardoor je netto in privé 40% overhoudt. Daarnaast ontvangt de DGA een loon dat ‘gebruikelijk’ moet zijn en progressief belast wordt in box 1. Gebruikelijk voor iemand in zijn functie, die in loondienst is, waarvan de DGA 25% van mag afwijken, met een minimum van € 45.000.

Vooropgesteld dat de winst boven het loon van de DGA uitstijgt, wordt deze straks in BV tegen nog slechts tegen 16% belast. De AB-heffing gaat dan weliswaar omhoog, maar resulteert per saldo ook weer in ongeveer 40% netto in privé. Ten opzichte van de huidige situatie is dit zeker een verbetering, omdat er in eerste instantie meer liquiditeit overblijft in de BV.

Daarentegen moet men bij een eenmanszaak over de volledige winst direct progressief afrekenen, oplopend tot 52%. Wel moet men boven een winstniveau uitkomen van circa € 125.000 wil een BV fiscaal voordeliger zijn, omdat in de inkomstenbelasting nog steeds de zelfstandigenaftrek en MKB-winst vrijstelling (14%) geldt. De zelfstandigenaftrek wordt echter in de toekomst slechts aftrekbaar tegen maximaal 36,9% en wordt ook verlaagd, zodat het omslagpunt bij een lager winstniveau komt te liggen.

Een kanttekening is wel dat winsten die belast zijn onder het hoge Vpb-tarief en nog niet zijn uitgekeerd straks ook belast worden met 28,5% bij een dividenduitkering. Cumulatief komt de uiteindelijke heffing dan op 42,8% in plaats van 40%. Te overwegen is dus om oude winstreserves voor de eerste verhoging in 2020 (van 25% naar 27,3%) uit te keren.

Toch kritiek op verhoging AB-tarief

Ondanks dat de combinatie verlaging Vpb en verhoging AB niet nadelig uitpakt, is er toch kritiek op de verhoging van het AB-tarief naar 28,5%. De belangrijkste motivatie is dat enkel de grotere bedrijven, niet zijnde familiebedrijven, en multinationals, profiteren van de wijzigingen. Zij hebben immers enkel te maken met de Vpb die verlaagd wordt, ook in de hoogste schijf, van 25% naar 21%. Daarnaast wordt de dividendbelasting mogelijk afgeschaft, waarvan de aandeelhouders in het buitenland ook nog eens profiteren. Voor de DGA in Nederland heeft dit laatste ook geen effect, deze blijft 28,5% in de inkomstenbelasting betalen.

Het MKB (familiebedrijf) is de grootste motor van de economie en de DGA’s profiteren dus niet of nauwelijks van de belastingverlagingen is de redenering. Sterker nog, over ‘oude’ winsten betalen ze meer belasting bij uitdeling na 2020.

Wilt u vrijblijvend sparren over deze DGA-problematiek, neem dan contact met mij op.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
mr. Bert Bogie


mr. Bert Bogie


Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.