Uw advertentie hier
 

Wat is sport voor de btw?

Van sportbeoefening is sprake bij actieve inspanning van lichaam en/of geest met het oogmerk om het lichamelijke en/of geestelijk welzijn te verbeteren, waarbij competitie- en/of spelelementen/spelregels een rol spelen. Volgens het Europese Hof is wedstrijdbridge geen sport omdat sprake is van een te verwaarlozen lichamelijke component.

Btw en sportstructuren

Om btw-aftrek op sportaccommodatie te realiseren is in de praktijk regelmatig de structuur vorm gegeven waarbij door een gemeente of via een sportstichting sportaccommodaties ter beschikking worden gesteld aan sportverenigingen. Deze terbeschikkingstelling van sportaccommodaties is bij een juiste vormgeving belast met 6% btw. Zo ontstaat de situatie dat 21% btw op de investering in de sportaccommodatie aftrekbaar is en de sportvereniging “slechts” een btw druk heeft van 6% op de vergoeding die zij aan de gemeente/ sportstichting betaalt voor gebruik van de sportaccommodatie.

Gevolgen verruiming btw sportvrijstelling voor sportstructuren

Doordat de sportvrijstelling volgens het Europese Hof ook van toepassing is bij het zonder winstoogmerk gelegenheid geven tot sportbeoefening aan niet-leden valt de ter beschikkingstelling van een sportaccommodatie door een gemeente/sportstichting bij een niet commerciële exploitatie vanaf 2019 onder de sportvrijstelling. In de zogenoemde startnota is dit onlangs bekend gemaakt. Over de vergoeding die aan de sportvereniging in rekening wordt gebracht hoeft dan geen btw afgedragen te worden, maar ook het recht op btw-aftrek vervalt. Zonder overgangsregeling zou daar nog bijkomen dat voor investeringen die niet ouder zijn dan 10 jaar door toepassing van de herzieningsregeling een deel van de btw aan de Belastingdienst terugbetaald moet worden.

Compensatie btw en overgangsregeling

Gemeenten en sportverenigingen zullen gecompenseerd worden voor het financieel nadeel wat wordt geleden bij verruiming van de btw sportvrijstelling. De compensatie is verdeeld in € 153 miljoen voor gemeenten en € 88 miljoen voor sportverenigingen.
Voor bestaande situaties komt er een overgangsregeling. Hoe die er precies uit komt te zien is nog niet duidelijk. Begin 2018 wordt hierover overleg gevoerd tussen de ministeries van VWS en Financiën. Belangrijke factor hierin is dat btw op oude investeringen mogelijk niet herzien hoeft te worden.

Alternatieve btw sportstructuur

Door te werken met een commercieel sportbedrijf door gemeenten of een sportcoöperatie als alternatief voor de sportstichting kan ook in de toekomst btw-aftrek op investeringen in sportaccommodaties veilig worden gesteld. Dit is uiteraard niet van de ene op de andere dag geregeld, dus het is van belang tijdig over aanpassingen in de bestaande structuren na te denken.

Conclusie

Naar aanleiding van de aangekondigde verruiming van de btw sportvrijstelling is het onder andere voor sportverenigingen die werken met een sportstichting en voor gemeenten die nu nog met 6% btw sportaccommodaties ter beschikking stellen aan sportverenigingen zaak om te beoordelen of aanpassingen in de bestaande structuur doorgevoerd moeten worden. Het overgangsrecht waarover begin 2018 meer duidelijkheid wordt verwacht is daarbij uiteraard van belang. Het is belangrijk dat, mede gezien de VPB plicht voor overheidsondernemingen, goede begeleiding plaatsvindt in dit proces.

Neem vrijblijvend contact met mij op, indien u vragen heeft!

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Carola van Vilsteren

Van Vilsteren BTW advies

Van Vilsteren BTW advies

mr. Carola van Vilsteren


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.