Uw advertentie hier
 

De Belastingdienst komt in het gewijzigde Handboek Loonheffingen tegemoet aan DGA’s met startende en verlieslijdende ondernemingen.

In deeltijdsituaties niet automatisch lager gebruikelijk loon

Een directeur-groot aandeelhouder (DGA) is gehouden een gebruikelijk loon te genieten. In de wet is een normbedrag opgenomen dat in beginsel dient te worden aangehouden. Het normbedrag voor gebruikelijk loon is gesteld op € 45.000 (voor 2018 en 2019). Als de meestverdienende werknemer een hoger loon geniet, is dat loon in beginsel het normbedrag. In het Handboek Loonheffingen is inmiddels uitdrukkelijk opgenomen dat het bedrag niet automatisch lager mag worden vastgesteld, indien er sprake is van een deeltijdsituatie van de DGA. Wil er sprake zijn van een lager salaris door deeltijd dan dient dit aannemelijk te worden gemaakt. Het aannemelijk maken van dit lagere loon kan door te onderbouwen dat in vergelijkbare deeltijdsituaties dat lagere loon betaald zou worden.

Startende onderneming heeft recht op lager gebruikelijk loon

Tot voor kort was er alleen voor zogenaamde start-ups met een WBSO-subsidie een mogelijkheid om in de eerste drie jaren af te wijken van het gebruikelijk loon. Inmiddels is in het Handboek loonheffingen opgenomen dat alle startende ondernemingen kunnen afwijken van het normbedrag van het gebruikelijk loon. De nieuwe norm is dat in de eerste drie jaren van de onderneming een lager loon mag worden vastgesteld, als de onderneming het normbedrag nog niet kan betalen. Het loon mag echter niet lager zijn dan het wettelijk minimum loon dat past bij het aantal uren dat de DGA werkt.

Coulance voor verlieslijdende onderneming

Is er sprake van een verlieslijdende situatie en komt de continuïteit van de onderneming in gevaar? Dan mag het loon lager worden vastgesteld dan het normbedrag. Echter, niet lager dan het wettelijk minimumloon dat past bij het aantal uren dat de DGA werkt.

Afsluitend

De regeling van het gebruikelijk loon blijft onderwerp van discussie met de Belastingdienst. Deze nieuwe richtlijnen geven met name voor startende ondernemingen en verlieslijdende ondernemingen ruimte om een lager loon voor de DGA vast te stellen.

In de praktijk zien wij geregeld discussies ontstaan met de Belastingdienst over de hoogte van het gebruikelijk loon. Wij raden daarom elke DGA aan om het huidige salaris te onderbouwen en te toetsen aan de normzetting.

Indien u naar aanleiding van deze wijzigingen vragen heeft over de juistheid van uw gebruikelijk loon, neemt u dan vooral contact met mij op.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Martijn van der Kroon

C&B More

C&B More

mr. drs. Martijn van der Kroon


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.