Uw advertentie hier
 

Capital gains op aandelen in Italië tijdelijk lager belast bij herwaardering

Capital gains behaald door particulieren met verkoop van aandelen zijn in Italië belast met inkomstenbelasting tegen een tarief van doorgaans 26%. Let op, dit geldt voor alle verkoopwinsten, ongeacht het percentage van de deelneming (een groot verschil met de Nederlandse aanmerkelijk belangheffing). Regelmatig creëert de Italiaanse wetgever, ter dekking van begrotingstekorten, tijdelijke mogelijkheden tot gefacilieerde herwaardering van aandelen tegen een sterk gereduceerd tarief. Onlangs is een dergelijke optiemogelijkheid weer ingevoerd. Van toepassing is een gereduceerd tarief van 8%, geldend voor de eerste 6 maanden van 2018. Onder omstandigheden kan dit ook fiscaal voordelig zijn voor Nederlandse immigranten met een Nederlandse BV, althans in die gevallen waarin de Nederlandse aanmerkelijk belangheffing niet van toepassing is (geen conserverende aanslag omdat emigratie plaatsvond voor 1997, dan wel conserverende aanslag met aflopende termijn omdat de emigratie plaatsvond voor 15 september 2015).

Wanneer is de optie op gefaciliteerde herwaardering van toepassing?

De optiemogelijkheid is van toepassing op alle aandelenbelangen die worden gehouden door particulieren, met uitzondering van vrij verhandelbare (beursgenoteerde) aandelen of aandelen die worden gehouden in het kader van een onderneming. Zij geldt ongeacht het percentage van de deelneming en zowel voor Italiaanse als voor buitenlandse participaties, zoals een Nederlandse BV.  Van belang is, dat de wet geen termijn kent voor een vervreemdingsverbod. Er mag dus kort na gebruikmaking van de optie worden verkocht, eventueel ook al in 2018.

Hoe maakt u gebruik van de optiemogelijkheid?

Om van de optie gebruik te maken, dient voor  30 juni 2018 een beëdigd waarderingsrapport te worden opgesteld en geregistreerd door daartoe gekwalificeerde deskundige, in de praktijk doorgaans een Italiaanse accountant (commercialista). De maximale herwaardering ('affrancamento') is gelijk aan de marktwaarde van de deelneming, zoals vastgesteld in het waarderingsrapport. De optie tot herwaardering kan worden ingediend uiterlijk bij de indiening van de aangifte inkomstenbelasting over 2018, d.w.z. medio 2019. De verschuldigde belasting - 8% van het bedrag van de herwaardering - kan op verzoek worden betaald in 3 jaarlijkse termijnen, van 2019 t/m 2021.

Wanneer is dit interessant voor immigranten met een Nederlandse BV?

Puur vanuit Italiaans fiscaal perspectief is deze fiscale herwaardering gunstig in alle gevallen waarin verkoop van de aandelen op korte of op middellange termijn wordt verwacht. Immers, in dergelijke gevallen is de 8% heffing veel lager dan de contante waarde van de toekomstige 26% claim.

Voor immigranten vanuit Nederland met een aanmerkelijk belangpakket, ligt de situatie wat gecompliceerder, omdat zij op twee manieren Nederlandse a-b-heffing verschuldigd kunnen worden:

 • Vervreemding binnen de eerste 5 jaar na emigratie: in die gevallen heeft Nederland het volledige heffingsrecht (art 13 lid 5 Verdrag Nederland-Italië).
 • Wanneer vervreemding leidt tot inning van een opgelegde conserverende aanslag (die is berekend naar de waarde van de aandelen ten tijde van emigratie). De conserverende aanslag is niet van toepassing bij emigratie voor 1997 en kent een aflopende termijn wanneer de emigratie plaatsvond tussen 1 januari 1997 en 15 september 2015. (De claim dat de Nederlandse conserverende aanslag überhaupt ongeldig zou zijn wegens materiële strijd met genoemd verdragsartikel is onderwerp van discussie en lijkt me goed verdedigbaar, maar valt buiten het bestek van dit korte overzicht).

Opteren voor de 8%-heffing lijkt daarom alleen interessant indien er geen of nauwelijks sprake zal zijn van Nederlandse a.b.-heffing. Dat betreft de volgende categorieën:

 • emigratie vond plaats voor 1997; er is daarom geen conserverende aanslag opgelegd;
 • emigratie vond plaats tussen 1 januari 1997 en 15 september 2015; de conserverende aanslag vervalt na 10 jaar en verkoop vindt daarna plaats;
 • substantiële waardestijging na emigratie, waardoor de conserverende aanslag relatief van gering belang is;
 • aankoop van aandelen van de BV na emigratie.

Conclusie

Ook voor immigranten met Nederlandse aandelenbelangen kan opteren voor gefacilieerde herwaardering fiscaal in veel situaties - zij het niet alle - gunstig uitpakken. Gezien de deadline van 30 juni 2018 voor registratie van het waarderingsrapport, is het zaak tijdig in actie te komen. Raadpleeg uw Italiaanse accountant (commercialista) en uw Nederlandse fiscalist !

Zelf adviseer ik op het vlak van het Italiaanse belastingrecht en inzake cross-border aspecten Nederland-Italie. Voor vragen hierover kunt u altijd vrijblijvend contact met mij opnemen.. Voor vragen hierover kunt u altijd vrijblijvend contact met mij opnemen.

18 Jan 18
Laatst gewijzigd: 18 Jan 18
kennis
Specialist: mr. Gérard Prinsen

Capital gains op aandelen in Italië tijdelijk lager belast bij herwaardering

Capital gains behaald door particulieren met verkoop van aandelen zijn in Italië belast met inkomstenbelasting tegen een tarief van doorgaans 26%. Let op, dit geldt voor alle verkoopwinsten, ongeacht het percentage van de deelneming (een groot verschil met de Nederlandse aanmerkelijk belangheffing). Regelmatig creëert de Italiaanse wetgever, ter dekking van begrotingstekorten, tijdelijke mogelijkheden tot gefacilieerde herwaardering van aandelen tegen een sterk gereduceerd tarief. Onlangs is een dergelijke optiemogelijkheid weer ingevoerd. Van toepassing is een gereduceerd tarief van 8%, geldend voor de eerste 6 maanden van 2018. Onder omstandigheden kan dit ook fiscaal voordelig zijn voor Nederlandse immigranten met een Nederlandse BV, althans in die gevallen waarin de Nederlandse aanmerkelijk belangheffing niet van toepassing is (geen conserverende aanslag omdat emigratie plaatsvond voor 1997, dan wel conserverende aanslag met aflopende termijn omdat de emigratie plaatsvond voor 15 september 2015).

Wanneer is de optie op gefaciliteerde herwaardering van toepassing?

De optiemogelijkheid is van toepassing op alle aandelenbelangen die worden gehouden door particulieren, met uitzondering van vrij verhandelbare (beursgenoteerde) aandelen of aandelen die worden gehouden in het kader van een onderneming. Zij geldt ongeacht het percentage van de deelneming en zowel voor Italiaanse als voor buitenlandse participaties, zoals een Nederlandse BV.  Van belang is, dat de wet geen termijn kent voor een vervreemdingsverbod. Er mag dus kort na gebruikmaking van de optie worden verkocht, eventueel ook al in 2018.

Hoe maakt u gebruik van de optiemogelijkheid?

Om van de optie gebruik te maken, dient voor  30 juni 2018 een beëdigd waarderingsrapport te worden opgesteld en geregistreerd door daartoe gekwalificeerde deskundige, in de praktijk doorgaans een Italiaanse accountant (commercialista). De maximale herwaardering ('affrancamento') is gelijk aan de marktwaarde van de deelneming, zoals vastgesteld in het waarderingsrapport. De optie tot herwaardering kan worden ingediend uiterlijk bij de indiening van de aangifte inkomstenbelasting over 2018, d.w.z. medio 2019. De verschuldigde belasting - 8% van het bedrag van de herwaardering - kan op verzoek worden betaald in 3 jaarlijkse termijnen, van 2019 t/m 2021.

Wanneer is dit interessant voor immigranten met een Nederlandse BV?

Puur vanuit Italiaans fiscaal perspectief is deze fiscale herwaardering gunstig in alle gevallen waarin verkoop van de aandelen op korte of op middellange termijn wordt verwacht. Immers, in dergelijke gevallen is de 8% heffing veel lager dan de contante waarde van de toekomstige 26% claim.

Voor immigranten vanuit Nederland met een aanmerkelijk belangpakket, ligt de situatie wat gecompliceerder, omdat zij op twee manieren Nederlandse a-b-heffing verschuldigd kunnen worden:

 • Vervreemding binnen de eerste 5 jaar na emigratie: in die gevallen heeft Nederland het volledige heffingsrecht (art 13 lid 5 Verdrag Nederland-Italië).
 • Wanneer vervreemding leidt tot inning van een opgelegde conserverende aanslag (die is berekend naar de waarde van de aandelen ten tijde van emigratie). De conserverende aanslag is niet van toepassing bij emigratie voor 1997 en kent een aflopende termijn wanneer de emigratie plaatsvond tussen 1 januari 1997 en 15 september 2015. (De claim dat de Nederlandse conserverende aanslag überhaupt ongeldig zou zijn wegens materiële strijd met genoemd verdragsartikel is onderwerp van discussie en lijkt me goed verdedigbaar, maar valt buiten het bestek van dit korte overzicht).

Opteren voor de 8%-heffing lijkt daarom alleen interessant indien er geen of nauwelijks sprake zal zijn van Nederlandse a.b.-heffing. Dat betreft de volgende categorieën:

 • emigratie vond plaats voor 1997; er is daarom geen conserverende aanslag opgelegd;
 • emigratie vond plaats tussen 1 januari 1997 en 15 september 2015; de conserverende aanslag vervalt na 10 jaar en verkoop vindt daarna plaats;
 • substantiële waardestijging na emigratie, waardoor de conserverende aanslag relatief van gering belang is;
 • aankoop van aandelen van de BV na emigratie.

Conclusie

Ook voor immigranten met Nederlandse aandelenbelangen kan opteren voor gefacilieerde herwaardering fiscaal in veel situaties - zij het niet alle - gunstig uitpakken. Gezien de deadline van 30 juni 2018 voor registratie van het waarderingsrapport, is het zaak tijdig in actie te komen. Raadpleeg uw Italiaanse accountant (commercialista) en uw Nederlandse fiscalist !

Zelf adviseer ik op het vlak van het Italiaanse belastingrecht en inzake cross-border aspecten Nederland-Italie. Voor vragen hierover kunt u altijd vrijblijvend contact met mij opnemen.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Gérard Prinsen


mr. Gérard Prinsen


Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.