Uw advertentie hier
 

Boetebeleid fiscus

De Belastingdienst legt (geautomatiseerd) verzuimboeten op bij het te laat indienen van de belastingaangiften. De hoogte van de standaardboete is vastgelegd in het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst. Dit betreft echter een leidraad. De inspecteur moet steeds in elke situatie afzonderlijk beoordelen welke boete passend en geboden is. In dat kader is het vreemd dat boeten in een geautomatiseerd proces worden opgelegd. Het heeft dus nut om te beoordelen of de boete terecht en proportioneel is opgelegd.

Afwezigheid van alle schuld

De fiscus mag geen boete opleggen als er sprake is van avas (afwezigheid van alle schuld). De praktijk wijst uit dat slechts zelden een geslaagd beroep hierop kan worden gedaan. Alleen wanneer de belastingplichtige is overleden, komen reeds openstaande boeten te vervallen voor de erfgenamen. Hen treft immers geen blaam. Toch is het goed om dit aspect mee te nemen wanneer er een boete is opgelegd. Bijvoorbeeld wanneer de boete is opgelegd aan een dementerende belastingplichtige. In hoeverre is een beroep op avas dan terecht?

Strafverminderende omstandigheden

Wanneer er sprake is van slechte financiële omstandigheden, kan met succes verzocht worden om vermindering van de boete. Ook wanneer er sprake is van een eerste verzuim, de belastingplichtige onjuist  is geïnformeerd door zijn gemachtigde of wanneer de Belastingdienst zelf een fout heeft gemaakt, zijn dit strafverminderende factoren. Zo maakte ik vorig jaar mee dat een belastingplichtige zelf uitstel had aangevraagd via mijnbelastingdienst.nl (bewijs via screenshots geleverd), maar door een storing bij de Belastingdienst deze aanvraag niet is verwerkt. In eerste instantie legde de Belastingdienst de schuld bij de belastingplichtige. Er was immers een aanmaning verstuurd en geen bevestiging van het gevraagde uitstel verzonden. Uiteindelijk gaf de Belastingdienst toe en vernietigde de opgelegde boeten. Hieruit blijkt dat je soms behoorlijk standvastig moet zijn om je gelijk te krijgen.

Klacht indienen bij de Nationale Ombudsman

Een andere optie is een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman in het geval er geen beroepsmogelijkheden meer zijn. Zo is er in 2013 een rapport verschenen van de Nationale Ombudsman met de titel “In het krijt bij de overheid”. Hierin zijn een aantal spelregels opgenomen waar de Belastingdienst zich aan dient te houden. In de praktijk worden die lang niet altijd nageleefd. Het kan daarom nuttig zijn om hier een beroep op te doen als de situatie zich daarvoor leent.

Bezwaar maken loont

Heeft de belastingdienst reeds een aanslag opgelegd met een boete? Geen paniek, neem vrijblijvend contact met mij op. Dan bekijk ik samen met jou of die succesvol kan worden bestreden. Veelal is het lonend om bezwaar te maken tegen een opgelegde boete. En na bezwaar kan de boete alleen maar minder worden en niet meer!

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Barbara Rijskamp

Helder in Belastingen

Helder in Belastingen

mr. Barbara Rijskamp


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.