Uw advertentie hier
 

Fiscaal maakt het nogal verschil of een inkomen als salaris wordt belast of als winst uit onderneming. Over een salaris van bijvoorbeeld € 90.000 ben je € 35.700 aan belasting verschuldigd, over een winst van dat bedrag slechts € 26.300, een verschil van € 9.400 per jaar!

In dit artikel behandel ik de mogelijkheden die er zijn voor de DGA om IB-ondernemer te worden.

De geruisloze terugkeer uit BV

In de wet is een goedkeuring opgenomen om zonder belastingheffing de rechtsvorm van de onderneming om te zetten van een BV naar een eenmanszaak of firma. In feite is een dergelijke omzetting een overdracht van de onderneming, waarbij in principe een afrekening volgt met de fiscus.

De geruisloze terugkeer zal derhalve verstandig zijn als er stille reserves zitten in het vermogen van de BV of als er een belastingclaim rust op de aanmerkelijk belang aandelen.

Verliezen van de BV kunnen worden meegenomen naar de nieuwe onderneming. Aan de toepassing zijn wel wat voorwaarden verbonden. Het moet gaan om een materiële onderneming, dus geen beleggings-BV. De BV moet na de overdracht van de onderneming geliquideerd worden, waardoor een pensioenverplichting moet worden overgedragen of afgekocht en een R-C schuld van de DGA moet worden terugbetaald.

Deze voorwaarden zorgen er tegelijk voor dat deze faciliteit weinig toegepast wordt, want er is vaak geen geld beschikbaar om pensioen of R-C af te wikkelen.

De ruisende terugkeer uit de BV

Is er geen sprake van goodwill, stille reserves, pensioen of een R-C, dan kan de BV zonder fiscale problemen geliquideerd worden en kunnen de activiteiten als winst uit onderneming voortgezet worden.

Meestal is dat echter niet het geval, waardoor een andere weg gekozen moet worden. Eén van die wegen is het aangaan van een firma met de eigen BV, waarbij de firma de onderneming voortzet. De BV brengt dan het bedrijf in, en de DGA zijn arbeid, kennis en vlijt. Als de BV een voorbehoud maakt voor de stille reserves, hoeft hierover niet te worden afgerekend. De winstverdeling binnen de firma moet natuurlijk zakelijk worden bepaald. De facturen worden voortaan door de firma verstuurd, de BV stelt het bedrijf ter beschikking.

Door het aangaan van de firma verschuift het inkomen van de DGA van een salaris naar winst uit onderneming, waardoor recht kan ontstaan op de zelfstandigenaftrek (€ 7.030), de startersaftrek (€ 2.123) en MKB-winstvrijstelling (14%).

Een aandachtspunt is wel dat de aandelen in de BV door de belastingdienst tot het ondernemingsvermogen van de DGA kunnen worden gerekend. In dat geval is het AB-regime niet meer van toepassing en volgt een afrekening over de AB-aandelen. Ook zullen dan uitkeringen uit de BV tot de winst van de firma gaan behoren. Ik adviseer dit punt vooraf te overleggen met de belastingdienst, tenzij het resultaat en vermogen van de BV zodanig laag zijn dat het geen problemen zal opleveren.

Van belang is verder dat nu de DGA firmant is, hij met zijn privé-vermogen aansprakelijk wordt voor de schulden van de onderneming. Desgewenst kunnen huwelijkse voorwaarden worden opgesteld om bepaald vermogen veilig te stellen.

Eventuele winst die niet nodig is om in het levensonderhoud te voorzien kan nu zelfs worden gebruikt om de R-C schuld af te lossen. Vaak de omgekeerde situatie dus als bij het ontvangen van een salaris van de BV.

Ruisende terugkeer uit de BV en terugwerkende kracht

Een bijkomend voordeel van de firma met de eigen BV is dat de op basis van een goedkeuring een terugwerkende kracht van maximaal 9 maanden kan worden toegepast. Hierdoor kun je nog lang gedurende het jaar beoordelen of de firma met de eigen BV zinvol is en blijft voor de komende jaren.

Als er vóór 1 oktober  een schriftelijke firma-overeenkomst wordt opgesteld, kan de firma fiscaal terugwerken naar 1 januari van dat jaar. De fiscale faciliteiten zijn dan ook alsnog vanaf 1 januari  van toepassing, zoals zelfstandigen- en startersaftrek en de MKB-winstvrijstelling.

Het in de tussentijd genoten salaris van de BV wordt achteraf in de aangifte inkomstenbelasting beschouwd als winst uit onderneming. De ingehouden loonheffing op het salaris wordt verrekend met de uiteindelijk verschuldigde inkomstenbelasting.
 

Bent u niet helemaal zeker hoe hiermee om te gaan? U kunt altijd vrijblijvend met mij hierover sparren.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
André van der Velde

MeesterVelde

MeesterVelde

mr. André van der Velde


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.