Uw advertentie hier
 

Wat houdt de regeling in?

Wanneer een buitenlander in Nederland komt werken, maakt hij of zij mogelijk extra kosten. Deze kosten worden extraterritoriale kosten genoemd. Hieronder vallen onder andere de kosten voor levensonderhoud, een kennismakingsreis naar Nederland, opslag van de boedel, de aanvraag van officiële documenten, medische keuringen en vaccinaties, huisvesting, reiskosten naar uw thuisland en kosten voor het doen van belastingaangifte.

De werkgever mag, ter compensatie van deze kosten, 30 procent van het loon (inclusief alle vergoedingen voor de kosten) heffingsvrij verstrekken. Dit wordt de 30%-regeling genoemd. Het is niet nodig om de gemaakte onkosten ook daadwerkelijk aan te tonen. Indien een werknemer in aanmerking komt voor de regeling, mag die gedurende acht jaar worden toegepast. Ook bonussen kunnen in sommige gevallen onder de regeling vallen. Het is tevens mogelijk de toepassing van de 30%-regeling over te dragen aan een andere werkgever, zelfs als die werkgever de eigen onderneming van de expat is. Een ander voordeel is dat de expat zijn kapitaal niet hoeft aan te geven bij de Belastingdienst. Een erg aantrekkelijke regeling dus!

De voorwaarden

De 30%-regeling geldt voor iedereen die buiten Nederland is geworven of vanuit een ander land dan Nederland is uitgezonden. Om van de regeling gebruik te kunnen maken moet de expat voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Er moet sprake zijn van een dienstbetrekking;
  • Er is sprake van een specifieke deskundigheid die niet op de Nederlandse arbeidsmarkt te vinden is (wordt hieronder nader uitgewerkt);
  • De expat is in het bezit van een geldige beschikking;

In de 24 maanden voor de eerste werkdag in Nederland, heeft de expat hemelsbreed meer dan 150 km van de Nederlandse grens gewoond.

Specifieke deskundigheid

Of er sprake is van een specifieke deskundigheid is afhankelijk van het inkomen. Een werknemer beschikt namelijk over een specifieke deskundigheid als deze minimaal € 37.000 verdient (exclusief de vrije vergoeding). Heeft de werknemer nog niet de leeftijd van 30 jaar bereikt en is deze in het bezit van een mastertitel? Dan moet het salaris minimaal € 28.125 bedragen (exclusief de vrije vergoeding).

Indien de werknemer werk gaat verrichten in het kader van wetenschappelijk onderzoek aan een onderzoeksinstelling, dan is de hoogte van het salaris niet van belang en kan altijd gebruik worden gemaakt van de 30%-regeling, mits natuurlijk aan de overige voorwaarden wordt voldaan.

Op de voorwaarden bestaan wel een aantal uitzonderingen. Zo geldt in sommige gevallen een verkorte termijn van 16 maanden. Ook op het salaris bestaan uitzonderingen. Zoals bijvoorbeeld in het geval van een profvoetballer. Deze moet dan wel een hele goede zijn wil hij gebruik kunnen maken van de regeling.

Terugwerkende kracht

Werkt de expat al een tijdje in Nederland, maar heeft deze nooit een aanvraag ingediend voor de regeling? Niet getreurd, de aanvraag kan alsnog worden ingediend. Het is alleen niet mogelijk de misgelopen tijd en betaalde belasting met terugwerkende kracht toe te passen. Dus als u op een later moment een aanvraag indient, treedt de 30%-regeling in werking vanaf dat moment. Dat wil zeggen dat als u na  3 jaar werkzaam te zijn in Nederland een aanvraag indient, u nog recht heeft op toepassing voor 5 jaar.

Voorbeeld besparing

Even een voorbeeld om een idee te geven: als een expat € 100.000 per jaar verdient, dan is € 30.000 daarvan vrijgesteld van belastingheffing. Dat betekent een besparing van ongeveer € 15.000 aan inkomstenbelasting. Na 8 jaar is de besparing door toepassing van de regeling in totaal € 120.000! Dat is zeker het proberen waard. De regeling is ontzettend aantrekkelijk en de aanvraag kan heel simpel zijn. Echter, wij hebben verschillende gevallen meegemaakt waarbij de aanvraag minder soepel verliep. Een aanvraag kan bijvoorbeeld worden afgewezen wegens gebrek aan bewijs.

Dus, is uw cliënt een buitenlander met een salaris van meer dan € 37.000, maar maakt hij nog geen gebruik van de 30%-regeling? Of is hij of zij van plan in Nederland te gaan werken? Of is de expat zelfstandig ondernemer en van plan naar Nederland te komen? Neem dan contact op! Wilt u meer weten over de toepassing van deze regeling, de voorwaarden die daaraan verbonden zitten of alle mogelijke uitzonderingen? Bel of mail ons dan gerust. Het is absoluut handig om u op dit gebied te laten adviseren door een expert.  Duijn’s Tax Solutions helpt u graag verder.

 

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Joost de Leeuw


dhr. mr. Joost de Leeuw


Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.