Uw advertentie hier
 

De herinvesteringsreserve: hoe zat het ook weer?

Een HIR kan worden gevormd, wanneer een bedrijfsmiddel wordt vervangen door een ander bedrijfsmiddel. Normaal gesproken is belasting verschuldigd over de boekwinst die bij verkoop (of een andere vorm van vervreemding) van een bedrijfsmiddel wordt behaald. Onder voorwaarden kan echter een HIR worden gevormd voor het bedrag van de boekwinst. Deze HIR wordt vervolgens afgeboekt op het aankoopbedrag van het vervangende bedrijfsmiddel. Om gebruik te kunnen maken van de HIR moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan:

  1. Er moet sprake zijn van een herinvesteringsvoornemen.
  2. De herinvestering moet binnen 3 jaar na afloop van het jaar van vervreemding plaatsvinden (onder voorwaarden is een langere termijn mogelijk).
  3. De boekwaarde-eis: Na afboeking van de HIR mag de boekwaarde van het vervangende bedrijfsmiddel niet lager zijn dan de boekwaarde van het verkochte bedrijfsmiddel. Het is mogelijk om één HIR te gebruiken voor meerdere aankopen of meerdere HIR’s te gebruiken voor één nieuwe aankoop.
  4. Als de afschrijvingstermijn van het verkochte bedrijfsmiddel 10 jaar of langer is, moet het vervangende bedrijfsmiddel dezelfde functie in de onderneming hebben.

Voor bedrijfsmiddelen waarop in minder dan 10 jaar wordt afgeschreven kan herinvestering dus tevens plaatsvinden in een totaal ander bedrijfsmiddel. Verder ontstaat in de praktijk vaak discussie met de Belastingdienst over het herinvesteringsvoornemen: wij raden aan dit goed te documenteren in het jaar van verkoop.

De zaak bij het hof

De activiteiten van X BV bestaan uit de handel in en exploitatie (verhuur) van onroerend goed. X BV heeft in de jaren 2000 tot en met 2006 afspraken gemaakt met de inspecteur over de te vormen HIR in verband met de boekwinsten. De afspraak hield in dat X BV 50% van de boekwinst dient te doteren aan de HIR en 50% dient op te nemen in de winst. Vanaf het jaar 2007 waren deze afspraken niet meer geldig. De aandelen van X BV worden in 2008 verkocht aan een derde partij. Eind 2008 worden na de ondertekening van een principeovereenkomst de aandelen geleverd aan de nieuwe aandeelhouders. In 2008 worden panden aangekocht met gebruik van de HIR. Ook blijkt daarna dat leegkomende panden niet meer worden verhuurd, maar worden verkocht. Vanaf 2009 wordt geen enkel leegstaand pand meer verhuurd, maar alleen nog verkocht.

In haar uitspraak d.d. 17 april 2018 komt het hof Arnhem-Leeuwarden tot de conclusie dat het nieuwe bestuur van X BV een uitpondingsstrategie voert. Dit betekent dat panden niet meer dienen voor de verhuur, maar bij leegstand worden verkocht. De inspecteur heeft gesteld dat verkoopwinsten niet meer aan de HIR kunnen worden toegevoegd en bestaande HIR’s niet bij de koop van nieuwe panden kunnen worden gebruikt. Naar het oordeel van het hof vormen de panden geen bedrijfsmiddelen meer, maar is sprake van voorraad. Op voorraad kan de HIR niet worden toegepast. Het hof geeft de inspecteur derhalve gelijk.

Ons commentaar en mogelijkheden voor u

Zoals uit bovenstaande uitspraak blijkt wordt het puur uitponden van onroerend goed gezien als voorraad. Op de voorraad in een onderneming kan geen HIR worden toegepast en dient het behaalde resultaat direct aan de winst te worden toegevoegd. Bij voorraad kunnen echter wel de zogenoemde ruilarresten worden toegepast. In deze arresten heeft de Hoge Raad goedgekeurd dat geen winst hoeft te worden genomen als een verkocht activum wordt vervangen door een ander activum dat dezelfde functie gaat vervullen in de onderneming. Wij zien wel kansen om de ruilarresten bij vastgoed toe te passen.

Het wel of niet kunnen vormen van een HIR kan van wezenlijk belang zijn voor uw onderneming. Bent u er niet zeker van of u gebruik kunt maken van deze fiscale faciliteit of weet u niet zeker welk deel van de winst toerekenbaar is aan de HIR? Wij kunnen uw situatie beoordelen en samen met u bespreken. Daarnaast kunnen belastingvoordelen worden behaald door de HIR op de gunstigste wijze toe te passen. Mocht de HIR voor uw situatie niet beschikbaar zijn, dan kunnen de ruilarresten mogelijk een oplossing bieden. Ook bij die analyse kunnen wij behulpzaam zijn.

Wilt u meer weten? Neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Martijn van der Kroon

C&B More

C&B More

mr. drs. Martijn van der Kroon


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.