Uw advertentie hier
 

Hoofdregels voor recht op aftrek BTW

Voor zover de door de ondernemer gemaakte kosten een rechtstreeks verband hebben met BTW-belaste prestaties is de BTW op de betreffende kosten in zijn geheel in aftrek te brengen. Voor zover de door de ondernemer gemaakte kosten een rechtstreeks verband hebben met prestaties die vrijgesteld zijn van BTW is de BTW niet in aftrek te brengen. Voor zover de kosten een rechtstreeks verband hebben met zowel BTW-belaste en BTW-vrijgestelde prestaties, mag de BTW in aftrek worden gebracht naar verhouding van de BTW-belaste en de BTW-vrijgestelde omzet.

Recht op aftrek BTW bij holdingvennootschap

Voor het recht op vooraftrek van BTW is van belang dat er economische activiteiten worden verricht, die met BTW belast zijn. Een holdingvennootschap kan zich moeien met haar dochtervennootschap, door bijvoorbeeld juridische diensten en diensten op het gebied van bedrijfsbeheer, HMR en PR tegen vergoeding aan de dochtervennootschap te verlenen. Voor de aftrek van BTW is van belang of dit moeien kan worden aangemerkt als een economische activiteit. Vaak wordt dit praktisch opgelost door het opstellen van een managementovereenkomst; vervolgens brengt de holdingvennootschap dan een managementfee in rekening aan de dochtervennootschap(pen). Het berekenen van rente voor een incompany lening van de holdingvennootschap aan de dochtervennootschap(pen) kan ook gezien worden als een economische activiteit.

Recente rechtspraak Hof van Justitie EU

Uit een recente uitspraak van het Hof van Justitie EU wordt duidelijk dat een holdingvennootschap geen economische activiteit verricht als zij zich moeit met de dochtervennootschap, maar hiervoor geen vergoeding van de dochtervennootschap ontvangt. Voor het aanmerken als economische activiteit is dus van belang dat de dochtervennootschap een vergoeding betaalt aan de holdingvennootschap. De BTW op de kosten die de holdingvennootschap heeft gemaakt die zien op de om niet verrichtte moeiende activiteiten van de holdingvennootschap, zijn daarom niet in aftrek te brengen nu zij geen betrekking hebben op een economische activiteit. Dit geldt ook als de holdingvennootschap naast het moeien om niet actief een bedrijf uitoefent. Een holdingvennootschap kan BTW-belaste prestaties verrichten en daardoor recht op aftrek van BTW hebben, maar als de holdingvennootschap daarnaast ook deelnemingen heeft waarvoor zij moeiende activiteiten verricht zonder daarvoor een vergoeding in rekening te brengen, dan heeft de holdingvennootschap geen recht op aftrek van BTW ten aanzien van gemaakte kosten met betrekking tot die moeiende activiteiten.

Let op!

Wees alert op moeiende vennootschappen, ook als de vennootschappen naast de moeiende activiteiten een onderneming drijven waarbij zij BTW-belaste prestaties verricht. Om het recht op aftrek van BTW van een moeiende holding voor wat betreft haar moeiende activiteiten veilig te stellen is het van belang dat er een managementfee aan de dochtervennootschap berekend wordt.

Aandelenverkoop en BTW-aftrek

BTW op kosten die gemaakt zijn met het oog op de verkoop van de aandelen van een dochtervennootschap, zoals een in rekening gebrachte succesfee bij de verkoop van aandelen, zijn niet in aftrek te brengen door de holdingvennootschap, omdat deze kosten rechtstreeks verband houden met de aandelenverkoop. Dit heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden in een recente zaak geoordeeld, waarbij het ging om de verkoop van aandelen in een 50% deelneming. De aandelenverkoop is geen BTW-belaste prestatie, zodat hiervoor geen recht op aftrek van BTW bestaat. Wanneer de kosten als algemene kosten zijn aan te merken, en dus geen direct verband hebben met de aandelenverkoop dan is de BTW hierop wel in aftrek te brengen. Dit is het geval als de kosten van de aandelenverkoop niet in de prijs van de aandelen opgenomen zijn of op andere wijze in de prijs berekend worden. Uit rechtspraak blijkt wel dat dit een lastige situatie is, en ook de rechters niet altijd eenduidig oordelen. Het verdient aanbeveling in een overeenkomst op te nemen dat ook voor de aandelenverkoop van de dochtervennootschap een prijs in rekening wordt gebracht. Zo kan in ieder geval een deel van de BTW in aftrek worden gebracht.

Conclusie

Wanneer een holdingvennootschap moeiende activiteiten verricht en de BTW op de gemaakte kosten die zij gemaakt heeft om de moeiende activiteiten te verrichten in aftrek wil brengen, is het van groot belang dat de holdingvennootschap een managementfee aan haar dochtervennootschap in rekening brengt. Zonder het berekenen van een managementfee aan haar dochter is het moeien namelijk niet als economische activiteit aan te merken. Ook als de holdingvennootschap naast het moeien andere BTW-belaste activiteiten verricht, is de BTW op kosten die gemaakt zijn voor de moeiende activiteiten slechts in aftrek te brengen als een vergoeding in rekening gebracht ter zake van het moeien. Bij de verkoop van aandelen is doorgaans geen recht op BTW-aftrek, aangezien de verkoop van aandelen geen BTW-belaste activiteit is. Dit geldt ook wanneer een managementfee berekend werd aan de dochtervennootschap waarvan de aandelen worden verkocht. Verdedigbaar is wel dat BTW aftrek kan worden geclaimd voor zover die ziet op de vergoeding die aan de verkochte dochtervennootschap in rekening wordt gebracht.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Carola van Vilsteren

Van Vilsteren BTW advies

Van Vilsteren BTW advies

mr. Carola van Vilsteren


NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.