Uw advertentie hier
 

Belastingvrij uitkeren: even langs de notaris ….

In de praktijk blijkt dat nog steeds het terugbetalen van gestort agio niet altijd op de fiscaal juiste wijze plaatsvindt. Bekend is dat het terugbetalen door een BV van gestort agio in contanten niet rechtstreeks kan plaatsvinden maar dat daarvoor de omweg van het uitreiken van agiobonusaandelen moet plaatsvinden. Een dergelijke uitreiking van aandelen ten laste van de agioreserve kan voor zowel de dividendbelasting als de inkomstenbelasting belastingvrij. De juiste vervolgstap is dan langs de notaris om de nominale waarde van alle aandelen met het bedrag te verminderen dat contant moet worden uitbetaald aan de aandeelhouder(s). Een dergelijke vermindering is belastingvrij indien niet meer wordt terugbetaald dan de verkrijgingsprijs van de aandelen.

Let op bij inkoop aandelen à pari

Een andere mogelijkheid is de inkoop a pari door de BV van zoveel aandelen als nodig is om het gewenste terug te betalen bedrag te kunnen uitkeren. Een inkoop van aandelen is voor de dividendbelasting belastingvrij indien niet meer wordt terug betaald dan het gemiddeld op de ingekochte aandelen gestorte bedrag. Omdat voor de nominale waarde wordt ingekocht is in casu geen dividendbelasting verschuldigd. Maar voor de inkomstenbelasting schuilt bij inkoop a pari een adder onder het gras. Met name wanneer de ingekochte aandelen een waarde in het economische verkeer hebben die hoger is dan de nominale waarde. Inkoop van aandelen voor de nominale waarde van een enig-aandeelhouder leidt niet tot een verarming van de directeur-grootaandeelhouder. Inkoop van aandelen van een aanmerkelijkbelanghouder is voor de inkomstenbelasting een vervreemding van aandelen aan de BV, dat wil zeggen 25% IB-heffing over het positieve verschil tussen overdrachtsprijs en verkrijgingsprijs van de ingekochte aandelen. De wet bepaalt dat als de overdrachtsprijs niet zakelijk is deze moet worden gecorrigeerd naar de waarde in het economische verkeer ook al blijft de aandeelhouder via zijn niet ingekochte aandelen gerechtigd tot de meerwaarde van de wel ingekochte aandelen die in de BV is achtergebleven. Op deze fictieve overdrachtsprijs komt de verkrijgingsprijs van de ingekochte aandelen in mindering. Deze verkrijgingsprijs is de gemiddelde verkrijgingsprijs die aan de aandelen kan worden toegerekend na de uitreiking van de agiobonusaandelen. Omdat aan uitgereikte agiobonusaandelen een verkrijgingsprijs van nihil wordt toegekend zal het gestorte kapitaal op de vóór de uitreiking van de agiobonusaandelen aanwezige aandelen worden uitgesmeerd over alle aandelen. Dit betekent dat over een fictief vervreemdingsvoordeel 25% inkomstenbelasting moet worden afgerekend. Inkoop a pari is derhalve in de geschetste situatie geen goed alternatief voor de statutaire kapitaalvermindering.

Belastingvrij uitkeren: doe het exact volgens de regels

Belangrijk is dat het terugbetalen van aandelenkapitaal dus notarieel plaatsvindt en op de juiste fiscale wijze. Neem niet het risico dat later de Belastingdienst van mening is dat toch 25% aanmerkelijk belangheffing moet worden afgerekend.

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Xander Arends

FBN Juristen notarieel & fiscaal

FBN Juristen notarieel & fiscaal

mr. Xander Arends

088 2222123

NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS CONSULT
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws 2022
22
jun
6 miljard euro aan belastingschulden wordt naar verwachting nooit betaald. De Nederlandse economie staat onder grote druk. Het kabinet blijft mooi weer spelen en vraagt met Ukraine afleiding van het gevoerde beleid in de Corona periode. Lees het artikel
lees meer over
07
mei
ABN AMRO verdubbelt de maandelijkse kosten per bankrekening per 1 juli 2022 in verband met WWFT onderzoekskosten. Per brief wordt zonder nadere toelichting terloops vermeld dat de maandkosten met € 20,- omhoog gaan.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.